Γλωσσάριο

Οι δραστηριότητες Δραστηριότητα—στον Process Advisor περιγράφουν εργασίες ή ενέργειες, η ακολουθία των οποίων οδηγεί σε μια επιχειρηματική διαδικασία. Οι δραστηριότητες μπορούν να εκτελεστούν από ανθρώπους ή (αυτοματοποιημένα) από μηχανές.

Χάρτης διεργασιών—Απεικονίζει οπτικά την πραγματική ροή της διεργασίας σας με βάση τα εισαγόμενα δεδομένα χρήστη ή συστήματος.

Εξόρυξη διεργασίας—Απεικόνιση και ανάλυση διεργασιών με βάση τα αρχεία καταγραφής συμβάντων. Τα αρχεία καταγραφής συμβάντων είναι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε συστήματα πληροφοριών. Για παράδειγμα, στο CRM (Customer Relationship Management), μπορείτε να βρείτε αρχεία καταγραφής συμβάντων σε παραγγελίες, έναρξη και ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, πόρους που χρησιμοποιούνται και άλλα.

Εγγραφή—Μια καταγεγραμμένη αλληλουχία δραστηριοτήτων που εκτελούν οι χρήστες στην επιφάνεια εργασίας τους. Συνήθως αναλύονται από κοινού πολλαπλές εγγραφές για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με διαφορετικές παραλλαγές της ίδιας εργασίας.

Ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών (RPA)—Λογισμικό που μπορεί εύκολα να προγραμματιστεί για την εκτέλεση βασικών, επαναλαμβανόμενων εργασιών σε όλες τις εφαρμογές.

Εξόρυξη εργασιών—Τεχνολογία αποτύπωσης της αλληλεπίδραση των χρηστών με υπολογιστές και ανάλυσης του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες κάνουν εργασίες, καθώς και πώς μπορούν να τις κάνουν καλύτερα.

Παραλλαγή—Μια συγκεκριμένη διαδρομή που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας διεργασίας.