Επισκόπηση στηλών

Οι στήλες προσδιορίζουν τα μεμονωμένα στοιχεία δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση πληροφοριών σε έναν πίνακα. Δημιουργήστε νέες στήλες για την καταγραφή δεδομένων όταν οι υφιστάμενοι τυπικοί πίνακες δεν έχουν στήλες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας. Αφού δημιουργήσετε μια νέα στήλη, βεβαιωθείτε ότι θα συμπεριληφθεί στις κατάλληλες φόρμες και τις προβολές για τον πίνακα, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή σας.

Παρακολουθήστε αυτό το σύντομο βίντεο που σας δείχνει πώς να δημιουργείτε γρήγορα μια στήλη.

Δείτε επίσης

Τύποι στηλών

Σημείωση

Μπορείτε να μας πείτε ποια γλώσσα προτιμάτε για την τεκμηρίωση; Πάρτε μέρος σε μια σύντομη έρευνα. (σημειώνεται ότι αυτή η έρευνα είναι στα Αγγλικά)

Η έρευνα θα διαρκέσει περίπου επτά λεπτά. Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα (δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).