Τεκμηρίωση Microsoft Power Platform

Μάθετε πώς να αναλύετε δεδομένα για πληροφορίες χρησιμοποιώντας το Power BI γρήγορα και εύκολα, να δημιουργείτε προσαρμοσμένες εφαρμογές χρησιμοποιώντας το Power Apps, να αυτοματοποιείτε ροές εργασιών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας της επιχείρησης χρησιμοποιώντας το Power Automate και να δημιουργείτε έξυπνα bots με διασύνδεση χωρίς κώδικα χρησιμοποιώντας το Power Virtual Agents.

Σχετικές δυνατότητες

Microsoft Dataverse

Ισχυρή υπηρεσία δεδομένων και πλατφόρμα εφαρμογών για να δημιουργήσετε γρήγορα εφαρμογές εταιρικού επιπέδου με αυτοματοποιημένες επιχειρηματικές διεργασίες

AI Builder

Βελτιώστε τις εφαρμογές και τις επιχειρηματικές διαδικασίες σας με το AI που είναι εύκολο στη δημιουργία και τη ρύθμιση παραμέτρων

Common Data Model

Ενοποίηση δεδομένων σε όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες σας και ενεργοποίηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των εφαρμογών

Συνδέσεις

Συνδεθείτε σε εκατοντάδες προελεύσεις δεδομένων με τη χρήση μιας βιβλιοθήκης συνδέσεων

Δείτε επίσης

Dynamics 365

Η επόμενη γενιά εφαρμογών CRM και ERP

Microsoft Azure

Συνεχώς διευρυνόμενο σύνολο υπηρεσιών υπολογιστικού cloud που θα βοηθήσουν τον οργανισμό σας να ανταποκριθεί στις επιχειρηματικές προκλήσεις του