Παρακολουθήστε τις ροές σας σε δράση

Για να εξασφαλίσετε ότι οι ροές σας εκτελούνται με τον αναμενόμενο τρόπο, εκτελέστε το έναυσμα και, στη συνέχεια, εξετάστε τις εισόδους και εξόδους που δημιουργεί κάθε βήμα στη ροή σας.

 1. Δημιουργήστε ή ενημερώστε μια ροή cloud και, στη συνέχεια, αφήστε το πρόγραμμα σχεδίασης ανοιχτό αφού επιλέξετε Δημιουργία ροής ή Ενημέρωση ροής.

  Για παράδειγμα, δημιουργήστε μια ροή cloud που στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε φορά που κάποιος δημοσιεύει tweet χρησιμοποιώντας το hashtag #azure.

 2. Εκτελέστε την ενέργεια εκκίνησης για τη ροή σας.

  Για παράδειγμα, στείλτε ένα tweet που περιέχει το hashtag #azure.

  Η ενέργεια εκκίνησης και κάθε επόμενο βήμα υποδεικνύουν αν ήταν επιτυχημένα και πόσος χρόνος απαιτήθηκε.

  Εικόνα μιας επιτυχημένης εκτέλεσης.

 3. Επιλέξτε το έναυσμα ή την ενέργεια για να δείτε τις εισόδους και τις εξόδους.

  Εικόνα μιας επιτυχημένης εκτέλεσης με ανεπτυγμένες κάρτες.

 4. Επιλέξτε Επεξεργασία ροής για να κάνετε περισσότερες αλλαγές ή επιλέξτε Τέλος αν η ροή λειτουργεί όπως αναμένετε.