Εισαγωγή στη χρήση χώρων εργασίας

Ολοκληρώθηκε

Πιθανότατα, κάποια στιγμή θα θέλετε να μοιραστείτε τις αναφορές και τους πίνακες εργαλείων σας με συναδέλφους και φίλους. Με το Power BI, η δημοσίευση και η κοινή χρήση των αναφορών και των πινάκων εργαλείων σας είναι απλή.

Εργασίες σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα:

  • Δημοσίευση αναφορών
  • Εκτύπωση και εξαγωγή αναφορών
  • Δημιουργία εφαρμογών
  • Ενοποίηση με το OneDrive
  • Δημοσίευση στο Web Εννοιολογικό γραφικό των εργασιών σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα.

Βίντεο: Εισαγωγή στη δημοσίευση αναφορών

Κοινή χρήση και συνεργασία με συναδέλφους στο Power BI

Power BI προσφέρει διάφορους τρόπους κοινής χρήσης και συνεργασίας με συναδέλφους στους πίνακες εργαλείων, τις αναφορές και τα σύνολα δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • Δημοσιεύστε τις αναφορές σας από το Power BI Desktop στην υπηρεσία Power BI.
  • Δημιουργήστε Εφαρμογές που συσκευάζουν έναν πίνακα εργαλείων, μια αναφορά και ένα σύνολο δεδομένων για αποστολή στους συναδέλφους σας, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πακέτο περιεχομένου ως σημείο εκκίνησης και να το βελτιώσουν περαιτέρω.
  • Δημιουργήστε Ομάδες, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως μοντέλο ασφαλείας για να προσδιορίσετε ένα υποσύνολο χρηστών που έχουν πρόσβαση σε πίνακες εργαλείων, αναφορές και σύνολα δεδομένων που δημιουργείτε.
  • Δημοσιεύστε στο Web, ώστε να είναι δυνατή η ενσωμάτωση δυναμικών αναφορών σε μια ιστοσελίδα.