Δημιουργία αναφορών και πινάκων εργαλείων στο Power BI - τεκμηρίωση

Η τεκμηρίωση του Power BI παρέχει πληροφορίες και απαντήσεις από ειδικούς για την ικανοποίηση των αναγκών σας, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε το Power BI.