Τύποι αυτοματισμού διεργασιών

Αυτό το βίντεο παρέχει μια σύντομη επισκόπηση της αυτοματοποίησης διερηασιών με το Power Automate

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι αυτοματισμών διαθέσμοι στο Power Automate:

  • Αυτοματισμός ψηφιακών διεργασιών βάσει API: ροές cloud

  • Ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών βάσει περιβάλλοντος εργασίας χρήστη (RPA): ροές επιφάνειας εργασίας

Το Power Automate γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ παλαιών εφαρμογών χωρίς API και σύγχρονων συστημάτων βασισμένων σε API.

Αυτοματισμός ψηφιακών διεργασιών (DPA) που βασίζεται στο cloud

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Power Automate για να αυτοματοποιήσετε διεργασίες σε περισσότερες από 380 εφαρμογές χρησιμοποιώντας συνδέσεις που βασίζονται σε API, οι οποίες παρέχονται έτοιμες. Επιπλέον, οι μηχανικοί λογισμικού μπορούν να δημιουργήσουν νέες, προσαρμοσμένες συνδέσεις σε οποιαδήποτε εφαρμογή έχει διαθέσιμο API. Οι σύγχρονες εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που βασίζονται στο cloud) χρησιμοποιούν τα API για την παροχή προγραμματικής πρόσβασης σε δεδομένα και λειτουργίες. Το API δηλώνει ένα σύνολο κανόνων για τις αιτήσεις και οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν το API για την αλληλεπίδραση με την εφαρμογή.

Χωρίς να συντάξετε κώδικα μόνοι σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συνδέσεις για να αποκτήσετε πρόσβαση σε δεδομένα και να χρησιμοποιήσετε μια μεγάλη ποικιλία λειτουργιών εφαρμογών στον αυτοματισμό σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συνδέσεις για SharePoint και το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία προσθήκης ενός νέου στοιχείου σε μια λίστα SharePoint, όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει μια συγκεκριμένη γραμμή θέματος.

Συλλογή συνδέσεων.

RPA με βάση την επιφάνεια εργασίας

Η επόμενη ερώτηση που μπορεί να έχετε είναι: τι συμβαίνει εάν έχω μια εφαρμογή για την οποία το Power Automate δεν έχει σύνδεση και δεν μπορώ να δημιουργήσω μια προσαρμοσμένη σύνδεση, επειδή η εφαρμογή δεν έχει API; Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται η ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών (RPA). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την RPA για να δημιουργήσετε αυτοματισμούς ακόμα και σε παλαιότερα συστήματα που δεν διαθέτουν API. Με την RPA, αυτοματοποιείτε τις εφαρμογές διδάσκοντας το Power Automate να μιμείτε τις κινήσεις του ποντικιού και τις καταχωρήσεις πληκτρολογίου ενός ανθρώπινου χρήστη, ως εάν ένα ρομπότ χρησιμοποιούσε τον υπολογιστή. Με άλλα λόγια, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυτοματισμός ψηφιακών διεργασιών παρέχει συνδέσεις API έτσι ώστε να μπορείτε να λέτε στην εφαρμογή τι να κάνει, με την RPA να της δείχνετε τι να κάνει.

DPA ή RPA; Ή και τα δύο;

Όταν χρησιμοποιείτε το Power Automate για να αυτοματοποιήσετε τις διεργασίες, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αυτοματοποίηση ψηφιακών διεργασιών για οποιεσδήποτε εφαρμογές που διαθέτουν διαθέσιμες συνδέσεις που βασίζονται σε API, επειδή τα API προορίζονται να είναι σταθερά, ακόμα και όταν η εφαρμογή αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Οι πωλητές λογισμικού εργάζονται σκληρά για να αποφύγουν αλλαγές που διασπούν τον τρόπο λειτουργίας των υπαρχόντων κανόνων API.

Αντίστροφα, η RPA είναι επιρρεπής σε κρασάρισμα όταν αλλάζουν τα πράγματα, όπως όταν οι ενημερώσεις εφαρμόζονται στο περιβάλλον ενός τοπικού υπολογιστή ή στη διάταξη των οθονών μιας εφαρμογής. Επιπλέον, θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα ώστε να διασφαλίσετε ότι υπήρξατε σαφείς στις οδηγίες σας στο ρομπότ. Για παράδειγμα, εάν επιλέξατε το κελί B3 σε ένα φύλλο εργασίας, θέλετε το ρομπότ να επιλέγει το κελί B3 κάθε φορά; Θέλετε να επιλέγει το πρώτο κενό κελί στη στήλη Β; Θέλετε να επιλέγει το κελί στη στήλη Β για τη γραμμή όπου η στήλη Α έχει οριστεί σε μια συγκεκριμένη τιμή; Όταν χρησιμοποιείτε την RPA, μπορείτε εύκολα να παρέχετε οδηγίες ή να θεωρείτε ότι έχουν ληφθεί αποφάσεις που δεν είναι προφανείς μόνο από την καταγραφή των κλικ του ποντικιού και των καταχωρήσεων πληκτρολογίου. Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε κάποια επανάληψη για να βεβαιωθείτε ότι έχετε παράσχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που πρέπει να κάνετε σε περίπτωση σφαλμάτων.

Το Power Automate παρέχει τόσο την αυτοματοποίηση ψηφιακών διεργασιών όσο και την RPA, ώστε να γεφυρώσει ό,τι μπορείτε να αυτοματοποιήσετε μεταξύ σύγχρονων υπηρεσιών που βασίζονται σε API και των τοποθεσιών Web και εφαρμογών επιφάνειας εργασίας για τις οποίες δεν διαθέτετε σύνδεση που βασίζεται σε API.