Εργαλεία για δοκιμή του αυτοματισμού

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται τα εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγχετε τις ροές σας για βασικά σφάλματα κα να εντοπίζετε σφάλματα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του αυτοματισμού.

Έλεγχος ροής

Αυτό το εργαλείο ελέγχει για ζητήματα και σφάλματα στον αυτοματισμό που δημιουργήσατε. Αφού αισθανθείτε ότι ολοκληρώσατε τη ρύθμιση των αυτοματισμών σας, πραγματοποιήστε εκτέλεση του ελέγχου ροής για να δείτε εάν έχετε κάνει λάθη. Περισσότερες πληροφορίες: Εντοπίστε και διορθώστε σφάλματα με τον έλεγχο ροής

Συμβουλές επιδιόρθωσης

Εάν ο αυτοματισμός αποτύχει, οι συμβουλές επιδιόρθωσης στέλνονται αυτόματα σε όσους δημιούργησαν ή κατέχουν τον αυτοματισμό. Αυτές οι συμβουλές περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την αποτυχία. Περισσότερες πληροφορίες: Αντιμετώπιση προβλημάτων ροής

Προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις σφάλματος

Εάν οι συμβουλές επιδιόρθωσης δεν καλύπτουν την ανάγκη για ειδοποιήσεις σφάλματος—για παράδειγμα, εάν χρειάζεται να ενημερώσετε περισσότερα άτομα από τον κάτοχο σχετικά με τυχόν αποτυχίες,—μπορείτε να ρυθμίσετε προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις σφαλμάτων, ορίζοντας μια ενέργεια που εκτελείται μόνο όταν το προηγούμενο βήμα έχει αποτύχει.

Στο παρακάτω παράδειγμα, όταν η ενέργεια Λήψη διαχειριστή (v2) αποτύχει να εκτελεστεί, εκτελείται η ενέργεια Αποστολή ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (v3).

Ρύθμιση μιας ενέργειας για εκτέλεση μετά από την αποτυχία του προηγούμενου βήματος.