Πώς να ξεκινήσετε με ένα λογαριασμό Microsoft

Το Power Automate Desktop επιτρέπει τόσο στους τακτικούς όσο και στους δυναμικούς χρήστες τη δημιουργία ροών, οι οποίες εξοικονομούν χρόνο και εξαλείφουν το ανθρώπινο σφάλμα.

Εστιάστε σε άλλες δραστηριότητες αυτοματοποιώντας εργασίες ρουτίνας και επαναλαμβανόμενες εργασίες, όπως η οργάνωση ή η δημιουργία αντίγραφων ασφαλείας των αρχείων και των φακέλων σας. Δημιουργήστε ροές για να εξαγάγετε τιμές προϊόντων από μια τοποθεσία Web και αποθηκεύστε τις σε ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel και, στη συνέχεια, στείλτε το μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως συνημμένο. Συμπληρώστε φόρμες web παρέχοντας πληροφορίες δυναμικά από τα αρχεία σας.

Δημιουργήστε αυτοματοποιημένες ροές εργασιών με οδηγίες βήμα προς βήμα και ένα διαισθητικό περιβάλλον εργασίας χωρίς κώδικα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, ανεξάρτητα από τις τεχνικές γνώσεις του. Δημιουργήστε ροές από μια ευρεία ποικιλία προ-κατασκευασμένων ενεργειών ή καταγράψτε τις αλληλεπιδράσεις σας ως βήματα για αναπαραγωγή ανά πάσα στιγμή.

Η χρήση του Power Automate Desktop με λογαριασμό Microsoft είναι διαθέσιμη χωρίς επιπλέον κόστος.

Note

Οι ροές που δημιουργούνται με το Power Automate Desktop με τη χρήση ενός λογαριασμού Microsoft αποθηκεύονται αυτόματα στο OneDrive των χρηστών.

Δημιουργήστε την πρώτη ροή σας

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει τη δημιουργία μιας σύντομης ροής. Η ολοκληρωμένη ροή θα ζητήσει από τον χρήστη να επιλέξει έναν φάκελο. Στη συνέχεια, η ροή θα αντιγράψει τον φάκελο σε έναν άλλο φάκελο με όνομα αντίγραφο ασφαλείας στην επιφάνεια εργασίας του χρήστη.

Για να δημιουργήσετε τη ροή:

 1. Εκκινήστε το Power Automate Desktop και επιλέξτε το κουμπί Νέα ροή στην κονσόλα.

  νέα ροή κονσόλας.

 2. Εισαγάγετε ένα όνομα για τη ροή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία. Σε αυτό το παράδειγμα, η ροή ονομάζεται Αντιγραφή φακέλου στην επιφάνεια εργασίας.

  παράθυρο διαλόγου δημιουργίας ροής.

 3. Όταν ανοίξει το Πρόγραμμα σχεδίασης ροής, μεταβείτε στο παράθυρο "Ενέργειες", ανοίξτε την ομάδα Φάκελοι και μεταφέρετε και αποθέστε την ενέργεια Λήψη ειδικών φακέλων στον χώρο εργασίας για να την προσθέσετε στη ροή.

  προσθήκη ενέργειας.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου ιδιοτήτων της ενέργειας που προκύπτει, ο φάκελος της επιφάνειας εργασίας επιλέγεται από προεπιλογή. Επιλέξτε OK για να προσθέσετε την ενέργεια στη ροή.

  λήψη ιδιοτήτων ενέργειας ειδικού φακέλου.

 5. Παρόμοια με το βήμα 3, μεταβείτε στην ομάδα ΠΛαίσια μηνυμάτων και προσθέστε την ενέργεια Εμφάνιση επιλογής παραθύρου διαλόγου φακέλου στη ροή. Ορίστε την Περιγραφή παραθύρου διαλόγου σε Επιλογή φακέλου για δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας:.

  Ιδιότητες ενέργειας εμφάνισης επιλογής παραθύρου διαλόγου φακέλου.

 6. Στην ομάδα Φκελοι, προσθέστε Δημιουργία φακέλου στη ροή. Ορίστε το πεδίο Δημιουργία νέου φακέλου σε σε %SpecialFolderPath% και Νέο όνομα φακέλου σε αντίγραφο ασφαλείας.

  δημιουργία ιδιοτήτων ενέργειας φακέλου.

 7. Στην ίδια ομάδα, επιλέξτε την ενέργεια Αντιγραφή φακέλου. Ρυθμίστε τον Φάκελο για αντιγραφή σε %SelectedFolder%, Φάκελος προορισμού σε %SpecialFolderPath% \αντίγραφο ασφαλείας και προσθέστε την ενέργεια στη ροή.

  ιδιότητες ενέργειας αντιγραφής φακέλου.

 8. Επιλέξτε "Εκτέλεση" για να εκτελέσετε τη ροή.

  ροή εκτέλεσης.

 9. Κλείστε το πρόγραμμα σχεδίασης ροής και αποθηκεύστε τη ροή. Τώρα μπορείτε να εκτελέσετε τη ροή από την κονσόλα.

  εκτέλεση κονσόλας ροής.

Όταν σας ζητηθεί για έναν φάκελο, επιλέξτε οποιονδήποτε φάκελο θέλετε να αντιγράψετε. Η ροή θα δημιουργήσει έναν νέο φάκελο στην επιφάνεια εργασίας σας που θα ονομάζεται αντίγραφο ασφαλείας με τον επιλεγμένο φάκελο μέσα.

Ακολουθώντας αυτό το παράδειγμα, μπορείτε να φανταστείτε ένα ευρύ φάσμα σεναρίων, όπου αυτές οι ενέργειες θα μπορούσαν να συνδυαστούν με άλλες ενέργειες. Μεταξύ των πολλών δυνατοτήτων, οι χρήστες θα μπορούσαν:

 • Να επιλέξουν έναν πρόσθετο φάκελο σε μια μονάδα δίσκου flash για να κάνουν αντίγραφα ασφαλείας
 • Να δημιουργήσουν αντίγραφα ασφαλείας αρχείων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων
 • Να δημιουργήσουν μια δομή αρχείων για το αντίγραφο ασφαλείας
 • Να περάσουν από μια λίστα φακέλων και μόνο να δημιουργήσουν αντίγραφα ασφαλείας επιλεγμένων φακέλων

Επόμενα βήματα