Ποντίκι και πληκτρολόγιο

Αποκτήστε τον έλεγχο του ποντικιού και του πληκτρολογίου

Αποκλεισμός εισόδου
Λήψη θέσης ποντικιού
Μετακίνηση ποντικιού
Μετακίνηση του ποντικιού σε εικόνα
Μετακίνηση ποντικιού στο κείμενο στην οθόνη (OCR)
Αποστολή κλικ ποντικιού
Αποστολή πλήκτρων
Πάτημα/αποδέσμευση πλήκτρου
Ορισμός κατάστασης πλήκτρου
Λήψη αναγνωριστικού πληκτρολογίου
Αναμονή για πλήκτρο συντόμευσης

Έναρξη με ενέργειες ποντικιού και πληκτρολογίου

Προσομοίωση χρήσης του πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου ή άλλων εντολών πλήκτρων με την ενέργεια Αποστολή πλήκτρων. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Εισαγωγή ειδικού πλήκτρου για να εισαγάγετε πλήκτρα όπως τα πλήκτρα βέλους, το κλείδωμα ανώτατου κουμπιού ή τα πλήκτρα από το αριθμητικό πληκτρολόγιο και την Εισαγωγή τροποποιητή για την αποστολή πλήκτρων όπως Shift και Control. Στο παρακάτω παράδειγμα, προστίθεται μια υπογραφή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ξεκινώντας από δύο αλλαγές γραμμών. Στο τέλος του κειμένου, η ενέργεια αποστέλλει τις εντολές Ctrl+A και Ctrl+C, για να κάνετε επιλογή όλων και αντιγραφή, για να χρησιμοποιήσετε τα περιεχόμενα ολόκληρου του κειμένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το πρόχειρο σε μια επόμενη ενέργεια.

Στιγμιότυπο οθόνης των ιδιοτήτων ενέργειας αποστολής πλήκτρων,

Note

Για να χρησιμοποιήσετε ένα πλήκτρο ως τροποποιητή, χρησιμοποιήστε τη σημειογραφία των άγκιστρων και στα δύο πλήκτρα: π.χ. για Ctrl + A, χρησιμοποιήστε {Control}({A})

Για προσομοίωση της μετακίνησης του ποντικιού, χρησιμοποιήστε την ενέργεια Μετακίνηση ποντικιού. Στο παρακάτω παράδειγμα, έχει ρυθμιστεί η μετακίνηση του ποντικιού σε συγκεκριμένες συντεταγμένες μετακινώντας το δείκτη του ποντικιού εκεί με μη αυτόματο τρόπο και πατώντας Control+Shift για να ορίσετε τις τρέχουσες συντεταγμένες του για τη Θέση X & Y. Η ταχύτητα μετακίνησης έχει οριστεί σε κανονική.

Στιγμιότυπο οθόνης των ιδιοτήτων ενέργειας μετακίνησης ποντικιού.

Μετακινήστε το ποντίκι σε μια συγκεκριμένη εικόνα στην οθόνη με την ενέργεια Μετακίνηση του ποντικιού στην εικόνα. Στην παρακάτω εικόνα, το ποντίκι έχει ρυθμιστεί να μετακινείται στην πρώτη εμφάνιση του εικονιδίου αναζήτησης από τις εικόνες που έχουν καταγραφεί και σε αριστερό κλικ.

Στιγμιότυπο οθόνης των ιδιοτήτων μετακίνησης ποντικιού σε εικόνα.

Στην ενότητα Για προχωρημένους, η ενέργεια έχει ρυθμιστεί για αναμονή 30 δευτερολέπτων μέχρι να εμφανιστεί η εικόνα στο παράθυρο προσκηνίου και η θέση του ποντικιού πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας.

Στιγμιότυπο οθόνης της μετακίνησης του ποντικιού σε σύνθετες ιδιότητες εικόνας.

Ενέργειες ποντικιού και πληκτρολογίου

Αποκλεισμός εισόδου

Εμποδίζει την είσοδο ποντικιού και πληκτρολογίου χρήστη, ώστε η ροή να μπορεί να εκτελεί ενέργειες ποντικιού και πληκτρολογίου χωρίς παρεμβολή του χρήστη

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Block it Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ενεργή Καθορίστε αν θα γίνει αποκλεισμός ή κατάργηση του αποκλεισμού της εισόδου ποντικιού και πληκτρολογίου
Μεταβλητές που παράχθηκαν
  • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Δεν είναι δυνατός ο αποκλεισμός/κατάργηση αποκλεισμού της εισόδου χρήστη σε μη αλληλεπιδραστική λειτουργία Υποδεικνύει πρόβλημα αποκλεισμού/κατάργησης αποκλεισμού εισόδου σε μη αλληλεπιδραστική λειτουργία
Απέτυχε ο αποκλεισμός/κατάργηση του αποκλεισμού εισόδου Υποδεικνύει πρόβλημα αποκλεισμού/κατάργησης αποκλεισμού εισόδου

Λήψη θέσης ποντικιού

Ανακτά την τρέχουσα θέση του δείκτη του ποντικιού στην οθόνη σε συντεταγμένες pixel

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Relative to Μη διαθέσιμο Οθόνη, παράθυρο προσκηνίου Οθόνη Καθορίστε αν θα ανακτηθεί η θέση του ποντικιού στις συντεταγμένες οθόνης ή σε σχέση με την επάνω αριστερή γωνία του ενεργού παραθύρου
Μεταβλητές που παράχθηκαν
Όρισμα Τύπος Περιγραφή
MousePosX Αριθμητική τιμή Η οριζόντια τιμή (X) της θέσης του ποντικιού
MousePosY Αριθμητική τιμή Η κατακόρυφη τιμή (Y) της θέσης του ποντικιού
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση της θέσης του ποντικιού σε μη αλληλεπιδραστική λειτουργία Υποδεικνύει ένα πρόβλημα ανάκτησης της θέσης του δείκτη του ποντικιού σε μη αλληλεπιδραστική λειτουργία

Μετακίνηση ποντικιού

Μετακινεί το ποντίκι σε μια συγκεκριμένη θέση

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Position X Όχι Αριθμητική τιμή Η οριζόντια τιμή (X) της θέσης για αποστολή του ποντικιού σε
Position Y Όχι Αριθμητική τιμή Η κατακόρυφη τιμή (Y) της θέσης για αποστολή του ποντικιού σε
Relative to Μη διαθέσιμο Οθόνη, Ενεργό παράθυρο, Τρέχουσα θέση ποντικιού Οθόνη Καθορίστε αν η νέα θέση ποντικιού θα είναι σχετική με την επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, το πρώτο παράθυρο ή την τρέχουσα θέση του ποντικιού
Move mouse from previous position Μη διαθέσιμο Άμεση, Με κινούμενα σχέδια (χαμηλή ταχύτητα), Με κινούμενα σχέδια (κανονική ταχύτητα), Με κινούμενα σχέδια (υψηλή ταχύτητα) Άμεσο Καθορίστε τον τρόπο μετακίνησης του ποντικιού
Μεταβλητές που παράχθηκαν
  • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση του ποντικιού σε μη αλληλεπιδραστική λειτουργία Υποδεικνύει πρόβλημα με τη μετακίνηση του ποντικιού σε μη αλληλεπιδραστική λειτουργία
Η μετακίνηση του ποντικιού απέτυχε Υποδεικνύει πρόβλημα με τη μετακίνηση του ποντικιού

Μετακίνηση του ποντικιού σε εικόνα

Μετακινεί το ποντίκι πάνω από μια εικόνα που βρέθηκε στην οθόνη ή στο παράθυρο προσκηνίου

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Image to move mouse to Όχι Λίστα εικόνας Η λίστα εικόνων για μετακίνηση του ποντικιού σε
Search for image on Μη διαθέσιμο Ολόκληρη οθόνη, παράθυρο προσκηνίου μόνο Ολόκληρη η οθόνη Καθορίστε εάν θα γίνεται αναζήτηση για την καθορισμένη εικόνα στο πρώτο παράθυρο μόνο ή σε ολόκληρη την ορατή οθόνη. Καμία επιλογή δεν θα βρει την εικόνα εάν δεν είναι ορατή στην οθόνη
Search mode Μη διαθέσιμο Αναζήτηση σε ολόκληρη την οθόνη ή στο παράθυρο προσκηνίου, Αναζήτηση σε συγκεκριμένη υποπεριοχή οθόνης ή παραθύρου προσκηνίου Αναζήτηση σε ολόκληρη την οθόνη ή στο παράθυρο προσκηνίου Καθορίστε αν θα γίνει σάρωση ολόκληρης της οθόνης (ή παραθύρου) για εύρεση της παρεχόμενης εικόνας ή μόνο μιας υποπεριοχής της
X1 Ναι Αριθμητική τιμή Το εναρκτήριο X της υποπεριοχής για αναζήτηση σε αυτό
Y1 Ναι Αριθμητική τιμή Το εναρκτήριο Y της υποπεριοχής για αναζήτηση σε αυτό
X2 Ναι Αριθμητική τιμή Το καταληκτικό X της υποπεριοχής για αναζήτηση σε αυτό
Y2 Ναι Αριθμητική τιμή Το καταληκτικό Y της υποπεριοχής για αναζήτηση σε αυτό
Mouse position relative to image Μη διαθέσιμο επάνω αριστερή γωνία, επάνω κέντρο, επάνω δεξιά γωνία, ενδιάμεσα αριστερή πλευρά, κέντρο, ενδιάμεσο δεξιό μέρος, κάτω αριστερή γωνία, κάτω κέντρο, κάτω δεξιά γωνία κέντρο Η ενότητα της εικόνας στην οποία θα μετακινηθεί το ποντίκι
Offset X Ναι Τιμή κειμένου 1 Τα pixel για μετατόπιση του ποντικιού από τη θέση στα δεξιά
Offset Y Ναι Τιμή κειμένου 1 Τα pixel για μετατόπιση του ποντικιού από τη θέση κάτω
Tolerance Ναι Αριθμητική τιμή 10 Καθορίστε πόσο μπορεί να διαφέρει η καθορισμένη εικόνα από την εικόνα που επιλέχθηκε αρχικά
Mouse movement style Μη διαθέσιμο Άμεση, Με κινούμενα σχέδια (χαμηλή ταχύτητα), Με κινούμενα σχέδια (κανονική ταχύτητα), Με κινούμενα σχέδια (υψηλή ταχύτητα) Άμεσο Καθορίστε το στυλ της μετακίνησης στην οποία θα μετακινηθεί το ποντίκι από την προηγούμενη θέση του στην αρχή της διαδρομής που έχει καταγραφεί (ή στην τελική του θέση)
Occurence Ναι Αριθμητική τιμή 1 Η εμφάνιση της εικόνας που βρέθηκε για μετακίνηση του ποντικιού σε αυτήν
Fail timeout Ναι Αριθμητική τιμή 0 Το χρονικό όριο αποτυχίας σε δευτερόλεπτα
Send a click after moving mouse Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ανενεργή Καθορίστε αν θα αποστέλλεται κλικ μετά την τοποθέτηση του ποντικιού πάνω στην εικόνα
Click type Μη διαθέσιμο Αριστερό κλικ, Δεξί κλικ, Διπλό κλικ, Μεσαίο κλικ, Αριστερό κουμπί κάτω, Αριστερό κουμπί πάνω, Δεξί κουμπί κάτω, Δεξί κουμπί επάνω Αριστερό κλικ Το κλικ του ποντικιού για αποστολή στην εικόνα
Seconds before click Ναι Αριθμητική τιμή 0 Ο αριθμός των δευτερολέπτων αναμονής πριν από την αποστολή του κλικ
Μεταβλητές που παράχθηκαν
Όρισμα Τύπος Περιγραφή
X Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένη X του σημείου όπου βρίσκεται η εικόνα στην οθόνη. Εάν γίνεται αναζήτηση της εικόνας στο παράθυρο προσκηνίου, η συντεταγμένη που επιστρέφεται είναι σχετική με την επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου
Y Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένη Y του σημείου όπου βρίσκεται η εικόνα στην οθόνη. Εάν γίνεται αναζήτηση της εικόνας στο παράθυρο προσκηνίου, η συντεταγμένη που επιστρέφεται είναι σχετική με την επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Η εικόνα δεν βρέθηκε στην οθόνη Υποδεικνύει ότι η καθορισμένη εικόνα δεν βρέθηκε στην οθόνη
Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση του ποντικιού σε μη αλληλεπιδραστική λειτουργία Υποδεικνύει πρόβλημα με τη μετακίνηση του ποντικιού σε μη αλληλεπιδραστική λειτουργία
Η μετακίνηση του ποντικιού απέτυχε Υποδεικνύει πρόβλημα με τη μετακίνηση του ποντικιού
Μη έγκυρες συντεταγμένες υποπεριοχής Υποδεικνύει ότι οι συντεταγμένες της δεδομένης υποπεριοχής δεν ήταν έγκυρες
Δεν βρέθηκαν αρκετές εμφανίσεις εικόνας στην οθόνη Υποδεικνύει ότι δεν βρέθηκαν αρκετές εμφανίσεις της καθορισμένης εικόνας στην οθόνη

Μετακίνηση ποντικιού στο κείμενο στην οθόνη (OCR)

Μετακινεί το ποντίκι πάνω σε ένα κείμενο που βρίσκεται στην οθόνη ή στο παράθυρο του προσκηνίου χρησιμοποιώντας OCR

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
OCR engine type Όχι Μεταβλητή μηχανής OCR, μηχανή Tesseract OCR engine variable Ο τύπος μηχανής OCR που θα χρησιμοποιηθεί. Επιλέξτε μια προρυθμισμένη μηχανή OCR ή ρυθμίστε μια νέα.
Μεταβλητή μηχανισμού OCR Όχι OCREngineObject Ο μηχανισμός OCR για την αναζήτηση του κειμένου με
Text to find Όχι Τιμή κειμένου Το κείμενο για μετακίνηση του ποντικιού επάνω
Is regular expression Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ανενεργή Εάν θα χρησιμοποιείται κανονική παράσταση για την εμφάνιση του κειμένου στην οθόνη
Occurence Ναι Αριθμητική τιμή 1 Ένας θετικός αριθμός που θα χρησιμοποιηθεί ως η εμφάνιση του κειμένου εισόδου στην οθόνη
Search for text on Μη διαθέσιμο Ολόκληρη οθόνη, παράθυρο προσκηνίου μόνο Ολόκληρη η οθόνη Εάν θα γίνεται αναζήτηση για το καθορισμένο κείμενο στο πρώτο παράθυρο μόνο ή σε ολόκληρη την ορατή οθόνη. Καμία επιλογή δεν θα βρει το κείμενο εάν δεν είναι ορατή στην οθόνη
Search mode Μη διαθέσιμο Ολόκληρη η καθορισμένη προέλευση, Μόνο συγκεκριμένη υποπεριοχή, Υποπεριοχή σχετική με την εικόνα Σύνολο της καθορισμένης προέλευσης Εάν αν θα γίνει σάρωση ολόκληρης της οθόνης (ή παραθύρου) για εύρεση του παρεχόμενου κειμένου ή μόνο μιας περιορισμένης υποπεριοχής του
Image(s) Όχι Λίστα εικόνας Οι εικόνες που καθορίζουν την υποπεριοχή (σε σχέση με την επάνω αριστερή γωνία της εικόνας) για σάρωση του παρεχόμενου κειμένου
X1 Ναι Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένη X αρχής της υποπεριοχής για σάρωση του παρεχόμενου κειμένου
Tolerance Ναι Αριθμητική τιμή 10 Καθορίστε τον βαθμό διαφοράς της αναζητούμενης εικόνας ή εικόνων από την εικόνα που επιλέχθηκε αρχικά
Y1 Ναι Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένη Y αρχής της υποπεριοχής για σάρωση του παρεχόμενου κειμένου
X1 Ναι Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένη X αρχής της υποπεριοχής σε σχέση με την καθορισμένη εικόνα για σάρωση του παρεχόμενου κειμένου
X2 Ναι Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένη X τέλους της υποπεριοχής για σάρωση του παρεχόμενου κειμένου
Y1 Ναι Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένη Y αρχής της υποπεριοχής σε σχέση με την καθορισμένη εικόνα για σάρωση του παρεχόμενου κειμένου
Y2 Ναι Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένη Y τέλους της υποπεριοχής για σάρωση του παρεχόμενου κειμένου
X2 Ναι Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένη X τέλους της υποπεριοχής σε σχέση με την καθορισμένη εικόνα για σάρωση του παρεχόμενου κειμένου
Y2 Ναι Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένη Y τέλους της υποπεριοχής σε σχέση με την καθορισμένη εικόνα για σάρωση του παρεχόμενου κειμένου
Move mouse from previous position Μη διαθέσιμο Άμεση, Με κινούμενα σχέδια (χαμηλή ταχύτητα), Με κινούμενα σχέδια (κανονική ταχύτητα), Με κινούμενα σχέδια (υψηλή ταχύτητα) Άμεσο Το στυλ της μετακίνησης με το οποίο θα μετακινηθεί το ποντίκι από την προηγούμενη θέση στην τελική του θέση
Wait for text to appear Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ανενεργή Καθορίστε αν θα περιμένετε αν το κείμενο δεν βρεθεί στην οθόνη ή στο παράθυρο προσκηνίου
Fail if text doesn't appear within Ναι Αριθμητική τιμή 10 Ο αριθμός των δευτερολέπτων αναμονής για εμφάνιση του παρεχόμενου κειμένου
Send a click after moving mouse Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ανενεργή Καθορίστε αν θα αποστέλλεται κλικ μετά την τοποθέτηση του ποντικιού πάνω στο κείμενο
Click type Μη διαθέσιμο Αριστερό κλικ, Δεξί κλικ, Διπλό κλικ, Μεσαίο κλικ, Αριστερό κουμπί κάτω, Αριστερό κουμπί πάνω, Δεξί κουμπί κάτω, Δεξί κουμπί επάνω Αριστερό κλικ Ο τύπος κλικ του ποντικιού για αποστολή στο κείμενο
Wait before clicking for Ναι Αριθμητική τιμή 1 Ο αριθμός των δευτερολέπτων αναμονής πριν από το κλικ
Mouse position relative to text Μη διαθέσιμο Πάνω αριστερά, Πάνω κέντρο, Πάνω δεξιά, Μέση αριστερά, Μέση κέντρο, Μέση δεξιά, Κάτω αριστερά, Κάτω κέντρο, Κάτω δεξιά Μέση κέντρο Καθορίστε σε ποια ενότητα του κειμένου θα μετακινηθεί το ποντίκι
Offset X Ναι Τιμή κειμένου 1 Μετατόπιση του ποντικιού από τη θέση από τόσα pixel στα δεξιά
Offset Y Ναι Τιμή κειμένου 1 Μετατόπιση του ποντικιού από τη θέση από τόσα pixel κάτω

Note

Η μηχανή τακτικής παράστασης του Power Automate Desktop είναι το .NET. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη Γλώσσα τακτικής παράστασης - Γρήγορη αναφορά.

Μεταβλητές που παράχθηκαν
Όρισμα Τύπος Περιγραφή
LocationOfTextFoundX Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένη X του σημείου όπου βρίσκεται το κείμενο στην οθόνη. Εάν η γίνεται αναζήτηση του κειμένου στο παράθυρο προσκηνίου, αυτλη είναι σχετική με την επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου
LocationOfTextFoundY Αριθμητική τιμή Η συντεταγμένη Y του σημείου όπου βρίσκεται το κείμενο στην οθόνη. Εάν η γίνεται αναζήτηση του κειμένου στο παράθυρο προσκηνίου, αυτλη είναι σχετική με την επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου
WidthOfTextFound Αριθμητική τιμή Το πλάτος της περιοχής στην οποία βρέθηκε το κείμενο
HeightOfTextFound Αριθμητική τιμή Το πλάτος της περιοχής στην οποία βρέθηκε το κείμενο
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Το κείμενο δεν βρέθηκε στην οθόνη Υποδεικνύει ότι δεν ήταν δυνατή η εύρεση του καθορισμένου κειμένου στην οθόνη
Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση του ποντικιού σε μη αλληλεπιδραστική λειτουργία Υποδεικνύει πρόβλημα με τη μετακίνηση του ποντικιού σε μη αλληλεπιδραστική λειτουργία
Η μετακίνηση του ποντικιού απέτυχε Υποδεικνύει πρόβλημα με τη μετακίνηση του ποντικιού
Μη έγκυρες συντεταγμένες υποπεριοχής Υποδεικνύει ότι οι συντεταγμένες της δεδομένης υποπεριοχής δεν ήταν έγκυρες
Ο μηχανισμός OCR δεν είναι εν λειτουργία Υποδεικνύει ότι ο μηχανισμός OCR που καθορίστηκε δεν είναι εν λειτουργία

Αποστολή κλικ ποντικιού

Αποστολή συμβάντος κλικ ποντικιού

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Mouse event to send Μη διαθέσιμο Αριστερό κλικ, Δεξί κλικ, Διπλό κλικ, Μεσαίο κλικ, Αριστερό κουμπί κάτω, Αριστερό κουμπί πάνω, Δεξί κουμπί κάτω, Δεξί κουμπί επάνω Αριστερό κλικ Καθορίστε ποια φόρμα συμβάντος ποντικιού θα στείλετε
Wait Ναι Αριθμητική τιμή 0 Ο χρόνος έως την καθυστέρηση πριν από την αποστολή του συμβάντος ποντικιού στο 1/1000 του δευτερολέπτου
Move mouse Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ανενεργή Μετακίνηση ποντικιού
X Όχι Αριθμητική τιμή Η οριζόντια (X) θέση του ποντικιού σε συντεταγμένες pixel
Y Όχι Αριθμητική τιμή Η κατακόρυφη (Y) θέση του ποντικιού σε συντεταγμένες pixel
Relative to Μη διαθέσιμο Οθόνη, Ενεργό παράθυρο, Τρέχουσα θέση ποντικιού Οθόνη Καθορίστε αν η νέα θέση ποντικιού θα είναι σχετική με την επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, το πρώτο παράθυρο ή την τρέχουσα θέση του ποντικιού
Mouse movement style Μη διαθέσιμο Άμεση, Με κινούμενα σχέδια (χαμηλή ταχύτητα), Με κινούμενα σχέδια (κανονική ταχύτητα), Με κινούμενα σχέδια (υψηλή ταχύτητα) Άμεσο Το στυλ της μετακίνησης στην οποία θα μετακινηθεί το ποντίκι από την προηγούμενη θέση του στην αρχή της διαδρομής που έχει καταγραφεί (ή στην τελική του θέση)
Μεταβλητές που παράχθηκαν
  • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Δεν είναι δυνατή η αποστολή κλικ του ποντικιού σε μη αλληλεπιδραστική λειτουργία Υποδεικνύει πρόβλημα με την αποστολή κλικ του ποντικιού σε μη αλληλεπιδραστική λειτουργία
Κλικ του ποντικιού εκτός ορίων οθόνης Υποδεικνύει ότι το κλικ του ποντικιού ήταν εκτός των ορίων οθόνης
Απέτυχε η αποστολή κλικ του ποντικιού Υποδεικνύει ένα πρόβλημα με την αποστολή κλικ του ποντικιού

Αποστολή πλήκτρων

Αποστέλλει πλήκτρα στην εφαρμογή που είναι ενεργή αυτήν τη στιγμή

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Text to send Όχι Κρυπτογραφημένη τιμή Το κείμενο για αποστολή στην εφαρμογή
Delay between keystrokes Ναι Αριθμητική τιμή 10 Καθορίστε την καθυστέρηση σε χιλιοστά του δευτερολέπτου μεταξύ της αποστολής πατημάτων πλήκτρων για αποφυγή σφαλμάτων εισόδου
Send Text as hardware keys Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ανενεργή Προσομοιώστε τα πραγματικά πατήματα πλήκτρων στο πληκτρολόγιο κατά την αποστολή ολόκληρου του κειμένου
Μεταβλητές που παράχθηκαν
  • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Δεν είναι δυνατή η αποστολή πατημάτων πλήκτρων σε μη αλληλεπιδραστική λειτουργία Υποδεικνύει πρόβλημα με την αποστολή πατημάτων πλήκτρων σε μη αλληλεπιδραστική λειτουργία
Το κείμενο για αποστολή δεν αντιπροσωπεύει έγκυρα πατήματα πλήκτρων Υποδεικνύει ότι το κείμενο που δόθηκε δεν αναπαριστά έγκυρα πατήματα πλήκτρων
Δεν υπάρχει ενεργή εφαρμογή για αποστολή πατημάτων πλήκτρων στο Υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ενεργή εφαρμογή για αποστολή πατημάτων πλήκτρων στο
Η αποστολή πατημάτων πλήκτρων απέτυχε Υποδεικνύει πρόβλημα αποστολής πατημάτων πλήκτρων

Note

Για να μιμηθείτε ένα φυσικό πλήκτρο που πατιέται μέσα σε μια ενέργεια "Αποστολή πλήκτρων", χρησιμοποιήστε τη σημειογραφία των αγκυλών {}. (π.χ. Για να πατήστε το πλήκτρο Enter χρησιμοποιήστε {Enter}). Για να χρησιμοποιήσετε ένα πλήκτρο ως τροποποιητή, χρησιμοποιήστε τη σημειογραφία των αγκυλών {} και στα δύο πλήκτρα. (π.χ. Για να πατήστε Ctrl + A χρησιμοποιήστε {Control}({A})). Η ενέργεια "Αποστολή πλήκτρων" δέχεται τους κωδικούς των εικονικών κλειδιών

Έγκυρα κλειδιά
Κατηγορία Κλειδιά
Κουμπιά LButton, RButton, Cancel, MButton, XButton1, XButton2
Στοιχείο ελέγχου πληκτρολογίου Back, Tab, LineFeed, Clear, Enter, Return, ShiftKey, ControlKey,Menu, Pause, CapsLock, Capital, Escape, Space, Prior, PageUp, PageDown, Next, End, Home, Left, Up, Right, Down, Select, Print, Execute, Snapshot, PrintScreen, Insert, Delete, Help
Κουμπιά HangulMode, HanguelMode, KanaMode, JunjaMode, FinalMode, KanjiMode, HanjaMode
Κλειδιά IME IMEConvert, IMENonconvert, IMEAccept, IMEAceept, IMEModeChange
Πλήκτρα προγράμματος περιήγησης BrowserSearch, BrowserFavorites, BrowserHome
Πλήκτρα έντασης ήχου VolumeMute, VolumeDown, VolumeUp
Πλήκτρα μέσων MediaNextTrack, MediaPreviousTrack, MediaStop, MediaPlayPause
Κουμπιά LaunchMail, SelectMedia, LaunchApplication1, LaunchApplication2
Κλειδιά OEM OemSemicolon, Oem1, Oemplus, Oemcomma, OemMinus, OemPeriod, Oem2, OemQuestion, Oem3, Oemtilde, Oem4, OemOpenBrackets, OemPipe, Oem5, OemCloseBrackets, Oem6, OemQuotes, Oem7, Oem8, Oem102, OemBackslash, OemClear
Κουμπιά ProcessKey, Packet, Attn, Crsel, Exsel, EraseEof, Play, Zoom, NoName, Pa1
Κουμπιά KeyCodem, Shift, Control, Alt, Modifiers
Πλήκτρα D D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9
Γράμματα A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Πλήκτρα των Windows LWin, RWin, Apps, Sleep
Πλήκτρα NumPad NumPad0, NumPad1, NumPad2, NumPad3, NumPad4, NumPad5, NumPad6, NumPad7, NumPad8, NumPad9
Πλήκτρα υπολογισμού Multiply, Add, Separator, Subtract, Decimal, Divide
Κλειδιά λειτουργιών F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24
Κουμπιά NumLock, Scroll, LShiftKey, RShiftKey, LControlKey, RControlKey, LMenu, RMenu, BrowserBack, BrowserForward, BrowserRefresh, BrowserStop

Πάτημα/αποδέσμευση πλήκτρου

Πατά (και κρατά πατημένο) ή αποδεσμεύει ένα ή περισσότερα πλήκτρα τροποποίησης (Alt, Control ή Shift)

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Action to perform Μη διαθέσιμο Πάτημα/αποδέσμευση Πάτημα Καθορίστε αν θα πατήσετε ή θα αποδεσμεύετε πλήκτρα με αυτήν την ενέργεια
Control Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ανενεργή Καθορίστε αν το πλήκτρο Ctrl θα πατηθεί/θα αποδεσμευτεί ή όχι
Alt Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ανενεργή Καθορίστε αν το πλήκτρο Alt θα πατηθεί/θα αποδεσμευτεί ή όχι
Shift Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ανενεργή Καθορίστε αν το πλήκτρο Shift θα πατηθεί/θα αποδεσμευτεί ή όχι
Win Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ανενεργή Καθορίστε αν το πλήκτρο Windows θα πατηθεί/θα αποδεσμευτεί ή όχι
Μεταβλητές που παράχθηκαν
  • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Δεν είναι δυνατό το πάτημα ή η αποδέσμευση ενός πλήκτρου σε μη αλληλεπιδραστική λειτουργία Υποδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα με το πάτημα ή την αποδέσμευση του πλήκτρου σε μη αλληλεπιδραστική λειτουργία

Ορισμός κατάστασης πλήκτρου

Ορίζει την κατάσταση (ενεργό ή ανενεργό) για τα πλήκτρα Caps Lock, Num Lock ή Scroll Lock

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Key Μη διαθέσιμο Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock Caps Lock Καθορίστε το πλήκτρο για ορισμό
State Μη διαθέσιμο Off, On Ενεργοποιημένες Εάν θα οριστεί η κατάσταση πλήκτρου σε "Ενεργό" ή "Ανενεργό"
Μεταβλητές που παράχθηκαν
  • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Δεν είναι δυνατός ο ορισμός της κατάστασης πλήκτρων σε μη αλληλεπιδραστική λειτουργία Υποδεικνύει πρόβλημα με τον ορισμό της κατάστασης του πλήκτρου σε μη αλληλεπιδραστική λειτουργία

Λήψη αναγνωριστικού πληκτρολογίου

Ανακτά το ενεργό αναγνωριστικό πληκτρολογίου από το μητρώο του υπολογιστή

Παράμετροι εισόδου
  • Αυτή η ενέργεια δεν απαιτεί καμία είσοδο
Μεταβλητές που παράχθηκαν
Όρισμα Τύπος Περιγραφή
KeyboardLayoutId Αριθμητική τιμή Το πλήκτρο μητρώου του ενεργού αναγνωριστικού πληκτρολογίου
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Δεν βρέθηκε αναγνωριστικό πληκτρολογίου Υποδεικνύει σφάλμα κατά την ανάκτηση του αναγνωριστικού του πληκτρολογίου

Αναμονή για πλήκτρο συντόμευσης

Διακόψτε προσωρινά την εκτέλεση ροής μέχρι να πατήσετε ένα συγκεκριμένο πλήκτρο συντόμευσης. Τα πλήκτρα συντόμευσης πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον ένα πλήκτρο ή ένα πλήκτρο και ένα από τα (ctrl, alt, shift). Για να ορίσετε πολλά πλήκτρα συντόμευσης, διαχωρίστε τα με κόμμα.

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
Shortcut key Ναι Λίστα τιμών κειμένου Ctrl + A Καθορίστε τα πλήκτρα συντόμευσης που θα πρέπει να περιμένετε. Τα πλήκτρα συντόμευσης πρέπει να περιέχουν ακριβώς ένα πλήκτρο ή ένα πλήκτρο και έναν συνδυασμό από τα (ctrl, alt, shift). Προκειμένου να περιμένετε ένα από τα πολλά πλήκτρα συντόμευσης, θα πρέπει να βρίσκονται σε μια λίστα.
Continue flow run on timeout Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ανενεργή Καθορίστε αν η εκτέλεση ροής θα συνεχιστεί οπωσδήποτε κατά τη λήξη της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου που περιμένει το πλήκτρο συντόμευσης
Continue after Ναι Αριθμητική τιμή 10 Ο χρόνος σε δευτερόλεπτα πριν συνεχίσετε την εκτέλεση ροής
Μεταβλητές που παράχθηκαν
Όρισμα Τύπος Περιγραφή
IndexOfShortcutKeyPressed Αριθμητική τιμή Το ευρετήριο του πλήκτρου συντόμευσης εάν τα πλήκτρα συντόμευσης είναι σε μορφή λίστας.
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Απέτυχε η καταχώρηση πλήκτρου συντόμευσης Υποδεικνύει ότι απέτυχε η καταχώρηση ενός πλήκτρου συντόμευσης.