Σύνοψη

Ολοκληρώθηκε

Η δημοσίευση της αναφοράς σας στο Web και η κοινή χρήση της με τον υπόλοιπο κόσμο είναι απλή υπόθεση με το Power BI Desktop.