Δημοσίευση στο web

Ολοκληρώθηκε

Σε αυτό το μάθημα, θα θέσετε σε κοινή χρήση μια αναφορά του Power BI σε μια ιστοσελίδα ή θα την κοινοποιήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η δυνατότητα του Power BI αναφέρεται συχνά ως Δημοσίευση στο web.

Στην υπηρεσία Power BI, επιλέξτε την αναφορά που θέλετε να μοιραστείτε, έτσι ώστε να εμφανίζεται στον καμβά. Στη συνέχεια, από το μενού, επιλέξτε Κοινή χρήση > Ενσωμάτωση αναφοράς > δημοσίευση στο web (δημόσια). Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που εξηγεί ότι θα λάβετε έναν κώδικα ενσωμάτωσης που θα σας επιτρέψει να συμπεριλάβετε την αναφορά σε μια τοποθεσία web ή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου "Ενσωμάτωση σε δημόσια τοποθεσία web".

Όταν επιλέξετε Δημιουργία κώδικα ενσωμάτωσης, το Power BI εμφανίζει ένα άλλο παράθυρο διαλόγου που δηλώνει ότι πρόκειται να γνωστοποιήσετε τα δεδομένα σας σε όλους τους χρήστες στο Internet. Επαληθεύστε ότι η δημόσια γνωστοποίηση είναι αποδεκτή προτού συνεχίσετε.

Power BI ένα παράθυρο διαλόγου με δύο συνδέσεις:

  • Μια σύνδεση που μπορείτε να κοινοποιήσετε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία εμφανίζει την αναφορά ως ιστοσελίδα

  • Κώδικας HTML (μια σύνδεση συν μέσα σε ένα iframe) για να μπορείτε να ενσωματώσετε την αναφορά απευθείας σε μια ιστοσελίδα

Για τη σύνδεση HTML, μπορείτε να επιλέξετε από προκαθορισμένα μεγέθη για την ενσωματωμένη αναφορά ή να τροποποιήσετε τον κώδικα του iframe και να προσαρμόσετε το μέγεθός του.

Μπορείτε να επικολλήσετε τη σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα πρόγραμμα περιήγησης και να δείτε την αναφορά σας ως ιστοσελίδα. Μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με αυτή την ιστοσελίδα, όπως ακριβώς θα κάνατε αν βλέπατε την αναφορά στο Power BI. Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει μια ιστοσελίδα από Δημοσίευση σε web όταν η σύνδεσή της έχει αντιγραφεί απευθείας από αυτό το παράθυρο διαλόγου σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Στιγμιότυπο οθόνης μιας Power BI "Δημοσίευση στο web".

Μπορείτε επίσης να ενσωματώσετε τη σύνδεση iframe σε μια δημοσίευση ιστολογίου, σε μια τοποθεσία web ή σε ένα Sway.

Εάν θέλετε να διαγράψετε κώδικα ενσωμάτωσης που δημιουργήσατε, το Power BI μπορεί να σας βοηθήσει. Στο Power BI, επιλέξτε το εικονίδιο γραναζιού στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κωδίκων ενσωμάτωσης.

Ο χώρος εργασίας Power BI εμφανίζει τους κώδικες ενσωμάτωσης που έχετε δημιουργήσει.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημοσίευση στο web από το Power BI.