Δημιουργία ροής cloud σε μια λύση

Οι ροές που δημιουργείτε σε μια λύση ονομάζονται ροές με επίγνωση λύσης. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να δημιουργήσετε μια ροή με επίγνωση λύσης.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Πρέπει να έχετε τουλάχιστον μία λύση για να δημιουργήσετε μια ροή με επίγνωση λύσης.

Δημιουργία της ροής

 1. Είσοδος στο Power Automate.

 2. Επιλέξτε Λύσεις από τη γραμμή περιήγησης.

  Οθόνη που δείχνει την αριστερή γραμμή περιήγησης με την επιλογή Λύσεις επισημασμένη.

 3. Επιλέξτε τη λύση στην οποία θα δημιουργήσετε τη ροή σας.

  Οθόνη που δείχνει τη λίστα των λύσεων.

 4. Επιλέξτε Δημιουργία και έπειτα επιλέξτε Ροή.

  Οθόνη η οποία δείχνει τους διαφορετικούς τύπους στοιχείων που μπορούν να δημιουργηθούν με επισήμανση ροής.

  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Power Automate.

 5. Χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες συνδέσεις και τα εναύσματα για να δημιουργήσετε τη ροή σας.

  Σε αυτό το παράδειγμα, θα δημιουργήσουμε μια απλή ροή που στέλνει μια ειδοποίηση όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα Εισερχόμενά σας.

 6. Αναζητήστε και έπειτα επιλέξτε το Office 365 Outlook.

 7. Επιλέξτε το έναυσμα Κατά την άφιξη νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (V3).

 8. Επιλέξτε Νέο βήμα.

 9. Κάντε αναζήτηση για τη λέξη "ειδοποίηση" και, στη συνέχεια, επιλέξτε την ενέργεια Αποστολή ειδοποίησης στο κινητό τηλέφωνο.

 10. Προσθέστε το δυναμικό διακριτικό Θέμα στο πεδίο Κείμενο του πλαισίου Αποστολή ειδοποίησης στο κινητό τηλέφωνο.

 11. Δώστε ένα όνομα στη ροή σας και έπειτα αποθηκεύστε την.

  Η ροή σας θα πρέπει να μοιάζει ως εξής:

  Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει τη ροή που δημιουργείται.

 12. Επιλέξτε Λύσεις για να δείτε τη ροή σας στη λύση:

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει τη ροή σας στο εσωτερικό της λύσης.

Μάθετε περισσότερα