Γνωρίστε τις ροές κουμπιών με είσοδο από τον χρήστη

Δημιουργήστε μια ροή κουμπιού για να εκτελέσετε συνηθισμένες εργασίες, πατώντας απλά ένα κουμπί. Προσαρμόστε τη ροή σας, επιτρέποντας στον χρήστη να παρέχει συγκεκριμένες λεπτομέρειες που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της ροής. Αυτό το θέμα σάς καθοδηγεί στη δημιουργία μιας ροής κουμπιού που δέχεται είσοδο από τον χρήστη και, στη συνέχεια, εκτελεί τη ροή κουμπιού, επισημαίνοντας πώς παρέχεται η είσοδος χρήστη.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ροή κουμπιού στην τοποθεσία web του Power Automate ή στην εφαρμογή Power Automate. για κινητές συσκευές. Για αυτό το θέμα, θα χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία Web.

Προϋποθέσεις

 • Λογαριασμός στην τοποθεσία Web του Power Automate.

Ανοίξτε το πρότυπο

 1. Συνδεθείτε στην τοποθεσία web του Power Automate, εισαγάγετε Visual Studio στο πλαίσιο αναζήτησης και κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης για να βρείτε όλα τα πρότυπα που σχετίζονται με το Visual Studio:

  Αναζήτηση Visual Studio.

 2. Επιλέξτε το πρότυπο Άνοιγμα σφάλματος με προτεραιότητα 2 στο Visual Studio:

  Επιλέξτε «Άνοιγμα σφάλματος προτεραιότητας 2 στο Visual Studio.

 3. Επιλέξτε το κουμπί Χρήση αυτού του προτύπου:

  Επιλέξτε Χρήση αυτού του προτύπου.

  Αυτό το πρότυπο χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Visual Studio Team Services (VSTS) και τις υπηρεσίες ειδοποιήσεων Push. Θα πρέπει να πραγματοποιήσετε είσοδο σε αυτές τις υπηρεσίες, εάν δεν έχετε μια σύνδεση σε κάποια από αυτές. Το κουμπί Είσοδος εμφανίζεται μόνο εάν πρέπει να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία.

 4. Αφού συνδεθείτε σε όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες, επιλέξτε το κουμπί Συνέχεια:

  Επιλέξτε Συνέχεια.

 5. (προαιρετικό) Αλλάξτε το όνομα της ροής πληκτρολογώντας ένα όνομα της επιλογής σας στο πλαίσιο στο επάνω μέρος της πύλης:

  Ορίστε ένα προαιρετικό όνομα στη ροή του κουμπιού.

Προσαρμογή της εισόδου του χρήστη

 1. Στην κάρτα εναύσματος, επιλέξτε Επεξεργασία:

  Επιλέξτε να επεξεργαστείτε το έναυσμα.

 2. Επιλέξτε το εικονίδιο + για να αναπτύξετε τη σελίδα, ώστε να μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένα πεδία εισόδου:

  Ανάπτυξη της σελίδας εναύσματος.

 3. Εισαγάγετε τον Τίτλο εισόδου και την Περιγραφή εισόδου για κάθε προσαρμοσμένο πεδίο που θέλετε να καταστήσετε διαθέσιμο όταν κάποιος εκτελεί τη ροή σας.

  Σε αυτό το παράδειγμα, θα δημιουργήσετε δύο προσαρμοσμένα πεδία εισόδου (Βήματα αναπαραγωγής σφάλματος και Σοβαρότητα σφάλματος), έτσι ώστε κάθε άτομο που χρησιμοποιεί αυτή τη ροή να εισαγάγει τα βήματα για να αναπαραγάγετε το σφάλμα και να αξιολογεί τη σοβαρότητα του σφάλματος:

  Ρυθμίστε τις παραμέτρους των πεδίων εισόδου.

Προσαρμόστε το σφάλμα

 1. Πατήστε τη γραμμή τίτλου της κάρτας Δημιουργία νέου στοιχείου εργασίας:

  Δημιουργία νέου στοιχείου εργασίας.

 2. Κάντε τις επιλογές που είναι κατάλληλες για το περιβάλλον σας VSTS και επιλέξτε Επεξεργασία:

  Για παράδειγμα, συνδεθείτε στη διεύθυνση myinstance.visualstudio.com, πληκτρολογώντας myinstance.

  Δημιουργία νέου στοιχείου εργασίας - παράδειγμα.

 3. Επιλέξτε Εμφάνιση επιλογών για προχωρημένους για να εμφανίσετε τα υπόλοιπα πεδία για αυτήν την κάρτα:

  Αναπτύξτε τις επιλογές για προχωρημένους του στοιχείου εργασίας.

 4. Τοποθετήστε τον δρομέα πριν από το διακριτικό Τίτλος σφάλματος και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε «Σοβαρότητα:» στο πεδίο κειμένου Τίτλος.

 5. Με τον δρομέα ακόμη στο πεδίο κειμένου του τίτλου, επιλέξτε το διακριτικό Σοβαρότητα σφάλματος και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε « -- ».

 6. Στο πεδίο κειμένου Περιγραφή, τοποθετήστε τον δρομέα αμέσως μετά το διακριτικό Περιγραφή σφάλματος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να ξεκινήσετε μια νέα γραμμή.

 7. Τοποθετήστε τον δρομέα στη νέα γραμμή και επιλέξτε το διακριτικό Βήματα αναπαραγωγής σφάλματος:

  Ρυθμίστε τις παραμέτρους του τίτλου και της περιγραφής.

Προσαρμόστε την ειδοποίηση push

 1. Πατήστε τη γραμμή τίτλου στην κάρτα Αποστολή ειδοποίησης push για να την αναπτύξετε.

 2. Στη λίστα των διακριτικών δυναμικού περιεχομένου, επιλέξτε Εμφάνιση περισσότερων και προσθέστε το διακριτικό URL στο πεδίο κειμένου Σύνδεση.

 3. Στο πεδίο κειμένου Ετικέτα σύνδεσης, προσθέστε το διακριτικό Αναγνωριστικό:

  Ορισμός της διεύθυνσης URL και του αναγνωριστικού στην ειδοποίηση.

 4. Πατήστε Δημιουργία ροής στο μενού για να δημιουργήσετε τη ροή σας: Επιλέξτε Δημιουργία ροής.

Εκτελέστε τη ροή σας

Σε αυτή την παρουσίαση, θα χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Power Automate για κινητές συσκευές για να εκτελέσετε τη ροή κουμπιού που μόλις δημιουργήσατε. Θα παρέχετε όλα τα δεδομένα εισόδου χρήστη που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός σφάλματος με έναν τίτλο, μια περιγραφή, βήματα αναπαραγωγής και επίπεδο σοβαρότητας.

 1. Στην εφαρμογή Power Automate για κινητές συσκευές, πατήστε την καρτέλα Κουμπιά και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Δημιουργία αναφοράς σφαλμάτων με βήματα.

  Πατήστε για να εκτελέσετε το κουμπί ροής.

 2. Πληκτρολογήστε τον τίτλο για το σφάλμα που αναφέρετε και πατήστε Επόμενο. Για παράδειγμα:

  Καταχωρήστε τον τίτλο του σφάλματος.

 3. Πληκτρολογήστε την περιγραφή για το σφάλμα που αναφέρετε και πατήστε Επόμενο. Για παράδειγμα:

  Εισαγάγετε την περιγραφή του σφάλματος.

 4. Πληκτρολογήστε τα βήματα για το σφάλμα που αναφέρετε και πατήστε Επόμενο. Για παράδειγμα:

  Εισαγάγετε τα βήματα για την αναπαραγωγή του σφάλματος.

 5. Πληκτρολογήστε τη σοβαρότητα για το σφάλμα που αναφέρετε και πατήστε Τέλος.
  Εισαγάγετε τη σοβαρότητα του σφάλματος.

  Η ροή εκτελείται.

 6. (προαιρετικό) Πατήστε την καρτέλα Δραστηριότητα για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα.

  Προαιρετικά πατήστε την καρτέλα Δραστηριότητας για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα.

 7. (προαιρετικό) Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα της εκτέλεσης της ροής πατώντας το βήμα Δημιουργία νέου στοιχείου εργασίας.

  Προαιρετικά, εμφάνιση των αναλυτικών αποτελεσμάτων.

Χρήση διαφορετικών τύπων εισόδου

Οι ροές κουμπιών σας μπορούν επίσης να δεχτούν εμπλουτισμένους τύπους δεδομένων. Ακολουθεί η λίστα με τους τύπους δεδομένων εισόδου που δέχονται οι ροές κουμπιών:

 • Μήνυμα κειμένου
 • Αναπτυσσόμενα στοιχεία (όπως κουμπιά επιλογής)
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αρχείο (για παράδειγμα, μια φωτογραφία στο τηλέφωνό σας)
 • Πλαίσιο ελέγχου «Ναι» ή «Όχι»
 • Αριθμός
 • Ημερομηνία (με επιλογή ημερολογίου)

Για να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους τύπους εισόδου, προσθέστε το Μη αυτόματο έναυσμα ροής cloud και έπειτα προσθέστε έναν από αυτούς τους τύπους στη ροή σας:

Επιλογές εισόδου.

Επιπλέον, μπορεί να θέλετε να καθορίσετε ορισμένες εισόδους ως απαιτούμενες και άλλες ως προαιρετικές. Χρησιμοποιήστε το μενού ενεργειών (... στη δεξιά πλευρά) σε κάθε πεδίο εισόδου. Υπάρχει ένα όριο πέντε εισόδων ανά κουμπί.

Επιλογή προαιρετικών διακριτικών.

Επόμενα βήματα