Προσαρμογή εγκρίσεων στο Teams

Από προεπιλογή, η εφαρμογή εγκρίσεων σάς δίνει τη δυνατότητα να τροποποιήσετε μόνο τις προσαρμοσμένες αποκρίσεις στην εφαρμογή.

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη διεργασία με ενέργειες πριν και μετά την έγκριση που ενεργοποιούνται αυτόματα χρησιμοποιώντας ένα συμβάν, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια ροή έγκρισης στο Power Automate.

Επισκεφθείτε την ενότητα τεκμηρίωσης εγκρίσεων για να ξεκινήσετε με τις ροές έγκρισης