Μάθετε τα πάντα σχετικά με τις ομάδες δεδομένων

Τι είναι μια ομάδα δεδομένων;

Οι ομάδες δεδομένων είναι ένας απλός τρόπος κατηγοριοποίησης των υπηρεσιών εντός μιας πολιτικής προστασίας έναντι απώλειας δεδομένων (DLP). Οι δύο ομάδες δεδομένων που είναι διαθέσιμες είναι η ομάδα Μόνο επιχειρηματικά δεδομένα και η ομάδα Δεν επιτρέπονται επιχειρηματικά δεδομένα. Οι οργανισμοί είναι ελεύθεροι να προσδιορίσουν τις υπηρεσίες που έχουν τοποθετηθεί σε μια συγκεκριμένη ομάδα δεδομένων. Ένας καλός τρόπος κατηγοριοποίησης των υπηρεσιών είναι η τοποθέτηση τους σε ομάδες, με βάση τις επιπτώσεις στον οργανισμό. Από προεπιλογή, όλες οι υπηρεσίες τοποθετούνται στην ομάδα δεδομένων Δεν επιτρέπονται επιχειρηματικά δεδομένα. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις υπηρεσίες σε μια ομάδα δεδομένων, όταν δημιουργείτε ή τροποποιείτε τις ιδιότητες μιας πολιτικής DLP από το κέντρο διαχείρισης.

Επισκεφθείτε την τεκμηρίωση Microsoft Power Platform για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ομάδες δεδομένων και τις πολιτικές πρόληψης απωλειών δεδομένων.

Επόμενα βήματα