Αυτόματη εκκαθάριση περιβάλλοντος

Οι λειτουργικές διεργασίες για κέντρα δεδομένων προσδιορίζουν περιοδικά περιβάλλοντα που δεν έχουν ενεργή συνδρομή. Τα επισημαίνουν για απενεργοποίηση και ενδεχόμενη διαγραφή. Αυτές οι διεργασίες μπορούν να ελευθερώσουν χωρητικότητα από περιβάλλοντα που δεν χρησιμοποιούνται, ώστε να μπορείτε να την εφαρμόσετε αλλού στον μισθωτή σας.

Για να δείτε την κατάσταση των περιβαλλόντων σας:

  1. Εισέλθετε ως διαχειριστής στο κέντρο διαχείρισης του Power Platform.
  2. Επιλέξτε Περιβάλλοντα.
  3. Αναζητήστε περιβάλλοντα με Ανενεργή κατάσταση.

Ανενεργό περιβάλλον.

Scope

Μόνο τα περιβάλλοντα παραγωγής και προστατευμένης εκτέλεσης επηρεάζονται από την αυτόματη εκκαθάριση.

Ειδοποίηση διαχειριστή λόγω εκκαθάρισης περιβάλλοντος

Αυτή η ενότητα καλύπτει όσα μπορείτε να περιμένετε να λάβετε, εάν εσείς, ως διαχειριστής ή κάποιο άτομο στον οργανισμό σας, έχετε δημιουργήσει ένα περιβάλλον που έχει σήμανση για εκκαθάριση.

  • 14 ημέρες πριν από την απενεργοποίηση του περιβάλλοντος, αποστέλλεται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους διαχειριστές στον οργανισμό σας.
  • 7 ημέρες πριν από την απενεργοποίηση του περιβάλλοντος, αποστέλλεται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους διαχειριστές στον οργανισμό σας.
  • 1 ημέρα πριν από την απενεργοποίηση του περιβάλλοντος, αποστέλλεται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους διαχειριστές στον οργανισμό σας.
  • Αν δεν γίνει καμία ενέργεια, το περιβάλλον θα διαγραφεί 10 ημέρες μετά το τελικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ενέργειες που μπορείτε να κάνετε για να αποτρέψετε την απενεργοποίηση και τη διαγραφή του περιβάλλοντος

Οποιαδήποτε στιγμή πριν τη διαγραφή του περιβάλλοντος, μπορείτε να αγοράσετε άδειες χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αγοράσει αρκετές άδειες χρήσης ή/και δυνατότητες για να καλύψετε όλα τα περιβάλλοντα παραγωγής του μισθωτή σας. Δείτε Επισκόπηση παραχώρησης άδειας χρήσης για το Microsoft Power Platform.

Εντός 24 ωρών μετά την εφαρμογή των αδειών χρήσης και της χωρητικότητας στον μισθωτή σας, το περιβάλλον ενεργοποιείται αυτόματα. Εάν το περιβάλλον σας έχει ήδη διαγραφεί, είναι δυνατή η ανάκτησή του εντός περιορισμένου χρονικού παραθύρου. Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάκτηση περιβάλλοντος.

Σημαντικό

Αφιερώστε αρκετό χρόνο για να αναλάβετε τις κατάλληλες ενέργειες. Ο οργανισμός σας μπορεί να έχει μια κεντρική ομάδα διαχείρισης και αγορών και ενδεχομένως να αγοράζει μέσω συνεργατών της Microsoft. Παρακαλώ προγραμματίστε ανάλογα.

Δείτε επίσης

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά περιβαλλόντων
Επισκόπηση παραχώρησης άδειας χρήσης για το Microsoft Power Platform
Οδηγός για την παραχώρηση άδειας χρήσης του Microsoft Power Apps και του Power Automate

Σημείωση

Μπορείτε να μας πείτε ποια γλώσσα προτιμάτε για την τεκμηρίωση; Πάρτε μέρος σε μια σύντομη έρευνα. (σημειώνεται ότι αυτή η έρευνα είναι στα Αγγλικά)

Η έρευνα θα διαρκέσει περίπου επτά λεπτά. Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα (δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).