Ενημερώσεις έκδοσης

Αυτό το θέμα παρέχει πόρους, όπου μπορείτε να μάθετε σχετικά με τις νέες δυνατότητες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα και τις νέες δυνατότητες που θα κυκλοφορήσουν τους επόμενους μήνες.

Προγράμματα έκδοσης πυλών

Για πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία των νέων δυνατοτήτων στους επόμενους μήνες, ανατρέξτε στο θέμα:

Ενημερώσεις έκδοσης πύλης

Τα παρακάτω άρθρα παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις έκδοσης των πυλών:

Ενημερώσεις πακέτου πύλης εκκίνησης

Τα παρακάτω άρθρα παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις πακέτων πυλών έναρξης:

Ειδοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Με την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων της πύλης για το Dynamics 365, τα δεδομένα του Dynamics 365, όπως το όνομα πελάτη, το όνομα προϊόντος, ο αριθμός υπόθεσης ή τυχόν δεδομένα προσαρμοσμένης οντότητας, μπορούν να εκτίθενται μέσω μιας πύλης εξωτερικής πρόσβασης του Dynamics 365. Τυχόν δεδομένα που εκτίθενται μέσω της πύλης αποθηκεύονται στη μνήμη στις εφαρμογές web του Microsoft Azure για αποθήκευση στο cache, αλλά και ως αρχεία στον τοπικό σκληρό δίσκο για ενεργοποίηση της λειτουργικότητας αναζήτησης πύλης.

Ένας διαχειριστής μισθωτή ενεργοποιεί τις πύλες Dynamics 365 ρυθμίζοντας τις παραμέτρους του μέσω του Κέντρο διαχείρισης του Power Platform, το οποίο εγκαθιστά επίσης ένα πακέτο (με λύσεις και δεδομένα) στην επιλεγμένη παρουσία του Dynamics 365. Ένας διαχειριστής μισθωτή ή ένας χρήστης Dynamics 365 που έχει οριστεί ως Διαχειριστής πύλης μπορεί με τον τρόπο αυτόν να καθορίσει τα δεδομένα που θα εκτίθενται μέσω της πύλης. Για τη μετέπειτα απενεργοποίηση των δυνατοτήτων της πύλης, ένας διαχειριστής μισθωτή μπορεί να ακυρώσει τη συνδρομή του Πρόσθετου πύλης με το Office 365.

Στα σημαντικά στοιχεία και υπηρεσίες Azure που εμπλέκονται με τις δυνατότητες πύλης περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Εφαρμογές web του Azure: Οι εφαρμογές web του Azure χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία της πύλης στο Azure.
  • Διαχείριση κίνησης Azure: Η Διαχείριση κίνησης Azure χρησιμοποιείται ώστε να εξασφαλιστεί υψηλή διαθεσιμότητα της υπηρεσίας μέσω της δρομολόγησης του χρήστη στις εφαρμογές web που εκτελούνται.
  • Δίαυλος υπηρεσίας Azure: Ο Δίαυλος υπηρεσίας Azure (Θέματα/Εγγραφές) χρησιμοποιείται για ακύρωση της αποθήκευσης στο cache για τις πύλες. Ο Δίαυλος υπηρεσίας Azure αποθηκεύει προσωρινά τα μηνύματα, τα οποία ενεργοποιούνται, όταν μια καρτέλα που σχετίζεται με την πύλη αλλάξει στο Dynamics 365, και διαβιβάζονται στις εφαρμογές web για ακύρωση της αποθήκευσης στο cache.
  • Azure Key Vault: Όλες οι υπηρεσίες αποθηκεύουν τα δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων στο Azure Key Vault.
  • Υπηρεσία αποθήκευσης Azure: Τα δεδομένα που σχετίζονται με τον οργανισμό, το μισθωτή και την πύλη αποθηκεύονται στην Υπηρεσία αποθήκευσης Azure.
  • Azure Active Directory: Όλες οι υπηρεσίες web χρησιμοποιούν το Azure Active Directory για τον έλεγχο ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες Azure προσφορές υπηρεσιών, δείτε το Κέντρο αξιοπιστίας Microsoft Azure.

Σημείωση

Μπορείτε να μας πείτε ποια γλώσσα προτιμάτε για την τεκμηρίωση; Πάρτε μέρος σε μια σύντομη έρευνα. (σημειώνεται ότι αυτή η έρευνα είναι στα Αγγλικά)

Η έρευνα θα διαρκέσει περίπου επτά λεπτά. Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα (δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).