Δείγμα καθημερινού δελτίου καιρού

Το δείγμα καθημερινού δελτίου καιρού είναι μια προσαρμόσιμη κάρτα που έχει σχεδιαστεί για χρήση με την υπηρεσία MSN Καιρός έτσι ώστε να παρέχει μια καθημερινή ενημέρωση για τον καιρό σε ένα κανάλι Teams.

Δείγμα μετεωρολογικών προβλέψεων.

Είσοδοι/έξοδοι και σημειώσεις

Όνομα δυναμικού διακριτικού Κείμενο συμβόλου κράτησης θέσης Σημειώσεις
{acCityState} Δείτε το πρότυπο Εμφανιζόμενο κείμενο
Μια μεταβλητή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιέχει τις τιμές Πόλης, Νομού, Τ.Κ.
{acDailySummary} Δείτε το πρότυπο Εμφανιζόμενο κείμενο
{acCurrentDateTime} Δείτε το πρότυπο Εμφανιζόμενο κείμενο
{acUrlConditionsImage} Δείτε το πρότυπο Εμφανιζόμενο κείμενο
Δείτε τα σχόλια στο πρότυπο. Πρέπει να αντικατασταθεί με έγκυρη διεύθυνση URL
{acCurrentTemperature} Δείτε το πρότυπο Εμφανιζόμενο κείμενο
{actempHi} Δείτε το πρότυπο Εμφανιζόμενο κείμενο
{actempLow} Δείτε το πρότυπο Εμφανιζόμενο κείμενο
{
  "$schema": "http://adaptivecards.io/schemas/adaptive-card.json",
  "type": "AdaptiveCard",
  "version": "1.0",
  "body": [
    {
      "type": "TextBlock",
      "text": "{acCity}, {acState}",
      "size": "Large",
      "isSubtle": true
    },
    {
      "type": "TextBlock",
      "text": "{acCurrentDateTime}",
      "spacing": "None"
    },
    {
      "type": "TextBlock",
      "text": "{acDailySummary}",
      "spacing": "None"
    },
    {
      "type": "ColumnSet",
      "columns": [
        {
          "type": "Column",
          "width": "auto",
          "items": [
            {
              "type": "Image",
              "url": "{acUrlConditionsImage}",
              "size": "Large"
            }
          ]
        },
        {
          "type": "Column",
          "width": "auto",
          "items": [
            {
              "type": "TextBlock",
              "text": "{acCurrentTemperature}",
              "size": "ExtraLarge",
              "spacing": "None"
            }
          ]
        },
        {
          "type": "Column",
          "width": "stretch",
          "items": [
            {
              "type": "TextBlock",
              "text": "°F",
              "weight": "Bolder",
              "spacing": "Small"
            }
          ]
        },
        {
          "type": "Column",
          "width": "stretch",
          "items": [
            {
              "type": "TextBlock",
              "text": "Hi {actempHi}",
              "horizontalAlignment": "Left"
            },
            {
              "type": "TextBlock",
              "text": "Lo {actempLow}",
              "horizontalAlignment": "Left",
              "spacing": "None"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}