Τεκμηρίωση για τον αυτοματισμό στο Power BI

Με τη δυνατότητα αυτοματισμού του Power BI, μπορείτε να εκτελέσετε εργασίες διαχείρισης σε αντικείμενα του Power BI, όπως αναφορές, σύνολα δεδομένων και χώρους εργασίας.

API προγράμματος-πελάτη

Τι νέο υπάρχει

Ενσωματωμένο Gen2

Τι νέο υπάρχει