Συνθήκες

Αν υπάρχει αρχείο
Αν ο φάκελος υπάρχει ήδη
Εάν διεργασία
Εάν υπηρεσία
Εάν το κείμενο στην οθόνη (OCR)
Αν η ιστοσελίδα περιέχει
Αν το παράθυρο περιέχει
Αν η εικόνα
Αν το παράθυρο
Υπόθεση
Προεπιλεγμένη υπόθεση
Αλλιώς
Αλλιώς εάν
Εάν
Διακόπτη

Έναρξη με τις συνθήκες

Οι ενέργειες υπό συνθήκες σάς επιτρέπουν να τροποποιείτε τις ενέργειες προς εκτέλεση, με βάση τα αποτελέσματα των προτάσεων υπό όρους.

Χρήσιμες εφαρμογές και δυνατότητες:

 • Χρησιμοποιήστε την ομάδα "If" συνθηκών υπό όρους για να αξιολογήσετε οποιονδήποτε τύπο συνθήκης.
 • Χρησιμοποιήστε την ομάδα "Switch" συνθηκών υπό όρους για να συγκρίνετε μια μεμονωμένη μεταβλητή με πολλαπλές πιθανές τιμές.
 • Καλύψτε πολλά σενάρια χρησιμοποιώντας ένθετες συνθήκες υπό όρους.
 • Παρέχετε προεπιλεγμένες και εναλλακτικές συμπεριφορές σε ροές με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των ενεργειών συνθηκών εδώ

Ενέργειες υπό όρους

Αν υπάρχει αρχείο

Επισημαίνει την αρχή ενός μπλοκ ενεργειών υπό όρους ανάλογα με το αν ένα αρχείο υπάρχει ή όχι

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
If file Μη διαθέσιμο Υπάρχει, δεν υπάρχει Υπάρχει Η κατάσταση του αρχείου για έλεγχο
File path Όχι Αρχείο Η πλήρης διαδρομή για την αναζήτηση του αρχείου
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
 • Αυτή η ενέργεια δεν περιλαμβάνει τυχόν εξαιρέσεις

Αν ο φάκελος υπάρχει

Επισήμανση αρχής ενός μπλοκ ενεργειών υπό όρους ανάλογα με το αν ένας φάκελος υπάρχει ή όχι

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
If folder Μη διαθέσιμο Υπάρχει, δεν υπάρχει Υπάρχει Επιλέξτε την κατάσταση του φακέλου για έλεγχο
Folder path Όχι Φάκελος Καταχωρήστε ή επιλέξτε την πλήρη διαδρομή του φακέλου ή μια μεταβλητή που περιέχει τον φάκελο, για να ελεγχθεί η κατάστασή του
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
 • Αυτή η ενέργεια δεν περιλαμβάνει τυχόν εξαιρέσεις

Εάν διεργασία

Επισημαίνει την αρχή ενός μπλοκ ενεργειών υπό όρους ανάλογα με το αν μια διεργασία εκτελείται ή όχι

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
If process Μη διαθέσιμο Εκτελείται, δεν εκτελείται Εκτελείται Κατάσταση της διεργασίας για έλεγχο
Process name Όχι Τιμή κειμένου Το όνομα της διεργασίας για έλεγχο
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση της λίστας διεργασιών Υποδεικνύει ένα πρόβλημα ανάκτησης της λίστας διεργασιών

Εάν υπηρεσία

Επισημαίνει την αρχή ενός μπλοκ ενεργειών υπό όρους ανάλογα με το αν μια υπηρεσία εκτελείται, βρίσκεται σε παύση, βρίσκεται σε διακοπή ή είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
If service Μη διαθέσιμο Διακόπτεται, εγκαθίσταται, δεν εγκαθίσταται, εκτελείται, βρίσκεται σε παύση Εκτελείται Η κατάσταση της υπηρεσίας για έλεγχο
Service name Όχι Τιμή κειμένου Το όνομα της υπηρεσίας για έλεγχο
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Η υπηρεσία δεν βρέθηκε Υποδεικνύει ότι δεν ήταν δυνατή η εύρεση της υπηρεσίας
Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση της κατάστασης για την υπηρεσία Υποδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα με την ανάκτηση της κατάστασης της υπηρεσίας

Εάν το κείμενο στην οθόνη (OCR)

Επισημαίνει την αρχή ενός μπλοκ ενεργειών συνθηκών ανάλογα με το αν ένα δεδομένο κείμενο εμφανίζεται στην οθόνη ή όχι, χρησιμοποιώντας OCR

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
If text Μη διαθέσιμο Υπάρχει, δεν υπάρχει Υπάρχει Καθορίζει εάν θα γίνεται έλεγχος για το αν υπάρχει το κείμενο στη δεδομένη προέλευση για ανάλυση ή όχι
OCR engine type Όχι Μεταβλητή μηχανής OCR, μηχανή Tesseract Μεταβλητή μηχανισμού OCR Ο τύπος μηχανής OCR που θα χρησιμοποιηθεί. Επιλέξτε μια προρυθμισμένη μηχανή OCR ή ρυθμίστε μια νέα.
OCR engine variable Όχι OCREngineObject Ο μηχανισμός που θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία OCR
Text to find Όχι Τιμή κειμένου Το κείμενο για αναζήτηση στην καθορισμένη προέλευση
Is regular expression Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ανενεργή Καθορίζει εάν θα χρησιμοποιείται τακτική παράσταση για την εύρεση του καθορισμένου κειμένου
Search for text on Μη διαθέσιμο Ολόκληρη οθόνη, παράθυρο προσκηνίου Ολόκληρη η οθόνη Καθορίζει εάν θα γίνεται αναζήτηση για το καθορισμένο κείμενο σε ολόκληρη την ορατή οθόνη ή μόνο στο παράθυρο του προσκηνίου
Search mode Μη διαθέσιμο Ολόκληρη η καθορισμένη προέλευση, Μόνο συγκεκριμένη υποπεριοχή, Υποπεριοχή σχετική με την εικόνα Σύνολο της καθορισμένης προέλευσης Καθορίζει εάν θα γίνεται σάρωση ολόκληρης της οθόνης (ή παραθύρου) ή μιας περιορισμένης υποπεριοχής της
Image(s) Όχι Λίστα εικόνας Οι εικόνες που καθορίζουν την υποπεριοχή (σε σχέση με την επάνω αριστερή γωνία της εικόνας) για σάρωση του παρεχόμενου κειμένου
X1 Ναι Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένη X αρχής της υποπεριοχής για σάρωση του παρεχόμενου κειμένου
Tolerance Ναι Αριθμητική τιμή 10 Καθορίζει πόσο μπορεί να διαφέρει η εικόνα ή εικόνες που αναζητούνται από την εικόνα που επιλέχθηκε αρχικά
Y1 Ναι Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένη Y αρχής της υποπεριοχής για σάρωση του παρεχόμενου κειμένου
X1 Ναι Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένη X αρχής της υποπεριοχής σε σχέση με την καθορισμένη εικόνα για σάρωση του παρεχόμενου κειμένου
X2 Ναι Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένη X τέλους της υποπεριοχής για σάρωση του παρεχόμενου κειμένου
Y1 Ναι Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένη Y αρχής της υποπεριοχής σε σχέση με την καθορισμένη εικόνα για σάρωση του παρεχόμενου κειμένου
Y2 Ναι Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένη Y τέλους της υποπεριοχής για σάρωση του παρεχόμενου κειμένου
X2 Ναι Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένη X τέλους της υποπεριοχής σε σχέση με την καθορισμένη εικόνα για σάρωση του παρεχόμενου κειμένου
Y2 Ναι Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένη Y τέλους της υποπεριοχής σε σχέση με την καθορισμένη εικόνα για σάρωση του παρεχόμενου κειμένου

Note

Η μηχανή τακτικής παράστασης του Power Automate Desktop είναι το .NET. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη Γλώσσα τακτικής παράστασης - Γρήγορη αναφορά.

Μεταβλητές που παράχθηκαν
Όρισμα Τύπος Περιγραφή
LocationOfTextFoundX Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένες X του σημείου όπου εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη. Εάν η αναζήτηση πραγματοποιείται στο παράθυρο προσκηνίου, η συντεταγμένη που επιστρέφεται είναι σχετική με την επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου
LocationOfTextFoundY Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένες X του σημείου όπου εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη. Εάν η αναζήτηση πραγματοποιείται στο παράθυρο προσκηνίου, η συντεταγμένη που επιστρέφεται είναι σχετική με την επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος αν το κείμενο υπάρχει σε μη αλληλεπιδραστική λειτουργία Υποδεικνύει ότι δεν είναι δυνατός ο έλεγχος του κειμένου στην οθόνη σε μη αλληλεπιδραστική λειτουργία
Μη έγκυρες συντεταγμένες υποπεριοχής Υποδεικνύει ότι οι συντεταγμένες της καθορισμένης υποπεριοχής δεν είναι έγκυρες
Η ανάλυση κειμένου με OCR απέτυχε Υποδεικνύει ότι παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια ανάλυσης του κειμένου χρησιμοποιώντας OCR
Ο μηχανισμός OCR δεν είναι εν λειτουργία Υποδεικνύει ότι ο μηχανισμός OCR δεν είναι εν λειτουργία

Αν η ιστοσελίδα περιέχει

Επισημάνετε την αρχή ενός μπλοκ ενεργειών υπό όρους, ανάλογα με το αν υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα κειμένου ή στοιχείου σε μια ιστοσελίδα

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Web browser instance Όχι Παρουσία προγράμματος περιήγησης web Εισαγάγετε ή επιλέξτε τη μεταβλητή που περιέχει την παρουσία του προγράμματος περιήγησης web για να τη χρησιμοποιήσετε
Check if web page Μη διαθέσιμο Περιέχει στοιχείο, δεν περιέχει στοιχείο, Περιέχει κείμενο, Δεν περιέχει κείμενο Περιέχει ένα στοιχείο Ελέγξτε αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο κείμενο ή στοιχείο ιστοσελίδας σε μια ιστοσελίδα
UI element Όχι Έλεγχος Web Επιλέξτε το στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας χρήστη στην ιστοσελίδα για έλεγχο
Text Όχι Τιμή κειμένου Εισαγάγετε το κείμενο στην ιστοσελίδα για έλεγχο
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Αποτυχία επικοινωνίας με το πρόγραμμα περιήγησης Υποδεικνύει ότι παρουσιάστηκε σφάλμα με το πρόγραμμα περιήγησης

Αν το παράθυρο περιέχει

Επισημαίνει την αρχή ενός μπλοκ ενεργειών υπό όρους, ανάλογα με το αν υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα κειμένου ή στοιχείου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη σε ένα παράθυρο

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Check if window Μη διαθέσιμο Περιέχει στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, δεν περιέχει στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, Περιέχει κείμενο, Δεν περιέχει κείμενο Περιέχει ένα στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Ελέγξτε αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο κείμενο ή στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας χρήστη σε ένα παράθυρο
Check UI element state Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ανενεργή Ελέγξτε αν έχει ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί ένα συγκεκριμένο στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας χρήστη
Text Όχι Τιμή κειμένου Το κείμενο για το οποίο θα γίνει έλεγχος
UI element Όχι UIControl Το στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας χρήστη για το οποίο θα γίνει έλεγχος
Window Όχι UIControl Το παράθυρο που θα ελεγχθεί αν υπάρχει κείμενο σε αυτό
State Μη διαθέσιμο Ενεργοποιήθηκε, Απενεργοποιήθηκε Ενεργοποιημένος Η κατάσταση του στοιχείου του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη για την οποία θα γίνει έλεγχος
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
 • Αυτή η ενέργεια δεν περιλαμβάνει τυχόν εξαιρέσεις

Αν η εικόνα

Η ενέργεια επισημαίνει την αρχή ενός μπλοκ ενεργειών υπό όρους ανάλογα με το αν μια επιλεγμένη εικόνα βρίσκεται στην οθόνη ή όχι

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
If image Μη διαθέσιμο υπάρχει, δεν υπάρχει υπάρχει Αν πρέπει να γίνει έλεγχος για την ύπαρξη ή την απουσία της επιλεγμένης εικόνας
Image to check Όχι Λίστα εικόνας Οι εικόνες για τις οποίες η ενέργεια θα ελέγξει αν υπάρχουν
Search for image on Μη διαθέσιμο Ολόκληρη οθόνη, παράθυρο προσκηνίου μόνο Ολόκληρη η οθόνη Εάν θα γίνεται αναζήτηση για την καθορισμένη εικόνα στο πρώτο παράθυρο μόνο ή σε ολόκληρη την ορατή οθόνη. Καμία επιλογή δεν θα βρει την εικόνα εάν δεν είναι ορατή στην οθόνη
Search Mode Μη διαθέσιμο Αναζήτηση σε ολόκληρη την οθόνη ή στο παράθυρο προσκηνίου, Αναζήτηση σε συγκεκριμένη υποπεριοχή οθόνης ή παραθύρου προσκηνίου Αναζήτηση σε ολόκληρη την οθόνη ή στο παράθυρο προσκηνίου Εάν θα γίνει σάρωση ολόκληρης της οθόνης (ή παραθύρου) για εύρεση του παρεχόμενου κειμένου ή μόνο μιας περιορισμένης υποπεριοχής της
Find all images in the list Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ανενεργή Ελέγξτε αν υπάρχουν όλες οι εικόνες στη λίστα ή αν δεν υπάρχουν
X1 Ναι Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένη X αρχής της υποπεριοχής για σάρωση του παρεχόμενου κειμένου
X2 Ναι Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένη X τέλους της υποπεριοχής για σάρωση του παρεχόμενου κειμένου
Y1 Ναι Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένη Y αρχής της υποπεριοχής για σάρωση του παρεχόμενου κειμένου
Y2 Ναι Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένη Y τέλους της υποπεριοχής για σάρωση του παρεχόμενου κειμένου
Tolerance Ναι Αριθμητική τιμή 10 Καθορίστε τον βαθμό διαφοράς της αναζητούμενης εικόνας ή εικόνων από την εικόνα που επιλέχθηκε αρχικά
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της εικόνας σε μη αλληλεπιδραστική λειτουργία Υποδεικνύει ότι μια εικόνα δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε μη αλληλεπιδραστική λειτουργία
Μη έγκυρες συντεταγμένες υποπεριοχής Υποδεικνύει ότι οι συντεταγμένες της δεδομένης υποπεριοχής δεν ήταν έγκυρες

Αν το παράθυρο

Αυτή η ενέργεια επισημαίνει την αρχή ενός μπλοκ ενεργειών υπό όρους ανάλογα με το αν ένα παράθυρο είναι ανοιχτό ή όχι ή αν ένα παράθυρο είναι το εστιασμένο παράθυρο (παράθυρο παρασκηνίου)

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Get window Μη διαθέσιμο Κατά στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας χρήστη παραθύρου, Κατά παρουσία/δείκτη χειρισμού παραθύρου, Κατά τίτλο ή/και κλάση Κατά στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας χρήστη παραθύρου Καθορίστε αν θα γίνει αναζήτηση του παραθύρου χρησιμοποιώντας ένα στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας χρήστη ή έναν συνδυασμό τίτλου/κλάσης παραθύρου
Window title Ναι Τιμή κειμένου Ο τίτλος παραθύρου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν χαρακτήρες μπαλαντέρ, όπως '?' ή '*'.
Window Όχι UIControl Το στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας χρήστη παραθύρου
Παρουσία παραθύρου Όχι Αριθμητική τιμή Η παρουσία ή ο δείκτης χειρισμού του παραθύρου για έλεγχο
Window class Ναι Τιμή κειμένου Εάν υπάρχουν δύο παράθυρα με τον ίδιο τίτλο, η κλάση παραθύρου μπορεί να βοηθήσει στη διαφοροποίηση μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση, καταχωρήστε την κλάση του παραθύρου που θα χρησιμοποιηθεί.
Check if window Μη διαθέσιμο Είναι ανοιχτή, Δεν είναι ανοιχτή, Είναι εστιασμένη, Δεν είναι εστιασμένη Είναι ανοιχτό Η κατάσταση του παραθύρου που θα ελεγχθεί
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
 • Αυτή η ενέργεια δεν περιλαμβάνει τυχόν εξαιρέσεις

Υπόθεση

Μια παράσταση που, αν πληρούται, εκτελείται ένα μπλοκ ενεργειών που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Operator Μη διαθέσιμο Ίσο με (=), Δεν ισούται με (<>), Μεγαλύτερο από (>), Μεγαλύτερο από ή ίσο με (>=), Μικρότερο από (<), Μικρότερο από ή ίσο με (<=), Περιέχει, Δεν περιέχει, Είναι κενό, Δεν είναι κενό, Ξεκινά με, Δεν ξεκινά με, Λήγει με, Δεν λήγει με Ισούται με (=) Ο τελεστής σύγκρισης αυτού του case
Value to compare Όχι * Εισαγάγετε μια τιμή για τη σύγκριση με την τιμή μπλοκ switch
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
 • Αυτή η ενέργεια δεν περιλαμβάνει τυχόν εξαιρέσεις

Προεπιλεγμένη υπόθεση

Ένα μπλοκ ενεργειών που εκτελείται, αν δεν έχει εκπληρωθεί καμία παράσταση case στο σώμα switch

Παράμετροι εισόδου
 • Αυτή η ενέργεια δεν απαιτεί καμία είσοδο
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
 • Αυτή η ενέργεια δεν περιλαμβάνει τυχόν εξαιρέσεις

Αλλιώς

Επισημαίνει την αρχή ενός μπλοκ ενεργειών που εκτελέστηκαν, αν δεν πληρούται η συνθήκη που καθορίζεται στις προτάσεις "If"

Παράμετροι εισόδου
 • Αυτή η ενέργεια δεν απαιτεί καμία είσοδο
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
 • Αυτή η ενέργεια δεν περιλαμβάνει τυχόν εξαιρέσεις

Αλλιώς εάν

Επισημαίνει την αρχή ενός μπλοκ ενεργειών που εκτελέστηκαν, αν δεν πληρούνται οι συνθήκες που καθορίζονται στις προτάσεις "If", αλλά πληρούται η συνθήκη που καθορίζεται σε αυτήν την πρόταση

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Operator Μη διαθέσιμο Ίσο με (=), Δεν ισούται με (<>), Μεγαλύτερο από (>), Μεγαλύτερο από ή ίσο με (>=), Μικρότερο από (<), Μικρότερο από ή ίσο με (<=), Περιέχει, Δεν περιέχει, Είναι κενό, Δεν είναι κενό, Ξεκινά με, Δεν ξεκινά με, Λήγει με, Δεν λήγει με Ισούται με (=) Επιλέξτε τη σχέση του πρώτου τελεστέου με τον δεύτερο τελεστέο.
First operand Όχι * Πληκτρολογήστε ένα όνομα τιμής που ορίζεται από μια προηγούμενη ενέργεια, κείμενο, αριθμό ή παράσταση, για να συγκριθεί με τον δεύτερο τελεστέο.
Second operand Όχι * Πληκτρολογήστε ένα όνομα τιμής που δημιουργήθηκε από μια προηγούμενη ενέργεια, κείμενο, αριθμό ή παράσταση, για να συγκριθεί με τον πρώτο τελεστέο.
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
 • Αυτή η ενέργεια δεν περιλαμβάνει τυχόν εξαιρέσεις

Εάν

Επισημαίνει την αρχή ενός μπλοκ ενεργειών που εκτελείται, αν πληρούται η συνθήκη που καθορίζεται σε αυτήν την πρόταση

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Operator Μη διαθέσιμο Ίσο με (=), Δεν ισούται με (<>), Μεγαλύτερο από (>), Μεγαλύτερο από ή ίσο με (>=), Μικρότερο από (<), Μικρότερο από ή ίσο με (<=), Περιέχει, Δεν περιέχει, Είναι κενό, Δεν είναι κενό, Ξεκινά με, Δεν ξεκινά με, Λήγει με, Δεν λήγει με Ισούται με (=) Επιλέξτε τη σχέση του πρώτου τελεστέου με τον δεύτερο τελεστέο.
First operand Όχι * Πληκτρολογήστε ένα όνομα τιμής που ορίζεται από μια προηγούμενη ενέργεια, κείμενο, αριθμό ή παράσταση, για να συγκριθεί με τον δεύτερο τελεστέο.
Second operand Όχι * Πληκτρολογήστε ένα όνομα τιμής που δημιουργήθηκε από μια προηγούμενη ενέργεια, κείμενο, αριθμό ή παράσταση, για να συγκριθεί με τον πρώτο τελεστέο.
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
 • Αυτή η ενέργεια δεν περιλαμβάνει τυχόν εξαιρέσεις

Διακόπτης

Αποστέλλει την εκτέλεση σε διαφορετικά σημεία του σώματος switch με βάση την τιμή της παράστασης

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Value to check Όχι * Πληκτρολογήστε το όνομα μιας τιμής, ενός κειμένου ή ενός αριθμού για σύγκριση με τις ακόλουθες υποθέσεις.
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
 • Αυτή η ενέργεια δεν περιλαμβάνει τυχόν εξαιρέσεις