Συμβουλές για τη σύνταξη εφαρμογών προτύπου στο Power BI

Όταν συντάσσετε την εφαρμογή προτύπου σας στο Power BI, μέρος της αποτελεί επίσης η δημιουργία του χώρου εργασίας, η δοκιμή και η παραγωγή. Ωστόσο, το άλλο σημαντικό μέρος είναι προφανώς η σύνταξη της αναφοράς και του πίνακα εργαλείων. Θα αναλύσουμε τη διαδικασία σύνταξης σε τέσσερα κύρια στοιχεία. Η εργασία με αυτά τα στοιχεία θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε τη βέλτιστη εφαρμογή προτύπου:

 • Τα ερωτήματα σάς επιτρέπουν να συνδέσετε και να μετασχηματίσετε τα δεδομένα, καθώς και να ορίσετε παραμέτρους.
 • Στο μοντέλο δεδομένων δημιουργείτε σχέσεις, μετρήσεις και βελτιώσεις για την ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων.
 • Οι σελίδες αναφορών περιλαμβάνουν απεικονίσεις και φίλτρα που θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας.
 • Οι πίνακες εργαλείων και τα πλακίδια παρέχουν μια επισκόπηση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται.
 • Το δείγμα δεδομένων κάνει την εφαρμογή σας ανιχνεύσιμη αμέσως μετά την εγκατάσταση.

Ίσως είστε εξοικειωμένοι με αυτά τα στοιχεία ως υπάρχουσες δυνατότητες του Power BI. Όταν δημιουργείτε μια εφαρμογή προτύπου, υπάρχουν επιπλέον στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπόψη για κάθε τμήμα. Δείτε κάθε ενότητα παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ερωτήματα

Για τις εφαρμογές προτύπου, τα ερωτήματα που δημιουργούνται στο Power BI Desktop χρησιμοποιούνται για να συνδέσετε την προέλευση δεδομένων σας και να εισαγάγετε δεδομένα. Αυτά τα ερωτήματα απαιτούνται για την επιστροφή μιας συνεπούς διάταξης και υποστηρίζονται για την προγραμματισμένη ανανέωση δεδομένων.

Σύνδεση στο API σας

Για να ξεκινήσετε, θα χρειαστεί να συνδεθείτε στο API από Power BI Desktop για να αρχίσετε να δημιουργείτε τα ερωτήματά σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συνδέσεις δεδομένων που είναι διαθέσιμες στο Power BI Desktop, για να συνδεθείτε στο API. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων web (Λήψη δεδομένων -> Web) για να συνδεθείτε στο Rest API ή τη σύνδεση OData (Λήψη δεδομένων -> Τροφοδοσία OData) για να συνδεθείτε στην τροφοδοσία δεδομένων OData σας.

Σημείωση

Προς το παρόν, οι εφαρμογές προτύπου δεν υποστηρίζουν προσαρμοσμένες συνδέσεις, συνιστάται να τις εξερευνήσετε χρησιμοποιώντας το Odatafeed Auth 2.0 ως μετριασμό για ορισμένες από τις περιπτώσεις χρήσης σύνδεσης ή να υποβάλετε τη σύνδεσή σας για πιστοποίηση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας σύνδεσης και την πιστοποίησή της, ανατρέξτε στην Τεκμηρίωση των συνδέσεων δεδομένων.

Λάβετε υπόψη την προέλευση

Τα ερωτήματα ορίζουν τα δεδομένα που συμπεριλαμβάνονται στο μοντέλο δεδομένων. Ανάλογα με το μέγεθος του συστήματός σας, αυτά τα ερωτήματα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν φίλτρα, για να βεβαιωθείτε ότι οι πελάτες σας θα έχουν ένα διαχειρίσιμο μέγεθος που ταιριάζει με το επιχειρηματικό σενάριό σας.

Οι εφαρμογές προτύπου Power BI μπορούν να εκτελέσουν πολλά ερωτήματα παράλληλα και για πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Σχεδιάστε εκ των προτέρων τη στρατηγική περιορισμού και ταυτόχρονης εκτέλεσής σας και ρωτήστε μας πώς μπορείτε να κάνετε την εφαρμογή προτύπου σας ανθεκτική σε σφάλματα.

Επιβολή σχήματος

Βεβαιωθείτε ότι τα ερωτήματά σας είναι ανθεκτικά σε αλλαγές στο σύστημά σας. Οι αλλαγές στο σχήμα κατά τη διάρκεια της ανανέωσης μπορούν να καταστρέψουν το μοντέλο. Αν η προέλευση μπορεί να επιστρέψει ένα αποτέλεσμα σχήματος null ή σχήματος που λείπει για ορισμένα ερωτήματα, εξετάστε το ενδεχόμενο να επιστρέψετε έναν κενό πίνακα ή ένα κατανοητό προσαρμοσμένο μήνυμα σφάλματος.

Παράμετροι

Οι παράμετροι στο Power BI Desktop επιτρέπουν στους χρήστες σας να παρέχουν τιμές εισαγωγής, οι οποίες προσαρμόζουν τα δεδομένα που ανακτώνται από τον χρήστη. Εξετάστε προκαταβολικά τις παραμέτρους για να μην χρειαστεί να επαναλάβετε την εργασία σας έχοντας αφιερώσει χρόνο στη δημιουργία λεπτομερών ερωτημάτων ή αναφορών.

Σημείωση

Οι εφαρμογές προτύπου υποστηρίζουν όλες τις παραμέτρους, εκτός από Any και Binary.

Επιπλέον συμβουλές για τα ερωτήματα

 • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι στήλες έχουν πληκτρολογηθεί σωστά.
 • Οι στήλες έχουν πληροφοριακά ονόματα (δείτε την ενότητα Ερωτήσεις και απαντήσεις).
 • Για κοινόχρηστη λογική, εξετάστε τη χρήση συναρτήσεων ή ερωτημάτων.
 • Επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν υποστηρίζονται προς το παρόν στην υπηρεσία. Εάν λάβετε ένα μήνυμα σχετικά με τα επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ίσως χρειαστεί να συντάξετε ξανά το ερώτημα για να χρησιμοποιεί σχετικές διαδρομές.

Μοντέλα δεδομένων

Ένα μοντέλο δεδομένων που έχει οριστεί κατάλληλα διασφαλίζει ότι οι πελάτες σας θα μπορούν να αλληλεπιδράσουν εύκολα και με έξυπνο τρόπο με την εφαρμογή προτύπου. Δημιουργήστε το μοντέλο δεδομένων στο Power BI Desktop.

Σημείωση

Ένα μεγάλο μέρος της βασικής μοντελοποίησης (πληκτρολόγηση, ονόματα στηλών) πρέπει να γίνει στα ερωτήματα.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Η μοντελοποίηση επηρεάζει επίσης το πόσο καλά η ενότητα "Ερωτήσεις και απαντήσεις" μπορεί να παρέχει αποτελέσματα για τους πελάτες σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει συνώνυμα στις στήλες που χρησιμοποιούνται συχνά και ότι οι στήλες έχουν ονομαστεί σωστά στα ερωτήματα.

Επιπλέον συμβουλές για τα μοντέλα δεδομένων

Βεβαιωθείτε ότι έχετε:

 • Εφαρμόσει μορφοποίηση σε όλες τις στήλες τιμών. Εφαρμόσει τύπους στο ερώτημα.
 • Εφαρμόσει μορφοποίηση σε όλες τις μετρήσεις.
 • Ορίσει προεπιλεγμένη σύνοψη. Ειδικότερα, την επιλογή "Χωρίς σύνοψη", κατά περίπτωση (π.χ., για μοναδικές τιμές).
 • Ορίσει κατηγορία δεδομένων, κατά περίπτωση.
 • Ορίσει σχέσεις, όπως απαιτείται.

Αναφορές

Οι σελίδες αναφοράς παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή προτύπου σας. Χρησιμοποιήστε τις σελίδες των αναφορών, για να αντλήσετε πληροφορίες για τα σημαντικά επιχειρηματικά θέματα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει η εφαρμογή προτύπου. Δημιουργήστε την αναφορά χρησιμοποιώντας το Power BI Desktop.

Επιπλέον συμβουλές για τις αναφορές

 • Χρησιμοποιήστε περισσότερες από μία απεικονίσεις ανά σελίδα για το διασταυρούμενο φιλτράρισμα.
 • Στοιχίστε προσεκτικά τις απεικονίσεις (χωρίς επικάλυψη).
 • Η σελίδα έχει οριστεί σε λειτουργία 4:3 ή 16:9 για τη διάταξη.
 • Όλες οι συναθροίσεις που παρουσιάζονται έχουν νόημα αριθμητικά (μέσοι όροι, μοναδικές τιμές).
 • Η ανάλυση παράγει ορθολογικά αποτελέσματα.
 • Το λογότυπο εμφανίζεται τουλάχιστον στην πρώτη αναφορά.
 • Τα στοιχεία χρησιμοποιούν τον συνδυασμό χρωμάτων του πελάτη, στον βαθμό που είναι δυνατό.

Πίνακες εργαλείων

Ο πίνακας εργαλείων είναι το κύριο μέσο αλληλεπίδρασης που έχουν οι πελάτες σας με την εφαρμογή προτύπου σας. Πρέπει να περιλαμβάνει μια επισκόπηση του περιεχομένου που περιλαμβάνεται, ιδιαίτερα για τα σημαντικά μετρικά στοιχεία του επιχειρηματικού σεναρίου σας.

Για να δημιουργήσετε έναν πίνακα εργαλείων για την εφαρμογή προτύπου σας, απλώς κάντε αποστολή του αρχείου PBIX σας μέσω της επιλογής Λήψη δεδομένων > Αρχεία, ή δημοσιεύστε το απευθείας από το Power BI Desktop.

Επιπλέον συμβουλές για τον πίνακα εργαλείων

 • Διατηρήστε το ίδιο θέμα όταν καρφιτσώνετε στοιχεία, έτσι ώστε τα πλακίδια στον πίνακα εργαλείων σας να είναι συνεπή.
 • Καρφιτσώστε ένα λογότυπο στο θέμα, για να γνωρίζουν οι καταναλωτές την προέλευση του πακέτου.
 • Η προτεινόμενη διάταξη για να εργάζεστε με τις περισσότερες αναλύσεις οθόνης έχει πλάτος 5-6 μικρών πλακιδίων.
 • Όλα τα πλακίδια πίνακα εργαλείων πρέπει να έχουν κατάλληλους τίτλους/υπότιτλους.
 • Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ομαδοποιήσεων στον πίνακα εργαλείων για διαφορετικά σενάρια, είτε κατακόρυφα είτε οριζόντια.

Δείγμα δεδομένων

Οι εφαρμογές προτύπου, ως μέρος του σταδίου δημιουργίας εφαρμογών, περιλαμβάνουν τα δεδομένα του cache του χώρου εργασίας ως μέρος της εφαρμογής:

 • Επιτρέπει στο πρόγραμμα εγκατάστασης να κατανοήσει τη λειτουργικότητα και τον σκοπό της εφαρμογής πριν από τη σύνδεση δεδομένων.
 • Δημιουργεί μια εμπειρία που καθοδηγεί το πρόγραμμα εγκατάστασης στην περαιτέρω εξερεύνηση των δυνατοτήτων της εφαρμογής, το οποίο οδηγεί στη σύνδεση του συνόλου δεδομένων της εφαρμογής.

Συνιστάται να έχετε ένα δείγμα ποιοτικών δεδομένων πριν από τη δημιουργία της εφαρμογής. Βεβαιωθείτε ότι η αναφορά και οι πίνακες εργαλείων της εφαρμογής έχουν συμπληρωθεί με δεδομένα.

Δημοσίευση στο AppSource

Οι εφαρμογές προτύπου μπορούν να δημοσιευτούν στο AppSource. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από την υποβολή της εφαρμογής σας στο AppSource:

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει μια εφαρμογή προτύπου με ένα δείγμα ελκυστικών δεδομένων που μπορούν να βοηθήσουν τον χρήστη που εγκαθιστά την εφαρμογή να κατανοήσει τι μπορεί να κάνει η εφαρμογή (δεν εγκρίνονται κενές αναφορές και πίνακες εργαλείων). Οι εφαρμογές προτύπου υποστηρίζουν εφαρμογές μόνο με δείγμα δεδομένων, φροντίστε να επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στατικής εφαρμογής. Μάθετε περισσότερα
 • Συμπεριλάβετε οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει η ομάδα επικύρωσης, συμπεριλαμβανομένων των διαπιστευτηρίων και των παραμέτρων που απαιτούνται για τη σύνδεση στα δεδομένα.
 • Η εφαρμογή πρέπει να περιλαμβάνει ένα εικονίδιο της εφαρμογής στο Power BI και στην προσφορά σας CPP. Μάθετε περισσότερα
 • Η σελίδα προορισμού έχει ρυθμιστεί. Μάθετε περισσότερα
 • Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε την τεκμηρίωση στο Κέντρο συνεργατών -> Προσφορά εφαρμογής Power BI.
 • Σε περίπτωση που ένας πίνακας εργαλείων είναι μέρος της εφαρμογής σας, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι κενός.
 • Εγκαταστήστε την εφαρμογή, χρησιμοποιώντας τη σύνδεση εφαρμογής πριν από την υποβολή τους, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να συνδεθείτε στο σύνολο δεδομένων και ότι η εμπειρία της εφαρμογής είναι όπως τη σχεδιάσατε.
 • Πριν από την αποστολή του αρχείου pbix στο πρότυπο χώρου εργασίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταργήσει τη φόρτωση τυχόν συνδέσεων που δεν είναι απαραίτητες.
 • Ακολουθήστε τις βέλτιστες πρακτικές σχεδίασης για αναφορές και απεικονίσεις του Power BI για να επιτύχετε τον μέγιστο αντίκτυπο στους χρήστες σας και να λάβετε έγκριση για διανομή.

Μετά τη δημοσίευση της εφαρμογής προτύπου στο AppSource, εξετάστε το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας σύνδεσης λήψης από την τοποθεσία Web σας, στη:

 • Σελίδα λήψης του AppSource - μπορείτε να την προβάλετε δημοσίως, να λάβετε τη σύνδεση από τη σελίδα σας AppSource.
 • Στο Power BI - μπορεί να προβληθεί από έναν χρήστη Power BI.

Για να ανακατευθύνετε ένα χρήστη στη σύνδεση λήψης της εφαρμογής στο Power BI, ανατρέξτε στο ακόλουθο παράδειγμα κώδικα: Αποθετήριο GitHub.

Σύνδεση λήψης εφαρμογής

Αυτοματοποίηση της ρύθμισης παραμέτρων κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης

Εάν είστε ISV και διανείμετε την εφαρμογή προτύπου μέσω της υπηρεσίας Web, μπορείτε να δημιουργήσετε αυτοματισμό που ρυθμίζει τις παραμέτρους εφαρμογής προτύπου αυτόματα όταν οι πελάτες σας εγκαταστήσουν την εφαρμογή στο λογαριασμό τους Power BI. Αυτό διευκολύνει τα πράγματα για τους πελάτες σας και αυξάνει την πιθανότητα μιας επιτυχούς εγκατάστασης, επειδή δεν χρειάζεται να παρέχουν λεπτομέρειες που ενδέχεται να μην γνωρίζουν. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Αυτοματοποιημένη ρύθμιση παραμέτρων εγκατάστασης εφαρμογής προτύπου.

Επόμενα βήματα

Τι είναι οι εφαρμογές προτύπου Power BI;