Τι είναι το Power BI Desktop;

Το Power BI Desktop είναι μια δωρεάν εφαρμογή που εγκαθιστάτε στον τοπικό υπολογιστή σας, η οποία σας επιτρέπει να συνδέεστε, να μετασχηματίζετε και να απεικονίζετε τα δεδομένα σας. Με το Power BI Desktop, μπορείτε να συνδεθείτε σε πολλές διαφορετικές προελεύσεις δεδομένων και να τις συνδυάσετε (συχνά ονομάζεται μοντελοποίηση) σε ένα μοντέλο δεδομένων. Αυτό το μοντέλο δεδομένων σάς επιτρέπει να δημιουργείτε απεικονίσεις και συλλογές απεικονίσεων που μπορείτε να μοιραστείτε ως αναφορές, με άλλα άτομα στον οργανισμό σας. Οι περισσότεροι χρήστες που εργάζονται σε έργα επιχειρηματικής ευφυΐας χρησιμοποιούν το Power BI Desktop για τη δημιουργία αναφορών και, στη συνέχεια, χρησιμοποιούν την υπηρεσία Power BI για να μοιραστούν τις αναφορές τους με άλλους χρήστες.

Screenshot of Power B I Desktop showing sample data.

Οι πιο συνήθεις χρήσεις του Power BI Desktop είναι οι εξής:

 • Σύνδεση σε δεδομένα
 • Μετασχηματισμός και εκκαθάριση αυτών των δεδομένων, για τη δημιουργία μοντέλου δεδομένων
 • Δημιουργία απεικονίσεων, όπως γραφήματα ή διαγράμματα, που παρέχουν οπτικές αναπαραστάσεις των δεδομένων
 • Δημιουργία αναφορών που είναι συλλογές απεικονίσεων, σε μία ή περισσότερες σελίδες αναφοράς
 • Κοινή χρήση αναφορών με άλλους χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Power BI

Οι χρήστες που είναι συνήθως υπεύθυνοι για αυτές τις εργασίες συχνά θεωρούνται αναλυτές δεδομένων (μερικές φορές αναφέρονται ως αναλυτές) ή επαγγελματίες επιχειρηματικής ευφυΐας (συχνά αναφέρονται ως δημιουργοί αναφορών). Ωστόσο, πολλοί χρήστες που δεν θεωρούν τον εαυτό τους αναλυτή ή δημιουργό αναφορών χρησιμοποιούν συχνά το Power BI Desktop για να δημιουργήσουν εντυπωσιακές αναφορές ή για να αντλήσουν δεδομένα από διάφορες προελεύσεις και να δημιουργήσουν μοντέλα δεδομένων, τα οποία μπορούν να μοιραστούν με τους συναδέλφους και τους οργανισμούς τους.

Σημαντικό

Το Power BI Desktop ενημερώνεται και κυκλοφορεί σε μηνιαία βάση, ενσωματώνοντας σχόλια πελατών και νέες δυνατότητες. Υποστηρίζεται μόνο η πιο πρόσφατη έκδοση του Power BI Desktop. Οι πελάτες που θα επικοινωνήσουν με την υποστήριξη για το Power BI Desktop θα κληθούν να κάνουν αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση. Μπορείτε να λάβετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Power BI Desktop από το Windows Storeή ως ένα μεμονωμένο εκτελέσιμο αρχείο που περιέχει όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες, το οποίο λαμβάνετε και εγκαθιστάτε στον υπολογιστή σας.

Υπάρχουν τρεις προβολές διαθέσιμες στο Power BI Desktop, τις οποίες επιλέγετε στην αριστερή πλευρά του καμβά. Οι προβολές, που παρουσιάζονται με τη σειρά εμφάνισής τους, είναι οι εξής:

 • Αναφορά: Σε αυτήν την προβολή, δημιουργείτε αναφορές και απεικονίσεις, όπου αφιερώνετε τον περισσότερο χρόνο δημιουργίας σας.
 • Δεδομένα: Σε αυτήν την προβολή βλέπετε τους πίνακες, τις μετρήσεις και άλλα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο δεδομένων που συσχετίζεται με την αναφορά σας, καθώς και να μετασχηματίσετε τα δεδομένα για βέλτιστη χρήση στο μοντέλο της αναφοράς.
 • Μοντέλο: Σε αυτήν την προβολή, βλέπετε και διαχειρίζεστε τις σχέσεις μεταξύ πινάκων στο μοντέλο δεδομένων σας.

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τις τρεις προβολές, όπως εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά του καμβά:

Screenshot of Power B I Desktop showing the Three Views panel.

Σύνδεση σε δεδομένα

Για να ξεκινήσετε με το Power BI Desktop, το πρώτο βήμα είναι να συνδεθείτε σε δεδομένα. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προελεύσεις δεδομένων στις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε από το Power BI Desktop.

Για σύνδεση σε δεδομένα:

 1. Από την Κεντρική κορδέλα, επιλέξτε Λήψη δεδομένων>Περισσότερα.

  Εμφανίζεται το παράθυρο Λήψη δεδομένων, το οποίο παρουσιάζει τις πολλές κατηγορίες με τις οποίες μπορεί να συνδεθεί το Power BI Desktop.

  Screenshot of Power B I Desktop showing the Get Data dialog box.

 2. Όταν επιλέγετε έναν τύπο δεδομένων, σας ζητούνται πληροφορίες, όπως η διεύθυνση URL και διαπιστευτήρια, που είναι απαραίτητες για τη σύνδεση του Power BI Desktop με την προέλευση δεδομένων για λογαριασμό σας.

  Screenshot of Power B I Desktop showing S Q L Server Database dialog box.

 3. Αφού συνδεθείτε σε μία ή περισσότερες προελεύσεις δεδομένων, μπορείτε να μετασχηματίσετε τα δεδομένα ώστε να είναι χρήσιμα για εσάς.

Μετασχηματισμός και εκκαθάριση δεδομένων, δημιουργία μοντέλου

Στο Power BI Desktop, μπορείτε να κάνετε εκκαθάριση και μετασχηματισμό δεδομένων χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο Πρόγραμμα επεξεργασίας Power Query. Με το Πρόγραμμα επεξεργασίας Power Query κάνετε αλλαγές στα δεδομένα σας, όπως αλλαγή του τύπου δεδομένων, κατάργηση στηλών ή συνδυασμό δεδομένων από πολλές προελεύσεις. Είναι σαν τη γλυπτική: ξεκινάτε με ένα μεγάλο κομμάτι πηλού (ή δεδομένων), έπειτα αφαιρείτε κομμάτια ή προσθέτετε άλλα ανάλογα με τις ανάγκες, μέχρι το σχήμα των δεδομένων να είναι το επιθυμητό.

Για να ξεκινήσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας Power Query:

 • Στην Αρχική κορδέλα, στην ενότητα Ερωτήματα, επιλέξτε Μετασχηματισμός δεδομένων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο Πρόγραμμα επεξεργασίας Power Query.

  Screenshot of Power B I Desktop showing the Power Query Editor window.

Κάθε βήμα που κάνετε στον μετασχηματισμό δεδομένων (όπως μετονομασία πίνακα, μετασχηματισμός τύπου δεδομένων ή διαγραφή στήλης) καταγράφεται στο Πρόγραμμα επεξεργασίας Power Query. Κάθε φορά που αυτό το ερώτημα συνδέεται στην προέλευση δεδομένων, διεξάγονται αυτά τα βήματα ώστε τα δεδομένα να διαμορφώνονται πάντα με τον τρόπο που καθορίζετε.

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει το παράθυρο Πρόγραμμα επεξεργασίας Power Query για ένα ερώτημα που έχει σχηματιστεί και μετατραπεί σε μοντέλο.

Screenshot of Power B I Desktop showing the Power Query Editor window for a query that has been shaped.

Όταν τα δεδομένα σας είναι όπως θέλετε, μπορείτε να δημιουργήσετε απεικονίσεις.

Δημιουργία απεικονίσεων

Όταν έχετε ένα μοντέλο δεδομένων, μπορείτε να σύρετε πεδία στον καμβά αναφοράς για να δημιουργήσετε απεικονίσεις. Οι απεικονίσεις είναι γραφικές αναπαραστάσεις των δεδομένων στο μοντέλο σας. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι απεικονίσεων για να επιλέξετε στο Power BI Desktop. Η παρακάτω απεικόνιση δείχνει ένα απλό γράφημα στηλών.

Screenshot of Power B I Desktop showing a sample bar chart.

Για να δημιουργήσετε ή αλλάξετε μια απεικόνιση:

 • Από το τμήμα παραθύρου Απεικονίσεις, επιλέξτε το εικονίδιο απεικόνισης.

  Screenshot of Power B I Desktop showing the Visualizations pane.

  Εάν έχετε επιλέξει ήδη μια απεικόνιση στον καμβά αναφοράς, η επιλεγμένη απεικόνιση αλλάζει στον τύπο που επιλέξατε.

  Εάν δεν επιλεγεί απεικόνιση στον καμβά, δημιουργείται μια νέα απεικόνιση με βάση την επιλογή σας.

Δημιουργία αναφορών

Πιο συχνά, θα θέλετε να δημιουργήσετε μια συλλογή απεικονίσεων που εμφανίζουν διάφορες πτυχές των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε το μοντέλο σας στο Power BI Desktop. Μια συλλογή απεικονίσεων, σε ένα αρχείο του Power BI Desktop, ονομάζεται αναφορά. Μια αναφορά μπορεί να έχει μία ή περισσότερες σελίδες, ακριβώς όπως ένα αρχείο του Excel μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα φύλλα εργασίας.

Με το Power BI Desktop μπορείτε να δημιουργήσετε σύνθετες, οπτικά εμπλουτισμένες αναφορές, χρησιμοποιώντας δεδομένα από πολλές προελεύσεις, όλα σε μία αναφορά που μπορείτε να μοιραστείτε με άλλους χρήστες στον οργανισμό σας.

Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε την πρώτη σελίδα μιας αναφοράς του Power BI Desktop, η οποία ονομάζεται Επισκόπηση, όπως φαίνεται στην καρτέλα κοντά στο κάτω μέρος της εικόνας.

Screenshot of Power B I Desktop showing the Overview tab.

Κοινή χρήση αναφορών

Όταν μια αναφορά είναι έτοιμη για να κοινοποιηθεί σε άλλους, μπορείτε να δημοσιεύσετε την αναφορά στην υπηρεσία Power BI και να την καταστήσετε διαθέσιμη σε οποιονδήποτε στον οργανισμό σας με άδεια χρήσης Power BI.

Για τη δημοσίευση μιας αναφοράς Power BI Desktop:

 1. Επιλέξτε Δημοσίευση από την κεντρική κορδέλα.

  Screenshot of Power B I Desktop showing Publish button.

  Το Power BI Desktop σάς συνδέει στην υπηρεσία Power BI με τον λογαριασμό σας Power BI.

 2. Το Power BI σάς ζητά να επιλέξετε το σημείο στην υπηρεσία Power BI που θα θέλατε να κοινοποιήσετε την αναφορά, όπως στον χώρο εργασίας σας, έναν χώρο εργασίας ομάδας ή κάποια άλλη τοποθεσία στην υπηρεσία Power BI.

  Πρέπει να έχετε άδεια χρήσης του Power BI για να κάνετε κοινή χρήση αναφορών στην υπηρεσία Power BI.

Επόμενα βήματα

Για να ξεκινήσετε με το Power BI Desktop, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Υπάρχουν δύο τρόποι για να λάβετε το Power BI Desktop: