Ξεκινήστε με τη ρύθμιση παραμέτρων του ελέγχου ταυτότητας της πύλης σας

Η ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας είναι μια βασική προσαρμογή σε οποιαδήποτε πύλη. Η ρύθμιση παραμέτρων της απλοποιημένης υπηρεσίας παροχής ταυτοτήτων στις πύλες Power Apps παρέχει οδηγίες εντός εφαρμογής για ρύθμιση της υπηρεσίας παροχής ταυτοτήτων και πολυπλοκότητες ρύθμισης αποσπασμάτων. Οι δημιουργοί και οι διαχειριστές μπορούν εύκολα να ρυθμίσουν τις παραμέτρους της πύλης για τις υποστηριζόμενες υπηρεσίες παροχής ταυτοτήτων.

Επισκόπηση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των υπηρεσιών παροχής ταυτοτήτων πύλης από το Power Apps χρησιμοποιώντας την απλοποιημένη ρύθμιση παραμέτρων ελέγχου ταυτότητας πύλης. Αφού επιλέξετε μια υπηρεσία παροχής ταυτοτήτων, στη συνέχεια, μπορείτε να ακολουθήσετε τις προτροπές για να εισαγάγετε εύκολα τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας παροχής.

Σημείωση

Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά για να εμφανιστούν στην πύλη. Επανεκκινήστε την πύλη χρησιμοποιώντας τις ενέργειες της πύλης εάν θέλετε να εμφανιστούν οι αλλαγές αμέσως.

Για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση παραμέτρων μιας υπηρεσίας παροχής ταυτοτήτων για την πύλη σας

 1. Μετάβαση στο Power Apps.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, επιλέξτε Εφαρμογές.

  Επιλέξτε Εφαρμογές.

 3. Επιλέξτε την πύλη σας από τη λίστα διαθέσιμων εφαρμογών.

 4. Επιλέξτε Ρυθμίσεις από το επάνω μενού. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε Περισσότερες εντολές (...) και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Ρυθμίσεις.

  Επιλέξτε Ρυθμίσεις.

 5. Από τις ρυθμίσεις στη δεξιά πλευρά του χώρου εργασίας σας, επιλέξτε Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας.

  Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας.

Θα δείτε μια λίστα με τις υπηρεσίες παροχής ταυτοτήτων που μπορείτε να ρυθμίσετε.

Πάροχοι ταυτότητας.

Για να προβάλετε τις υπηρεσίες παροχής ταυτότητας από τη σελίδα λεπτομερειών πύλης

 1. Επιλέξτε την πύλη σας από τη λίστα διαθέσιμων εφαρμογών.

 2. Επιλέξτε Λεπτομέρειες στο επάνω μενού. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε Περισσότερες εντολές (...) και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Λεπτομέρειες.

  Επιλέξτε λεπτομέρειες.

Η σελίδα λεπτομερειών εμφανίζει την ενότητα Υπηρεσίες παροχής ταυτοτήτων.

Λεπτομέρειες πύλης.

Σημείωση

Εάν επιλέξετε Εμφάνιση όλων από τη σελίδα λεπτομερειών πύλης, θα οδηγηθείτε στην πλήρη λίστα των υπηρεσιών παροχής ταυτοτήτων.

Ρύθμιση παραμέτρων γενικών ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω γενικές ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας επιλέγοντας Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας στη σελίδα Υπηρεσίες παροχής ταυτοτήτων.

Γενικές ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας.

 • Εξωτερική σύνδεση: Ο εξωτερικός έλεγχος ταυτότητας παρέχεται από το ASP.NET Identity API. Τα διαπιστευτήρια λογαριασμού και η διαχείριση κωδικών πρόσβασης διεκπεραιώνονται από υπηρεσίες παροχής ταυτότητας τρίτων, όπως για παράδειγμα το Facebook, το LinkedIn, την Google, το Twitter και τη Microsoft.

  • Όταν η ρύθμιση έχει οριστεί σε Ενεργοποιημένη, οι χρήστες εγγράφονται για πρόσβαση στην πύλη επιλέγοντας μια εξωτερική ταυτότητα για εγγραφή στην πύλη. Αφού καταχωρηθεί, μια εξωτερική ταυτότητα έχει πρόσβαση στα ίδια χαρακτηριστικά με έναν τοπικό λογαριασμό. Ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση εξωτερικών λογαριασμών για σχετικές ρυθμίσεις τοποθεσίας.
  • Όταν η ρύθμιση έχει οριστεί σε Απενεργοποιημένη, απενεργοποιούνται και αποκρύπτονται η καταχώρηση εξωτερικού λογαριασμού και η είσοδος.
 • Ανοιχτή καταχώρηση: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη φόρμα καταχώρισης εγγραφής για τη δημιουργία νέων τοπικών χρηστών.

  • Όταν η ρύθμιση έχει οριστεί σε Ενεργοποιημένη, η φόρμα εγγραφής επιτρέπει σε ανώνυμους χρήστες να επισκεφθούν την πύλη και να δημιουργήσουν έναν νέο λογαριασμό χρήστη.
  • Όταν η ρύθμιση έχει οριστεί σε Απενεργοποιημένη, απενεργοποιείται και αποκρύπτεται η καταχώρηση λογαριασμού νέου χρήστη.
 • Απαιτείται μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Καθορίζει εάν απαιτείται μια μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικύρωση ενός νέου χρήστη κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

  • Όταν ορίζεται σε Ενεεγό, η απόπειρα εισόδου μπορεί να αποτύχει, εάν ένας χρήστης παρέχει ήδη μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υπάρχει σε μια καρτέλα επαφής.
  • Όταν έχει οριστεί σε Ανενεργό, μπορεί να δημιουργηθεί μια επαφή που χρησιμοποιεί μια διπλότυπη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επίσης, μπορείτε να μεταβείτε στις γενικές ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας από τη σελίδα "Λεπτομέρειες πύλης" επιλέγοντας Ρυθμίσεις στην επάνω δεξιά γωνία της ενότητας Υπηρεσίες παροχής ταυτοτήτων.

Γενικές ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας από τη σελίδα λεπτομερειών.

Ρύθμιση προεπιλεγμένης υπηρεσίας παροχής ταυτότητας

Μπορείτε να ορίσετε οποιαδήποτε υπηρεσία παροχής ταυτοτήτων ως προεπιλεγμένη. Όταν μια υπηρεσία παροχής ταυτοτήτων έχει οριστεί ως προεπιλογή, οι χρήστες που συνδέονται με την πύλη δεν ανακατευθύνονται στη σελίδα εισόδου της πύλης. Αντίθετα, η εμπειρία εισόδου είναι πάντα προεπιλεγμένη για τη σύνδεση με χρήση της επιλεγμένης υπηρεσίας παροχής.

Προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής ταυτοτήτων.

Σημαντικό

Εάν ορίσετε μια υπηρεσία παροχής ταυτοτήτων ως την προεπιλεγμένη, οι χρήστες δεν θα έχουν την επιλογή να επιλέξουν άλλη υπηρεσία παροχής ταυτοτήτων.

Αφού ορίσετε μια υπηρεσία παροχής ταυτοτήτων ως την προεπιλεγμένη, μπορείτε να επιλέξετε Κατάργηση ως προεπιλογή για να την καταργήσετε. Αφού καταργήσετε την προεπιλογή μιας υπηρεσίας παροχής ταυτοτήτων, οι χρήστες θα ανακατευθύνονται στη σελίδα εισόδου της πύλης και θα μπορούν να επιλέξουν από τις υπηρεσίες παροχής ταυτοτήτων που έχετε ενεργοποιήσει.

Σημείωση

Μπορείτε να ορίσετε μόνο μια ρυθμισμένη υπηρεσία παροχής ταυτοτήτων ως προεπιλεγμένη. Η επιλογή Ορισμός ως προεπιλεγμένης είναι διαθέσιμη μετά τη ρύθμιση των παραμέτρων μιας υπηρεσίας παροχής ταυτοτήτων.

Προσθήκη, ρύθμιση ή διαγραφή μιας υπηρεσίας παροχής ταυτοτήτων

Από προεπιλογή, προστίθενται διάφορες υπηρεσίες παροχής ταυτοτήτων που μπορείτε να ρυθμίσετε. Μπορείτε να προσθέσετε πρόσθετες υπηρεσίες παροχής B2C Azure Active Directory (Azure AD) ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των διαθέσιμων υπηρεσιών παροχής OAuth 2,0, όπως το LinkedIn ή τη Microsoft.

Σημείωση

 • Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση παραμέτρων των υπηρεσιών παροχής τοπικής σύνδεσης και Azure Active Directory κατά τη χρήση αυτού του περιβάλλοντος εργασίας.
 • Μπορείτε να έχετε μόνο μία παρουσία για κάθε τύπο υπηρεσίας παροχής ταυτοτήτων για OAuth 2.0, όπως Facebook, LinkedIn, Google, Twitter και Microsoft.
 • Οι ενημερώσεις για τη ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας παροχής ταυτοτήτων μπορεί να χρειαστούν λίγα λεπτά για να εμφανιστούν στην πύλη. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας αμέσως, μπορείτε να επανεκκινήσετε την πύλη.
 • Εάν προσθέσετε ένα προσαρμοσμένο όνομα τομέα ή αλλάξετε τη βασική διεύθυνση URL της πύλης σας, θα πρέπει να δημιουργήσετε εκ νέου τη ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας παροχής χρησιμοποιώντας τη σωστή διεύθυνση URL.

Προσθήκη ή ρύθμιση μιας υπηρεσίας παροχής

Για να προσθέσετε μια υπηρεσία παροχής ταυτοτήτων, επιλέξτε Προσθήκη υπηρεσίας παροχής από τις Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας.

Προσθήκη μιας υπηρεσίας παροχής από τις ρυθμίσεις.

Συμβουλή

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε Προσθήκη υπηρεσίας παροχής από τη σελίδα λεπτομερειών πύλης.

Επιλέξτε από τη διαθέσιμη λίστα υπηρεσιών παροχής, καταγράψτε ένα όνομα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας παροχής.

Προσθήκη νέας υπηρεσίας παροχής.

Σημείωση

Το όνομα της υπηρεσίας παροχής που εισάγετε εδώ εμφανίζεται στη σελίδα εισόδου ως κείμενο στο κουμπί που χρησιμοποιούν οι χρήστες όταν επιλέγουν αυτήν την υπηρεσία παροχής.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας υπηρεσίας παροχής, επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων (ή επιλέξτε Περισσότερες εντολές (...) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων).

Ρύθμιση μιας υπηρεσίας παροχής.

Σημείωση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές Προσθήκη υπηρεσίας παροχής ή Ρύθμιση παραμέτρων για να προσθέσετε ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας υπηρεσίας παροχής για πρώτη φορά. Αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας υπηρεσίας παροχής, μπορείτε να την επεξεργαστείτε. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε την υπερ-σύνδεση του ονόματος της υπηρεσίας παροχής για να ανοίξετε γρήγορα τις επιλογές ρύθμισης παραμέτρων.

Τα βήματα ρύθμισης παραμέτρων αφού επιλέξετε Επόμενο εξαρτώνται από τον τύπο της υπηρεσίας παροχής ταυτοτήτων που επιλέγετε. Για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίζετε το Azure AD B2C είναι διαφορετικός από τον τρόπο με τον οποίο έχετε ρυθμίσει το LinkedIn. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι υπηρεσίες παροχής και τα πρωτόκολλα από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε.

Διαθέσιμες υπηρεσίες παροχής Διαθέσιμα πρωτόκολλα Περιγραφή
Azure AD B2C OpenID Connect Επιτρέπει τη ρύθμιση παραμέτρων του Azure AD B2C για έλεγχο ταυτότητας στις πύλες με χρήση του πρωτοκόλλου OpenID Connect.
Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας παροχής B2C του Azure AD, Ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας παροχής B2C του Azure AD με μη αυτόματο τρόπο
Facebook OAuth 2.0 Επιτρέπει τη ρύθμιση παραμέτρων του Facebook για έλεγχο ταυτότητας στις πύλες με χρήση του πρωτοκόλλου OAuth 2.0.
Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας παροχής Facebook
LinkedIn OAuth 2.0 Επιτρέπει τη ρύθμιση παραμέτρων του LinkedIn για έλεγχο ταυτότητας στις πύλες με χρήση του πρωτοκόλλου OAuth 2.0.
Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας παροχής LinkedIn
Google OAuth 2.0 Επιτρέπει τη ρύθμιση παραμέτρων του Google για έλεγχο ταυτότητας στις πύλες με χρήση του πρωτοκόλλου OAuth 2.0.
Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας παροχής Google
Twitter OAuth 2.0 Επιτρέπει τη ρύθμιση παραμέτρων του Twitter για έλεγχο ταυτότητας στις πύλες με χρήση του πρωτοκόλλου OAuth 2.0.
Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας παροχής Twitter
Microsoft OAuth 2.0 Επιτρέπει τη ρύθμιση παραμέτρων της Microsoft για έλεγχο ταυτότητας στις πύλες με χρήση του πρωτοκόλλου OAuth 2.0.
Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας παροχής Microsoft
Άλλη OpenID Connect Επιτρέπει τη ρύθμιση παραμέτρων οποιασδήποτε υπηρεσίας παροχής που συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές πρωτοκόλλου του OpenID Connect.
Παραδείγματα:
- Ρύθμιση του Azure AD ως υπηρεσία παροχής OpenID Connect
- Ρύθμιση του Azure AD B2C ως υπηρεσία παροχής OpenID Connect
Άλλη SAML 2.0 Επιτρέπει τη ρύθμιση παραμέτρων οποιασδήποτε υπηρεσίας παροχής που συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές πρωτοκόλλου SAML 2.0.
Παραδείγματα:
- Ρύθμιση του Azure AD ως υπηρεσία παροχής SAML 2.0
- Ρύθμιση του AD FS ως υπηρεσία παροχής SAML 2.0
Άλλη WS Federation Επιτρέπει τη ρύθμιση παραμέτρων οποιασδήποτε υπηρεσίας παροχής που συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές πρωτοκόλλου WS-Federation.
Παραδείγματα:
- Ρύθμιση του Azure AD ως υπηρεσία παροχής WS-Federation
- Ρύθμιση του AD FS ως υπηρεσία παροχής WS-Federation

Επεξεργασία μιας υπηρεσίας παροχής

Αφού προσθέσετε και ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας υπηρεσίας παροχής, μπορείτε να δείτε την υπηρεσία παροχής στην κατάσταση Ενεργοποιήθηκε στις ρυθμίσεις πύλης ή στις σελίδες λεπτομερειών.

Για να επεξεργαστείτε μια υπηρεσία παροχής που έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους της, επιλέξτε την, επιλέξτε Περισσότερες εντολές (...) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία ρύθμισης παραμέτρων.

Επεξεργασία μιας υπηρεσίας παροχής.

Ανατρέξτε στα άρθρα που αφορούν συγκεκριμένες υπηρεσίες παροχής για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για τον τύπο υπηρεσίας παροχής που επιλέξατε.

Διαγραφή μιας υπηρεσίας παροχής

Για να διαγράψετε μια υπηρεσία παροχής ταυτοτήτν, επιλέξτε Περισσότερες εντολές (...) και έπειτα επιλέξτε Διαγραφή.

Διαγραφή μιας υπηρεσίας παροχής.

Η διαγραφή μιας υπηρεσίας παροχής διαγράφει τη ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας παροχής για τον επιλεγμένο τύπο υπηρεσίας παροχής και η υπηρεσία παροχής γίνεται ξανά διαθέσιμη για ρύθμιση παραμέτρων.

Σημείωση

Όταν διαγράφετε μια υπηρεσία παροχής, διαγράφεται μόνο η ρύθμιση παραμέτρων της πύλης για την υπηρεσία παροχής. Για παράδειγμα, εάν διαγράψετε την υπηρεσία παροχής LinkedIn, η εφαρμογή LinkedIn και η ρύθμιση της εφαρμογής σας παραμένουν άθικτες. Παρομοίως, εάν διαγράψετε μια υπηρεσία παροχής Azure AD B2C, διαγράφεται μόνο η ρύθμιση παραμέτρων της πύλης. Η ρύθμιση παραμέτρων μισθωτή Azure για αυτήν την υπηρεσία παροχής δεν θα αλλάξει.

Σφάλμα που προκαλείται από τη διαγραφή και την εκ νέου δημιουργία μιας πύλης

Εάν διαγράψετε και δημιουργήσετε εκ νέου την πύλη σας, οι χρήστες ενδέχεται να λάβουν το ακόλουθο σφάλμα κατά τη σύνδεση. Όταν συμβεί αυτό, ενημερώστε σωστά τη ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας παροχής ταυτοτήτων της πύλης.

Sorry, but we're having trouble signing you in.

AADSTS700016: Application with identifier 'https://contoso.powerappsportals.com/' was not found in the directory 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx'. This can happen if the application has not been installed by the administrator of the tenant or consented to by any user in the tenant. You may have sent your authentication request to the wrong tenant.

Δείτε επίσης

Ρύθμιση παραμέτρων του παρόχου Azure AD B2C για πύλες
Διαμόρφωση παροχέα OAuth 2.0 για πύλες
Ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας παροχής OpenID Connect για πύλες
Ρύθμιση παραμέτρων για ρυθμίσεις υπηρεσίας παροχής SAML 2.0 για πύλες
Ρύθμιση παραμέτρων υπηρεσίας παροχής WS-Federation για πύλες
Microsoft Learn: Έλεγχος ταυτότητας και διαχείριση χρηστών στις πύλες του Power Apps

Σημείωση

Μπορείτε να μας πείτε ποια γλώσσα προτιμάτε για την τεκμηρίωση; Πάρτε μέρος σε μια σύντομη έρευνα. (σημειώνεται ότι αυτή η έρευνα είναι στα Αγγλικά)

Η έρευνα θα διαρκέσει περίπου επτά λεπτά. Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα (δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).