Υποβολή προτύπου στη συλλογή Power Automate

Υποβάλετε ένα πρότυπο ροής cloud στη συλλογή των προτύπων για το Power Automate. Τα πρότυπα βοηθούν τους χρήστες όχι μόνο να δημιουργούν ροές πιο εύκολα, αλλά και να εμπνέονται για πρόσθετα σενάρια που θα επωφεληθούν από μια ροή cloud.

 1. Στη σελίδα Οι ροές μου, επιλέξτε τα αποσιωπητικά (...) για μια ροή cloud.

  Κουμπί με αποσιωπητικά.

 2. Επιλέξτε Λεπτομέρειες στο μενού που εμφανίζεται.

 3. Επιλέξτε Περισσότερα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υποβολή ως προτύπου στο μενού που εμφανίζεται.

  Μενού περιβάλλοντος.

  Μπορείτε να υποβάλετε μόνο τις ροές που έχουν εκτελεστεί με επιτυχία τουλάχιστον μία φορά μετά την τελευταία αποθήκευση:

  Κουμπί με αποσιωπητικά.

 4. Καθορίστε έναν περιγραφικό τίτλο, μια σαφή περιγραφή του σεναρίου που θα αυτοματοποιήσει το πρότυπό σας, το μεγαλύτερο όφελος, το πλήθος χρηστών, το πλήθος εκτελέσεων και τις κατηγορίες που ισχύουν για το πρότυπο.

  Επιλογές προτύπου.

 5. Επιλέξτε Υποβολή.

  Η ομάδα του Power Automate επαληθεύει και ενδεχομένως τροποποιεί το πρότυπό σας. Αν η ομάδα εγκρίνει το πρότυπό σας, εμφανίζεται στη συλλογή προτύπων για το Power Automate.