Ενεργοποίηση ροής cloud με βάση τις ιδιότητες μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρησιμοποιήστε το έναυσμα Κατά την άφιξη νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (V3) για να δημιουργήσετε μια ροή cloud που εκτελείται όταν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ιδιότητες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συμφωνούν με τα κριτήρια που παρέχετε:

Ιδιότητα Πότε να χρησιμοποιηθεί το
Folder Ενεργοποίηση ροής cloud κάθε φορά που φτάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν συγκεκριμένο φάκελο. Αυτή η ιδιότητα μπορεί να είναι χρήσιμη εάν έχετε κανόνες που δρομολογούν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διαφορετικούς φακέλους.
Προς Ενεργοποίηση ροής cloud με βάση τη διεύθυνση στην οποία στάλθηκε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η ιδιότητα μπορεί να είναι χρήσιμη, εάν λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνονται σε διαφορετικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ίδιο φάκελο Εισερχομένων.
Κοιν. Ενεργοποίηση ροής cloud με βάση τη διεύθυνση Κοιν. στην οποία στάλθηκε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η ιδιότητα μπορεί να είναι χρήσιμη, εάν λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνονται σε διαφορετικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ίδιο φάκελο Εισερχομένων.
Από Ενεργοποίηση ροής cloud με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα.
Σημασία Ενεργοποίηση ροής cloud με βάση τη σπουδαιότητα των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να αποσταλούν με υψηλή, κανονική ή χαμηλή σπουδαιότητα.
Έχει συνημμένο Ενεργοποίηση ροής cloud με βάση την ύπαρξη συνημμένων σε εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Φίλτρο θέματος Πραγματοποιήστε αναζήτηση για την παρουσία συγκεκριμένων λέξεων στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ροή σας στη συνέχεια εκτελεί ενέργειες που βασίζονται στα αποτελέσματα της αναζήτησής σας.

Important

Κάθε πρόγραμμα Power Automate περιλαμβάνει ένα όριο εκτέλεσης. Ελέγχετε πάντα τις ιδιότητες στο έναυσμα της ροής, όποτε αυτό είναι εφικτό. Αυτή η ενέργεια αποτρέπει την εξάντληση του ορίου εκτέλεσης χωρίς λόγο. Εάν επιλέξετε μια ιδιότητα σε μια συνθήκη, κάθε εκτέλεση υπολογίζεται στο πλαίσιο του ορίου εκτέλεσης του σχεδίου σας, ακόμη και αν δεν ικανοποιείται η συνθήκη φίλτρου που ορίσατε.

Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη διεύθυνση «Από» σε μια συνθήκη, κάθε εκτέλεση αφαιρείται από το όριο εκτέλεσης του σχεδίου σας, ακόμα και αν δεν είναι από τη διεύθυνση που σας ενδιαφέρει.

Στην παρακάτω παρουσίαση, επιλέγουμε όλες τις ιδιότητες στο έναυσμα Κατά την άφιξη νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (V3). Μάθετε περισσότερα, μεταβαίνοντας στις Συνήθεις ερωτήσεις χρέωσης και στη σελίδα τιμολόγησης.

Προϋποθέσεις

 • Ένας λογαριασμός με πρόσβαση στο Power Automate
 • Ένας λογαριασμός Microsoft 365 Outlook
 • Εφαρμογή για κινητές συσκευές Power Automate για Android, iOS ή Windows Phone
 • Συνδέσεις στο Office, το Outlook και την υπηρεσία ειδοποιήσεων push

Ενεργοποίηση ροής cloud με βάση το θέμα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε αυτή την αναλυτική παρουσίαση, θα δημιουργήσουμε μια ροή cloud που αποστέλλει μια ειδοποίηση push στο κινητό σας τηλέφωνο, εάν το θέμα κάποιου νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιέχει τη λέξη «λοταρία». Η ροή σας, στη συνέχεια, επισημαίνει τυχόν τέτοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως αναγνωσμένα.

Note

Αν και σε αυτή την αναλυτική παρουσίαση στέλνεται μια ειδοποίηση push, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ταιριάζει στις ανάγκες της ροής εργασιών σας. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να αποθηκεύετε τα περιεχόμενα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα άλλο αποθετήριο όπως τα Φύλλα Google ή σε ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel που είναι αποθηκευμένο στο Dropbox.

Ας ξεκινήσουμε.

 1. Συνδεθείτε στο Power Automate και, έπειτα, επιλέξτε την καρτέλα Οι ροές μου.

 2. Επιλέξτε Νέα > Αυτοματοποιημένη-από κενό.

  κενή ροή.

 3. Δώστε ένα όνομα στη ροή σας.

 4. Κάντε αναζήτηση για "νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατά την άφιξη νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (V3) από τη λίστα των εναυσμάτων. Αυτό το έναυσμα εκτελείται κάθε φορά που λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 5. Επιλέξτε Δημιουργία.

  έναυσμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 6. Επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε να παρακολουθεί η ροή για εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση επιλογών για προχωρημένους.

  ιδιότητα φακέλου.

  Note

  Για να εμφανίσετε όλους τους φακέλους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το εικονίδιο Εμφάνιση επιλογέα, το οποίο βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του πλαισίου Φάκελος στην κάρτα Κατά την άφιξη νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (V3).

 1. Στο πλαίσιο Φίλτρο θέματος, εισαγάγετε το κείμενο που χρησιμοποιεί η ροή σας για να φιλτράρετε τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Σε αυτό το παράδειγμα, μας ενδιαφέρει οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιέχει τη λέξη "λοταρία" στο θέμα.

  Επιλογές για προχωρημένους.

  1. Επιλέξτε Νέο βήμα.

  2. Κάντε αναζήτηση για "ειδοποίηση" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποστολή ειδοποίησης στο κινητό τηλέφωνο από τη λίστα των ενεργειών.

   Ειδοποίηση.

 2. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες για την ειδοποίηση κινητού τηλεφώνου που θέλετε να εμφανίζεται όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ταιριάζει με το Φίλτρο θέματος που καθορίσατε προηγουμένως.

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει τις λεπτομέρειες μιας ειδοποίησης.

  1. Επιλέξτε Νέο βήμα.

  2. Κάντε αναζήτηση για "αναγνωσμένα" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επισήμανση ως αναγνωσμένου ή μη αναγνωσμένου (V2) από τη λίστα ενεργειών.

   Επισήμανση ως αναγνωσμένου.

  3. Στην κάρτα Επισήμανση ως αναγνωσμένου, προσθέστε το διακριτικό Αναγνωριστικό μηνύματος στο πλαίσιο Αναγνωριστικό μηνύματος.

   Εάν το διακριτικό Αναγνωριστικό μηνύματος δεν είναι ορατό, αναζητήστε το, πληκτρολογώντας Αναγνωριστικό μηνύματος στο πλαίσιο αναζήτησης.

   Αναγνωριστικό μηνύματος.

 3. Επιλέξτε Αποθήκευση στο επάνω μέρος της σελίδας.

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει την επιλογή "Αποθήκευση ροής".

Συγχαρητήρια! Τώρα θα λαμβάνετε μια ειδοποίηση κάθε φορά που λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει τη λέξη "λοταρία" στο θέμα.

Ενεργοποίηση ροής cloud με βάση τον αποστολέα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε αυτή την αναλυτική παρουσίαση, θα δημιουργήσουμε μια ροή cloud που αποστέλλει μια ειδοποίηση push στο κινητό σας τηλέφωνο, όταν λαμβάνετε νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από συγκεκριμένο αποστολέα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Η ροή επισημαίνει στη συνέχεια τυχόν τέτοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως αναγνωσμένα.

 1. Συνδεθείτε στο Power Automate και, έπειτα, επιλέξτε την καρτέλα Οι ροές μου.

 2. Επιλέξτε Νέα > Αυτοματοποιημένη-από κενό.

  κενή ροή.

 3. Δώστε ένα όνομα στη ροή σας.

 4. Κάντε αναζήτηση για "νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατά την άφιξη νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (V3) από τη λίστα των εναυσμάτων. Αυτό το έναυσμα εκτελείται κάθε φορά που λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 5. Επιλέξτε Δημιουργία.

  έναυσμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 6. Επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε να παρακολουθεί η ροή για εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση επιλογών για προχωρημένους.

  ιδιότητα φακέλου.

  Note

  Για να εμφανίσετε όλους τους φακέλους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το εικονίδιο Εμφάνιση επιλογέα, το οποίο βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του πλαισίου Φάκελος στην κάρτα Κατά την άφιξη νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (V3).

 1. Στο πλαίσιο Από, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα.

  Η ροή σας τώρα θα ενεργεί σε οποιαδήποτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνονται από αυτή τη διεύθυνση.

  Ιδιότητα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  1. Επιλέξτε Νέο βήμα.

  2. Κάντε αναζήτηση για "ειδοποίηση" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποστολή ειδοποίησης στο κινητό τηλέφωνο από τη λίστα των ενεργειών.

   Ειδοποίηση.

 2. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες για την ειδοποίηση κινητού τηλεφώνου που θέλετε να εμφανίζεται κάθε φορά που λαμβάνετε ένα μήνυμα από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εισαγάγατε προηγουμένως.

  Λεπτομέρειες ειδοποίησης στο κινητό.

  1. Επιλέξτε Νέο βήμα.

  2. Κάντε αναζήτηση για "αναγνωσμένα" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επισήμανση ως αναγνωσμένου ή μη αναγνωσμένου (V2) από τη λίστα ενεργειών.

   Επισήμανση ως αναγνωσμένου.

  3. Στην κάρτα Επισήμανση ως αναγνωσμένου, προσθέστε το διακριτικό Αναγνωριστικό μηνύματος στο πλαίσιο Αναγνωριστικό μηνύματος.

   Εάν το διακριτικό Αναγνωριστικό μηνύματος δεν είναι ορατό, αναζητήστε το, πληκτρολογώντας Αναγνωριστικό μηνύματος στο πλαίσιο αναζήτησης.

   Αναγνωριστικό μηνύματος.

 3. Ονομάστε τη ροή σας και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την επιλέγοντας Δημιουργία ροής στο επάνω μέρος της σελίδας.

  Δημιουργία ροής.

Ενεργοποίηση ροής cloud όταν φτάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν συγκεκριμένο φάκελο

Εάν έχετε κανόνες που δρομολογούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε διαφορετικούς φακέλους με βάση ορισμένες ιδιότητες, όπως η διεύθυνση, μπορεί να χρειάζεστε αυτόν τον τύπο ροής.

Εάν έχετε κανόνες που δρομολογούν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διαφορετικούς φακέλους με βάση ορισμένες ιδιότητες, όπως η διεύθυνση, μπορεί να χρειάζεστε αυτόν τον τύπο ροής.

Ας αρχίσουμε.

Note

Εάν δεν διαθέτετε ήδη έναν κανόνα που δρομολογεί ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε έναν φάκελο διαφορετικό από το φάκελο "Εισερχόμενα", δημιουργήστε έναν τέτοιο κανόνα και επιβεβαιώστε ότι λειτουργεί αποστέλλοντας ένα δοκιμαστικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Συνδεθείτε στο Power Automate και, έπειτα, επιλέξτε την καρτέλα Οι ροές μου.

 2. Επιλέξτε Δημιουργία από κενό.

  Κενή ροή.

 3. Κάντε αναζήτηση για "ηλεκτρονικό ταχυδρομείο" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Office 365 Outlook - Κατά την άφιξη νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (V3) από τη λίστα των εναυσμάτων. Αυτό το έναυσμα εκτελείται κάθε φορά που λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Αναζήτηση για μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Επιλέξτε τον φάκελο στον οποίο δρομολογείτε συγκεκριμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να εμφανίσετε όλους τους φακέλους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρώτα επιλέξτε το εικονίδιο Εμφάνιση επιλογέα, το οποίο βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του πλαισίου Φάκελος στην κάρτα Κατά την άφιξη νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (V3).

  Επιλογή φακέλου.

  1. Επιλέξτε Νέο βήμα.

  2. Κάντε αναζήτηση για "ειδοποίηση" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποστολή ειδοποίησης στο κινητό τηλέφωνο από τη λίστα των ενεργειών.

   Ειδοποίηση.

 2. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες για την ειδοποίηση κινητού τηλεφώνου που θέλετε να εμφανίζεται όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον φάκελο που επιλέξατε προηγουμένως. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήρια για την υπηρεσία ειδοποιήσεων.

  Λεπτομέρειες ειδοποίησης.

  1. Επιλέξτε Νέο βήμα.

  2. Κάντε αναζήτηση για "αναγνωσμένα" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επισήμανση ως αναγνωσμένου ή μη αναγνωσμένου (V2) από τη λίστα ενεργειών.

   Επισήμανση ως αναγνωσμένου.

  3. Στην κάρτα Επισήμανση ως αναγνωσμένου, προσθέστε το διακριτικό Αναγνωριστικό μηνύματος στο πλαίσιο Αναγνωριστικό μηνύματος.

   Εάν το διακριτικό Αναγνωριστικό μηνύματος δεν είναι ορατό, αναζητήστε το, πληκτρολογώντας Αναγνωριστικό μηνύματος στο πλαίσιο αναζήτησης.

   Αναγνωριστικό μηνύματος.

 3. Ονομάστε τη ροή σας και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την επιλέγοντας Δημιουργία ροής στο επάνω μέρος της σελίδας.

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει την επιλογή αποθήκευσης της ροής του cloud.

Ελέγξτε τη ροή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δρομολογείται στον φάκελο που επιλέξατε προηγουμένως σε αυτή την αναλυτική παρουσίαση.