Στρατηγική δοκιμών

Αφού τελειώσετε τις ροές και τον αυτοματισμό σας, το επόμενο βήμα είναι να τα δοκιμάσετε. Θα πρέπει να εξετάσετε όλα τα πιθανά μοτίβα και αποτελέσματα των ροών σας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ροή σας μπορεί να μην αποτύχει απλώς, αλλά μπορεί να εκτελεστεί, αλλά να παραγάγει μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο έλεγχος όλων των μοτίβων θα μειώσει αυτόν τον κίνδυνο.

Εάν είστε νέοι στη δημιουργία ροών στο Power Automate, η δοκιμή του αυτοματισμού κάθε φορά που προσθέτετε ένα νέο βήμα είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσετε ότι πιάνετε λάθη, αντί να επιχειρείτε να δημιουργήσετε ολόκληρη τη ροή και, στη συνέχεια, να τη δοκιμάσετε.

Ας ρίξουμε μια ματιά στο παράδειγμα που εμφανίζεται στην ακόλουθη απεικόνιση.

Παράδειγμα ροής ελέγχου συμμόρφωσης.

Από την «Αναφορά εξόδων που δημιουργήθηκε», ένα βέλος οδηγεί στην απόφαση «Έλεγχος εάν η αναφορά ικανοποιεί τη συμμόρφωση.» Από το «Ελεγχος εάν η αναφορά ικανοποιεί τη συμμόρφωση», το Ναι οδηγεί στο «Η κατάσταση ενημερώθηκε σε «Ο έλεγχος συμμόρφωσης ολοκληρώθηκε» και το Όχι οδηγεί σε «Αίτηση επιδιορθώσεων».

Συνιστούμε να καταγράψετε τα αποτελέσματά σας στη στήλη Πραγματικό αποτέλεσμα σε έναν πίνακα όπως ο ακόλουθος, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε καλύψει όλους τους πιθανούς συνδυασμούς που μπορεί να αποτύχουν.

Αριθμός υπόθεσης Λεπτομέρειες βήματος Κατάσταση Αναμενόμενο αποτέλεσμα Πραγματικό αποτέλεσμα
1-1 Ελέγξτε εάν η αναφορά ικανοποιεί τη συμμόρφωση Η συμμόρφωση πληρούται Η κατάσταση ενημερώθηκε σε «Ο έλεγχος συμμόρφωσης ολοκληρώθηκε»
1-2 Ελέγξτε εάν η αναφορά ικανοποιεί τη συμμόρφωση Η συμμόρφωση δεν πληρούται Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπάλληλο για τον καθορισμό της αναφοράς εξόδων
1-3 Ελέγξτε εάν η αναφορά ικανοποιεί τη συμμόρφωση Ο έλεγχος συμμόρφωσης αποτυγχάνει Ενημερώθηκε ο κατασκευαστής ροής και καταγράφηλε η αποτυχία στη δυνατότητα «εκτελέσεις ροών».
2 Η κατάσταση ενημερώθηκε σε «Ο έλεγχος συμμόρφωσης ολοκληρώθηκε» Η ενημέρωση κατάστασης αποτυγχάνει Ενημερώθηκε ο κατασκευαστής ροής και καταγράφηλε η αποτυχία στη δυνατότητα «εκτελέσεις ροών».
3 Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπάλληλο για τον καθορισμό της αναφοράς εξόδων Το ηλ. ταχυδρομείου στέλνει αποτυχίες Ενημερώθηκε ο κατασκευαστής ροής και καταγράφηλε η αποτυχία στη δυνατότητα «εκτελέσεις ροών».

Tip

Για να προσομοιώσετε αποτυχίες αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δοκιμάστε να στείλετε ένα δοκιμαστικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια ανύπαρκτη διεύθυνση.

Δοκιμή μόνο σε ζωντανά περιβάλλοντα

Ιδανικά, όλες οι δοκιμές θα πρέπει να γίνονται σε δοκιμαστικό περιβάλλον. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν έχετε ένα περιβάλλον για δοκιμή ξεχωριστά από τα εν λειτουργία συστήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους:

  • Για αναζητήσεις: χρησιμοποιήστε στατικό κείμενο ως αποτέλεσμα για να μιμηθείτε μια αναζήτηση.

  • Για την εισαγωγή δεδομένων: δημιουργήστε ένα βήμα για να δημιουργήσετε μια νέα καρτέλα και, στη συνέχεια, κάντε μια άλλη ροή για να διαγράψετε την ίδια καρτέλα.

  • Για την αποστολή δεδομένων: εάν είναι δυνατό, ρυθμίστε ένα δοκιμαστικό περιβάλλον στο σύστημα στο οποίο θέλετε να στείλετε τα δεδομένα.

Δοκιμή με χρήστες

Μετά την ολοκλήρωση των συστηματικών δοκιμών, θα πρέπει επίσης να πραγματοποιήσετε έναν τελικό έλεγχο με τους χρήστες σας (ιδανικά είναι οι ίδιοι άνθρωποι που εργάζονταν πάνω στη διεργασία πριν από την αυτοματοποίηση). Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι ο αυτοματισμός σας κάνει αυτό που περιμένετε και παρουσιάζει συνεπή αποτελέσματα.