Χρήση AI Builder στο Power Automate

Το AI Builder είναι μια νέα δυνατότητα του Microsoft Power Platform σας επιτρέπει να προσθέσετε ευφυΐα στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες σας, να προβλέψετε αποτελέσματα και να βελτιώσετε την απόδοση της επιχείρησής σας. Το AI Builder είναι μια ολοκληρωμένη λύση που αξιοποιεί την ισχύ της τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft μέσω μιας εμπειρίας κατάδειξης και κλικ και ενσωματώνεται απευθείας στα Power Apps και Power Automate. Περισσότερες πληροφορίες: Τι είναι το AI Builder;

Μπορείτε να δημιουργήσετε μοντέλα AI χρησιμοποιώντας τη επιλογή του AI Builder από το αριστερό παράθυρο περιήγησης του Power Automate. Περισσότερες πληροφορίες: Τύποι μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης

Χρήση του AI Builder στο Power Automate.

Χρησιμοποιήστε τα μοντέλα σας AI Builder στις ροές σας για να προσθέσετε δυνατότητες ευφυΐας στον οργανισμό σας. Περισσότερες πληροφορίες: Χρήση του AI Builder στο Power Automate