Διαμόρφωση αναζήτησης Dataverse για το περιβάλλον σας

Η αναζήτηση Dataverse παρέχει γρήγορα και ολοκληρωμένα αποτελέσματα αναζήτησης σε μια μεμονωμένη λίστα, ταξινομημένα κατά συνάφεια. Ως διαχειριστής ή υπεύθυνος προσαρμογής, θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να διαμορφώσετε την αναζήτηση Dataverse, όπως περιγράφεται παρακάτω. Οι προβολές γρήγορης εύρεσης χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση της αναζήτησης Dataverse, ώστε να μπορείτε να διαχειριστείτε την καθολική αναζήτηση, τη γρήγορη εύρεση και τη συμπεριφορά αναζήτησης σε ένα σημείο.

Με ενεργοποιημένη την αναζήτηση Dataverse, ένα πλαίσιο αναζήτησης είναι πάντα διαθέσιμο στο επάνω μέρος κάθε σελίδας σε όλες τις εφαρμογές που καθορίζονται από μοντέλο στο περιβάλλον. Οι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν μια νέα αναζήτηση και να βρουν γρήγορα τις πληροφορίες που αναζητούν, από τους πίνακες με δυνατότητα αναζήτησης που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή. Η αναζήτηση Dataverse γίνεται επίσης η προεπιλεγμένη και η μόνη εμπειρία καθολικής αναζήτησης σε όλες τις εφαρμογές που καθορίζονται από μοντέλο στο περιβάλλον. Οι χρήστες δεν θα μπορούν να μεταβούν σε μια αναζήτηση γρήγορης εύρεσης, παλαιότερα γνωστή ως αναζήτηση με κατηγοριοποίηση.

Η αναζήτηση Dataverse σας βοηθά να βρείτε γρήγορα αυτό που ψάχνετε. Προσφέρει γρήγορα και ολοκληρωμένα αποτελέσματα σε πολλούς πίνακες, σε μία ενιαία λίστα, με ταξινόμηση βάσει συνάφειας. Επιπλέον, η αναζήτηση Dataverse έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Γρήγορη και ακριβής αναζήτηση: Παρέχει μια ακριβή και γρήγορη εμπειρία αναζήτησης για εφαρμογές που καθορίζονται από μοντέλο και επιδόσεις ανώτερες από την αναζήτηση γρήγορης εύρεσης, παλαιότερα γνωστή ως αναζήτηση με κατηγοριοποίηση.

 • Προτεινόμενα αποτελέσματα καθώς πληκτρολογείτε: Βρίσκει αυτό που αναζητάτε και σας δείχνει τα πρώτα αποτελέσματα, καθώς πληκτρολογείτε.

 • Καλύτερη αντιστοίχιση: Βρίσκει αντιστοιχίσεις σε οποιαδήποτε λέξη στην όρος αναζήτησης για στήλες σε έναν πίνακα. Παρέχει μια καλύτερη εμπειρία χρήστη σε σύγκριση με την αναζήτηση γρήγορης εύρεσης, όπου όλες οι λέξεις στον όρο αναζήτησης πρέπει να βρίσκονται σε μία στήλη.

 • Έξυπνη: Εντοπίζει αντιστοιχίσεις που περιλαμβάνουν κλιτικές λέξεις όπως ροή, ροής ή ροών.

 • Αναζήτηση σε έγγραφα στο Microsoft Dataverse: Περιλαμβάνει αποτελέσματα αναζήτησης για κείμενο σε έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στο Dataverse όπως PDF, έγγραφα Microsoft Office, HTML, XML, ZIP, EML, απλόκείμενο και JSON. Επίσης, αναζητά κείμενο σε σημειώσεις και συνημμένα.

 • Κατανόηση των υποκείμενων δεδομένων: Κατανοεί τους τύπους δεδομένων, όπως Επιλογή και Αναζήτηση, ώστε να μπορεί να ερμηνεύσει αποτελεσματικά ερώτημα αναζήτησης που περιλαμβάνει πολλαπλούς όρους αναζήτησης.

 • Τελεστές για σύνθετη αναζήτηση: Σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε απλούς δυαδικούς τελεστές στον όρο αναζήτησης και να δημιουργήσετε το ερώτημα για να λάβετε τα αποτελέσματα που θέλετε.

 • Ευφυΐα: Εφαρμόζει τεχνολογία AI για την ερμηνεία της φυσικής γλώσσας, όπως ορθογραφικά λάθη, κοινές συντομογραφίες και συνώνυμα για την παροχή ποιοτικών αποτελεσμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση Dataverse, ανατρέξτε στο θέμα Αναζήτηση για πίνακες και γραμμές με χρήση της αναζήτησης Dataverse.

Διαθεσιμότητα και υποστήριξη γλώσσας

 • Η αναζήτηση Dataverse είναι διαθέσιμη σε εφαρμογές δέσμευσης πελατών (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing και Dynamics 365 Project Service Automation).

 • Η αναζήτηση Dataverse δεν είναι διαθέσιμη για οργανισμούς Customer Engagement (on-premises). Η γρήγορη εύρεση είναι η μοναδική επιλογή αναζήτησης για οργανισμούς με εφαρμογές δέσμευσης πελατών και οργανισμούς Customer Engagement (on-premises).

 • Η γρήγορη εύρεση πλήρους κειμένου είναι διαθέσιμοι για τους οργανισμούς Customer Engagement (on-premises), ξεκινώντας με τη Συνάθροιση Ενημερώσεων 1 του Dynamics CRM 2015.

 • Για πιο αναλυτική σύγκριση των αναζητήσεων που είναι διαθέσιμες στο Microsoft Dataverse, ανατρέξτε στο θέμα: Σύγκριση επιλογών αναζήτησης στο Microsoft Dataverse.

 • Όλα τα πεδία με δυνατότητα αναζήτησης στην αναζήτηση Dataverse υπόκεινται σε επεξεργασία στη γλώσσα που ταιριάζει καλύτερα στη βασική γλώσσα του οργανισμού, εκτός από τα Καζακικά, όπου γίνεται επεξεργασία όλων των πεδίων χρησιμοποιώντας έναν βασικό, ανεξάρτητο από γλώσσα επεξεργαστή κειμένου.

Η αναζήτηση Dataverse είναι μια δυνατότητα εξαίρεσης, που έχει οριστεί ως Ενεργοποιημένο από προεπιλογή με το 2021 release wave 2, σε όλα τα περιβάλλοντα παραγωγής, εκτός από εκείνα που χρησιμοποιούν το δικό τους κλειδί κρυπτογράφησης. Συνιστούμε να ενεργοποιήσετε την αναζήτηση Dataverse, ώστε οι χρήστες να έχουν μια ανώτερη εμπειρία αναζήτησης σε εφαρμογές που καθορίζονται από μοντέλο με τα πλεονεκτήματα που αναφέρονται παραπάνω. Όλα τα Power Apps που βασίζονται σε μοντέλο θα έχουν την εμπειρία καθολικής αναζήτησης με τη γραμμή αναζήτησης στην κεφαλίδα του περιβάλλοντος. Οι μεμονωμένοι χρήστες δεν θα μπορούν να μεταβούν σε μια αναζήτηση γρήγορης εύρεσης, παλαιότερα γνωστή ως αναζήτηση με κατηγοριοποίηση.

Σημαντικό

Αν επιλέξετε να αποκτήσετε έγκαιρη πρόσβαση στο 2021 release wave 2 σε ένα περιβάλλον παραγωγής, η αναζήτηση Dataverse ενεργοποιείται αυτόματα. Εάν χρησιμοποιείτε το δικό σας κλειδί κρυπτογράφησης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αναζήτηση Dataverse αφού ενεργοποιήσετε την έγκαιρη πρόσβαση του wave 2 της έκδοσης 2021 στο κέντρο διαχείρισης Power Platform.

Πρώτη εφαρμογή-δείγμα που καθορίζεται από μοντέλο.

Δεύτερη εφαρμογή-δείγμα που καθορίζεται από μοντέλο.

Σημείωση

Η αναζήτηση Dataverse δεν υποστηρίζει λειτουργίες κύκλου ζωής (δημιουργία, διαγραφή, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, ανάκτηση, αντιγραφή, επαναφορά κ.ο.κ.). Στην περίπτωση μιας τέτοιας λειτουργίας, ενεργοποιήστε ξανά την αναζήτηση Dataverse.

Για να ενεργοποιήσετε την αναζήτηση Dataverse, κάντε τα εξής:

 1. Στο κέντρο διαχείρισης του Power Platform, επιλέξτε ένα περιβάλλον.

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Προϊόν > Δυνατότητες.

 3. Στην περιοχή Αναζήτηση, ορίστε την Αναζήτηση Dataverse στο Ενεργοποιημένη.

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση.

  Ορίστε την αναζήτηση Dataverse στο On.

Εάν πρέπει να παρέχεται το ευρετήριο αναζήτησης Dataverse, θα δείτε μια ένδειξη ότι η παροχή βρίσκεται σε εξέλιξη. Μετά την παροχή του ευρετηρίου, μπορεί να χρειαστεί περίπου μία ώρα για να ολοκληρωθεί ο πλήρης συγχρονισμός για οργανισμούς μέσου μεγέθους, έως μερικές ημέρες για οργανισμούς πολύ μεγάλου μεγέθους.

Σημαντικό

Με την απενεργοποίηση της αναζήτησης Dataverse θα γίνει κατάργηση του ευρετηρίου μέσα σε 12 ώρες. Εάν ενεργοποιήσετε την αναζήτηση Dataverse μετά από περίπου 12 ώρες απενεργοποίησης, θα υπάρχει ένα νέο ευρετήριο που θα ακολουθείται από πλήρη συγχρονισμό, ο οποίος μπορεί να διαρκέσει έως και μία ώρα για οργανισμούς μέσου μεγέθους και μερικές ημέρες για οργανισμούς πολύ μεγάλου μεγέθους. Εξετάστε αυτό το ενδεχόμενο, όταν απενεργοποιείτε την αναζήτηση Dataverse προσωρινά.

Για να βοηθήσετε τη Microsoft να βελτιώσει την αναζήτηση Dataverse, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση των ερωτημάτων αναζήτησης Dataverse του περιβάλλοντός σας στο Dynamics 365 και στις εφαρμογές Power Platform με τη Microsoft. Αυτά τα δεδομένα θα βοηθήσουν τη Microsoft στη δημιουργία, τη βελτίωση και την επικύρωση του μοντέλου εκμάθησης μηχανής της Microsoft για την τεχνολογία ερωτήματος αναζήτησης φυσικής γλώσσας του Dynamics 365.

Τα ερωτήματα και τα αποτελέσματά σας επανεξετάζονται από άτομα που χρησιμοποιούν ασφαλείς υπολογιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τα ερωτήματα και τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται από μηχανικούς και επιστήμονες δεδομένων της Microsoft για τη βελτίωση μελλοντικών ερωτημάτων αναζήτησης αποτελεσμάτων για όλους τους χρήστες σε όλο τον κόσμο. Τα δεδομένα σας παραμένουν στην κυριότητά σας. Τα δεδομένα του οργανισμού σας θα αποθηκευτούν εντός του ορίου συμμόρφωσης του μισθωτή σας και θα διαγραφούν αυτόματα μετά από 30 ημέρες. Μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή, εάν μεταβείτε στο κέντρο διαχείρισης του Power Platform και αλλάξετε την επιλογή Κοινοποίηση ανωνυμοποιημένων στοιχείων ανάλυσης αναζήτησης στη Microsoft σε Απενεργοποιημένη. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Όροι παροχής υπηρεσίας στο κέντρο διαχείρισης του Power Platform.

Η Κοινοποίηση ανωνυμοποιημένων στοιχείων ανάλυσης αναζήτησης στη Microsoft είναι ρυθμισμένη σε Απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για ενεργοποίηση:

 1. Στο κέντρο διαχείρισης του Power Platform, επιλέξτε ένα περιβάλλον.

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Προϊόν > Δυνατότητες.

 3. Στην περιοχή Αναζήτηση, ορίστε την επιλογή Κοινοποίηση ανωνυμοποιημένων στοιχείων ανάλυσης αναζήτησης στη Microsoft σε Ενεργοποιημένη.

 4. `Επιλέξτε Αποθήκευση

  Ορίστε την επιλογή Κοινοποίηση ανωνυμοποιημένων στοιχείων ανάλυσης αναζήτησης στη Microsoft σε Ενεργοποιημένη

Η ρύθμιση της αναζήτησης Dataverse αφού την ενεργοποιήσετε στο Κέντρο διαχείρισης Power Platform, περιλαμβάνει τρία βήματα:

 1. Επιλέξτε τους πίνακες με δυνατότητα αναζήτησης για την αναζήτηση Dataverse (δείτε παρακάτω).

 2. Ελέγξτε τις στήλες στις οποίες θα γίνει αναζήτηση, τις στήλες που θα εμφανιστούν και τις συνθήκες φίλτρου που θα εφαρμοστούν σε Power Apps που καθορίζονται από μοντέλο (δείτε παρακάτω).

 3. Βεβαιωθείτε ότι οι πίνακες που είναι ενεργοποιημένοι για αναζήτηση Dataverse περιλαμβάνονται στην εφαρμογή που καθορίζεται από μοντέλο. Χρησιμοποιήστε τη σχεδίαση εφαρμογών Power Apps για να επαληθεύσετε ότι ο πίνακας περιλαμβάνεται στα στοιχεία μιας εφαρμογής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή επεξεργασία στοιχείων εφαρμογής που καθορίζονται από μοντέλο.

Η ρύθμιση της αναζήτησης ξεκινά με τον έλεγχο των πινάκων που είναι ενεργοποιημένοι για αναζήτηση Dataverse, στο πλαίσιο μιας λύσης. Χρησιμοποιώντας τη νέα εξερεύνηση λύσεων, μπορείτε να δείτε ένα στιγμιότυπο του ευρετηρίου αναζήτησης Dataverse στη σελίδα Επισκόπηση.

Σημείωση

Εάν επιλέγετε πίνακες για αναζήτηση Dataverse σε ένα περιβάλλον Power Apps US Government, χρησιμοποιήστε την εξερεύνηση λύσεων παλαιού τύπου για να επιλέξετε τους πίνακες που θα χρησιμοποιούνται στο ευρετήριο για αναζήτηση Dataverse.

Εξερεύνηση λύσεων παλαιού τύπου

 1. Είσοδος στο Power Apps.

 2. Επιλέξτε Λύσεις.

 3. Επιλέξτε τη λύση στην οποία θέλετε να κάνετε αλλαγές και έπειτα επιλέξτε Προεπισκόπηση.

  Επιλέξτε τη λύση και έπειτα επιλέξτε Επισκόπηση.

 4. Επιλέξτε Διαχείριση ευρετηρίου αναζήτησης.

  Επιλέξτε Διαχείριση ευρετηρίου αναζήτησης.

Μολονότι δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των πινάκων για τους οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ευρετήριο για αναζήτηση Dataverse, υπάρχει ένα όριο στο συνολικό αριθμό των πεδίων που μπορούν να ενεργοποιηθούν για αναζήτηση Dataverse. Η μέγιστη τιμή είναι 1.000 πεδία με δυνατότητα αναζήτησης για έναν οργανισμό. Από αυτά τα 1000 πεδία, έως 50 πεδία απαιτούνται από το σύστημα αναζήτησης Dataverse, ώστε να μπορείτε να διαμορφώσετε έως και 950 πεδία με δυνατότητα αναζήτησης.

Σημαντικό

Ορισμένες στήλες είναι κοινές σε όλους τους πίνακες, όπως το Κύριο όνομα και το Αναγνωριστικό, αποτελούν μέρος των 50 πεδίων στα οποία έχει γίνει ευρετήριο από προεπιλογή για όλους τους πίνακες και δεν μετρώνται για κάθε πίνακα.

Όταν επιλέγετε έναν πίνακα για προσθήκη στο ευρετήριο για αναζήτηση Dataverse, μπορείτε να δείτε τον αριθμό των πεδίων που θα προστεθούν στο ευρετήριο.

Διαχείριση του παραθύρου ευρετηρίου αναζήτησης με τον αριθμό των επισημασμένων πεδίων.

Ο αριθμός των πεδίων που έχουν ευρετήριο για έναν πίνακα εξαρτάται από την προβολή γρήγορης εύρεσης πινάκων. Επιπλέον, ορισμένοι τύποι πεδίων μεταχειρίζονται ως πολλαπλά πεδία στο ευρετήριο αναζήτησης Dataverse που αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα.

Τύπος πεδίου Αριθμός πεδίων που χρησιμοποιούνται στο
ευρετήριο αναζήτησης Dataverse
Αναζήτηση (πελάτης, κάτοχος ή χαρακτηριστικό τύπου αναζήτησης) 3
Σύνολο επιλογών (κατάσταση ή χαρακτηριστικό τύπου κατάστασης) 2
Όλοι οι άλλοι τύποι πεδίων 1

Η γραμμή προόδου στο κάτω μέρος εμφανίζει το ποσοστό των πεδίων του ευρετηρίου ως τμήμα του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πεδίων με δυνατότητα αναζήτησης.

Παράθυρο αναζήτησης με επισημασμένη τη γραμμή προόδου.

Όταν έχετε φτάσει το όριο πεδίων με ευρετήριο, θα λάβετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Εάν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα πεδία στο ευρετήριο, θα πρέπει να καταργήσετε ορισμένα από τα πεδία που βρίσκονται ήδη στο ευρετήριο ή να καταργήσετε ολόκληρους πίνακες από το πεδίο αναζήτησης Dataverse για να ελευθερώσετε χώρο.

Από προεπιλογή, οι παρακάτω πίνακες συστήματος προστίθενται στο ευρετήριο για αναζήτηση Dataverse. Ωστόσο, οι προσαρμοσμένοι πίνακες δεν περιλαμβάνονται. Πρέπει να τους προσθέσετε για αναζήτηση Dataverse ώστε να είναι με δυνατότητα αναζήτησης.

Πίνακες ενεργοποιημένοι για αναζήτηση Dataverse
χωρίς ενεργοποιημένες εφαρμογές Dynamics 365
Πίνακες ενεργοποιημένοι για αναζήτηση Dataverse
με ενεργοποιημένες εφαρμογές Dynamics 365
Λογαριασμός (8)
Επαφή (11)
Στόχος (19)
Μετρικό στόχου (3)
Γνωσιακό άρθρο (56)
Εκστρατεία (2)
Δραστηριότητα εκστρατείας (4)
Απόκριση σε εκστρατεία (6)
Υπόθεση (5)
Ανταγωνιστής (1)
Σύμβαση (7)
Τιμολόγιο (4)
Υποψήφιος πελάτης (6)
Λίστα μάρκετινγκ (5)
Ευκαιρία (11)
Προϊόν ευκαιρίας (8)
Παραγγελία (4)
Προϊόν (5)
Προσφορά (4)
Υπηρεσία (1)
Δραστηριότητα εξυπηρέτησης (9)

Σημείωση

Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στη διαμόρφωση της αναζήτησης Dataverse ή στα δεδομένα με δυνατότητα αναζήτησης ενδέχεται να διαρκέσει έως 15 λεπτά για να εμφανιστούν στην υπηρεσία αναζήτησης. Μπορεί να χρειαστεί έως και μία ώρα ή περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση ενός πλήρους συγχρονισμού για οργανισμούς μέσου μεγέθους και μια-δύο μέρες για οργανισμούς πολύ μεγάλου μεγέθους.

Επιλογή πεδίων και φίλτρων με δυνατότητα αναζήτησης για κάθε πίνακα

Τα πεδία και τα φίλτρα με δυνατότητα αναζήτησης για έναν πίνακα που είναι ενεργοποιημένος για αναζήτηση Dataverse καθοδηγούνται από την προβολή γρήγορης εύρεσης του πίνακα. Το πλήρες σύνολο των στοιχείων Προβολή στηλών, Εύρεση στηλών και Φίλτρο στηλών στην προβολή γρήγορης εύρεσης ενός πίνακα γίνεται μέρος του ευρετηρίου αναζήτησης Dataverse όταν ο πίνακας αυτός είναι ενεργοποιημένος για αναζήτηση Dataverse. Δεν υπάρχει όριο στο πόσα πεδία με δυνατότητα αναζήτησης μπορείτε να προσθέσετε για κάθε πίνακα. Ωστόσο, υπάρχει ένα όριο για τον συνολικό αριθμό των πεδίων με ευρετήριο, όπως εξηγείται στην προηγούμενη ενότητα.

 • Το στοιχείο Εύρεση στηλών σε μια Προβολή γρήγορης εύρεσης ορίζει τα πεδία με δυνατότητα αναζήτησης στο ευρετήριο αναζήτησης Dataverse. Τα πεδία κειμένου, όπως μία γραμμή κειμένου, πολλές γραμμές κειμένου, αναζητήσεις και σύνολα επιλογών έχουν δυνατότητα αναζήτησης. Το στοιχείο Εύρεση στηλών όλων των άλλων τύπων δεδομένων παραβλέπονται.

 • Στην Προβολή στηλών σε μια Προβολή γρήγορης εύρεσης ορίστε τα πεδία που εμφανίζονται σε σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτηση εφαρμογών που καθορίζονται από μοντέλο, όταν επιστρέφονται τα αποτελέσματα που ταιριάζουν.

 • Το φίλτρο συνθηκών στην Προβολή γρήγορης εύρεσης εφαρμόζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης Dataverse. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τη λίστα των όρων φίλτρου που δεν υποστηρίζεται από την αναζήτηση Dataverse.

Τελεστής
Είναι παρόμοιο με
NotLike
BeginsWith
DoesNotBeginWith
EndWith
DoesNotEndWith
ChildOf
Μάσκα
NotMask
MaskSelect
EqualUserLanguage
Κάτω
NotUnder
UnderOrEqual
Επάνω
AboveOrEqual
NotNull
Null

Για να επεξεργαστείτε τα πεδία ενός πίνακα με δυνατότητα αναζήτησης:

 1. Είσοδος στο Power Apps.

 2. Επιλέξτε Δεδομένα > Πίνακες.

 3. Επιλέξτε τον πίνακα για τον οποίο θέλετε να κάνετε αλλαγές και έπειτα επιλέξτε την καρτέλα Προβολές.

 4. Επιλέξτε την προβολή του τύπου Προβολή γρήγορης εύρεσης από τη λίστα προβολών.

 5. Επεξεργαστείτε στήλες προβολής και βρείτε στήλες προσθέτοντας, καταργώντας ή αναδιατάσσοντας στήλες. Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή του τρόπου προσθήκης ή κατάργησης στηλών σε μια προβολή, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή και διαμόρωση στηλών σε προβολές εφαρμογής που καθορίζεται από μοντέλο στο Power Apps.

  Επεξεργαστείτε τα πεδία ενός πίνακα με δυνατότητα αναζήτησης

 6. Επιλέξτε Δημοσίευση για να δημοσιεύσετε τις αλλαγές στην προβολή.

Σημαντικό

Οι αλλαγές στην Προβολή γρήγορης εύρεσης εφαρμόζονται επίσης σε ρυθμίσεις παραμέτρων μεμονωμένου πίνακα και γρήγορη εύρεση πολλών πινάκων. Ως εκ τούτου, δεν σας εμποδίζουμε να συμπεριλάβετε τα πεδία που δεν υποστηρίζονται για αναζήτηση Dataverse όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους της Προβολής γρήγορης εύρεσης. Ωστόσο, τα μη υποστηριζόμενα πεδία δεν συγχρονίζονται με το ευρετήριο αναζήτησης Dataverse και δεν εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης Dataverse.

Συμβουλή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Προβολή γρήγορης εύρεσης για να ορίσετε ποια πεδία θα εμφανίζονται ως όψεις σε εφαρμογές που καθορίζονται από μοντέλο με ενεργοποιημένη την αναζήτηση Dataverse. Όλες οι Στήλες προβολής με τύπους δεδομένων εκτός των "Μία γραμμή κειμένου" και "Πολλές γραμμές κειμένου" επισημαίνονται ως facetable και με δυνατότητα φιλτραρίσματος στο ευρετήριο. Από προεπιλογή, τα πρώτα τέσσερα facetable πεδία στην Προβολή γρήγορης εύρεσης για τον επιλεγμένο πίνακα εμφανίζονται ως όψεις όταν οι χρήστες κάνουν αναζήτηση με αναζήτηση Dataverse. Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να έχετε μόνο τέσσερα πεδία που είναι επιλεγμένα ως όψεις.

Σημείωση

 • Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στη διαμόρφωση της αναζήτησης Dataverse ή στα δεδομένα με δυνατότητα αναζήτησης ενδέχεται να διαρκέσει έως 15 λεπτά για να εμφανιστούν στην υπηρεσία αναζήτησης. Μπορεί να χρειαστεί έως και μία ώρα ή περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση ενός πλήρους συγχρονισμού για οργανισμούς μέσου μεγέθους και μια-δύο μέρες για οργανισμούς πολύ μεγάλου μεγέθους.

 • Μολονότι μπορείτε να έχετε σχετικά πεδία πίνακα ως στήλη Προβολή στήλης ή Εύρεση στήλης ή Φίλτρο στήλης στην Προβολή γρήγορης εύρεσης ενός πίνακα, τα σχετικά πεδία πίνακα δεν υποστηρίζονται από την αναζήτηση Dataverse και επομένως αγνοούνται.

 • Οι ενημερώσεις για τα υπολογισμένα πεδία και τις αναζητήσεις δεν συγχρονίζονται αυτόματα στην αναζήτηση Dataverse. Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε φορά που ένα πεδίο που έχει διαμορφωθεί για αναζήτηση Dataverse ενημερώνεται σε μια καρτέλα.

 • Υπάρχουν ορισμένα κοινά πεδία, τα οποία αποτελούν μέρος κάθε πίνακα στο Dataverse, τα οποία είναι μέρος του ευρετηρίου αναζήτησης Dataverse από προεπιλογή. Ορισμένα παραδείγματα κοινών πεδίων είναι τα εξής:

  • ownerid (όνομα αναζήτησης)
  • owningbusinessunit (όνομα αναζήτησης)
  • statecode (ετικέτα optionset)
  • statuscode (ετικέτα optionset)
  • όνομα (πεδίο κύριου ονόματος κάθε πίνακα. Αυτό μπορεί ή όχι να είναι το ίδιο με το λογικό όνομα (ονοματεπώνυμο, θέμα, κ.ο.κ.) του πίνακα.)

Εάν προστεθεί ένα κοινό πεδίο σε οποιονδήποτε πίνακα για αναζήτηση Dataverse, θα πραγματοποιηθεί αναζήτηση για το συγκεκριμένο κοινό πεδίο σε όλες τις οντότητες. Ωστόσο, όταν επιλέγετε έναν συγκεκριμένο πίνακα μέσω της όψης τύπου καρτέλας, η αναζήτηση Dataverse θα ακολουθήσει τις ρυθμίσεις που έχετε ορίσει για αυτόν τον πίνακα μέσω της προβολής γρήγορης εύρεσης.

Ρύθμιση γρήγορων ενεργειών που εμφανίζονται με αναζήτηση Dataverse σε εφαρμογές που καθορίζονται από μοντέλο

Η εμπειρία αναζήτησης Dataverse προσφέρει ορισμένες από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ενέργειες κοντά στα αποτελέσματα αναζήτησης, για να βοηθήσει τους χρήστες να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους χωρίς να πρέπει να μεταβαίνουν στη σελίδα καρτέλας σε εφαρμογές που καθορίζονται από μοντέλο. Οι γρήγορες ενέργειες είναι ένα μικρό σύνολο εντολών ειδικά για έναν πίνακα. Οι χρήστες μπορούν να δουν γρήγορες ενέργειες όταν αλληλεπιδρούν με την αναζήτηση σε εφαρμογές βάσει μοντέλου που εκτελούνται σε πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Ορισμένοι από τους συχνά χρησιμοποιούμενους πίνακες έχουν ρυθμιστεί ώστε να εμφανίζουν ένα σύνολο εντολών που τους βοηθά να ολοκληρώσουν την εργασία τους χωρίς να χάνουν το περιβάλλον.

Πίνακας Γρήγορες ενέργειες
Λογαριασμ. Ανάθεση, Κοινή χρήση, Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μιας σύνδεσης
Επικοινωνία Ανάθεση, Κοινή χρήση, Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μιας σύνδεσης
Συνάντηση Σήμανση ως ολοκληρωμένης, Ακύρωση, Ορισμός σχετικά με, Ανάθεση, Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μιας σύνδεσης
Κλείσιμο εργασίας Σήμανση ως ολοκληρωμένης, Ακύρωση, Ορισμός σχετικά με, Ανάθεση, Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μιας σύνδεσης
Τηλεφωνική κλήση Σήμανση ως ολοκληρωμένης, Ακύρωση, Ορισμός σχετικά με, Ανάθεση, Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μιας σύνδεσης
Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ακύρωση, Ορισμός σχετικά με, Αποστολή σύνδεσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οι γρήγορες ενέργειες είναι ένα υποσύνολο των εντολών πλέγματος αρχικής σελίδας του πίνακα. Για παράδειγμα, όταν επιλέγετε έναν λογαριασμό στο πλέγμα αρχικής σελίδας του, οι γρήγορες ενέργειες του πίνακα "Λογαριασμός" προκύπτουν από το σύνολο των εντολών στο επάνω μέρος της σελίδας. Αυτό είναι σημαντικό για να κατανοήσετε τις διαθέσιμες επιλογές προσαρμογής για τη ρύθμιση των γρήγορων ενεργειών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το EnableRule της κορδέλας για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε γρήγορες ενέργειες για έναν πίνακα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον ορισμό κανόνων ενεργοποίησης κορδέλας στο Power Apps, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός κανόνων ενεργοποίησης κορδέλας.

Οι τρεις νέοι κανόνες ενεργοποίησης που ακολουθούν σάς παρέχουν την ευελιξία για βελτιστοποίηση γρήγορων ενεργειών:

 • Κανόνας ShowOnQuickAction: Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κανόνα για να κάνετε μια εντολή να εμφανίζεται μόνο ως γρήγορη ενέργεια.

  <CommandDefinition Id="new.contact.Command.Call">
   <EnableRules>
    <EnableRule Id="Mscrm.SelectionCountExactlyOne" />
    <EnableRule Id="Mscrm.ShowOnQuickAction" />
   </EnableRules>
   <DisplayRules />
   <Actions>
    <JavaScriptFunction FunctionName="simplealert" />
   </Actions>
  </CommandDefinition>
  
 • Κανόνας ShowOnGridAndQuickAction: Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κανόνα για να κάνετε μια εντολή να εμφανίζεται στο πλέγμα της αρχικής σελίδας καθώς και μια γρήγορη ενέργεια.

 • Κανόνας ShowOnGrid: Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κανόνα για να κάνετε μια εντολή να εμφανίζεται μόνο στο πλέγμα της αρχικής σελίδας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή για να αποκρύψετε μια υπάρχουσα γρήγορη ενέργεια.

Σημείωση

Κάθε πίνακας μπορεί να έχει έως και έξι γρήγορες ενέργειες. Οι γρήγορες ενέργειες εμφανίζονται αυτήν τη στιγμή μόνο στο περιβάλλον αναζήτησης - μαζί με τις προτάσεις και στη σελίδα αποτελεσμάτων στην κύρια στήλη. Το ίδιο σύνολο γρήγορων ενεργειών εμφανίζεται μαζί με τις προτάσεις και στη σελίδα αποτελεσμάτων.

Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε έναν πίνακα για αναζήτηση Dataverse, η διαχειριζόμενη ιδιότητα Δυνατότητα ενεργοποίησης συγχρονισμού για εξωτερικό ευρετήριο αναζήτησης για αυτόν τον πίνακα, πρέπει να οριστεί σε True. Από προεπιλογή, η ιδιότητα ορίζεται στο True για ορισμένους από τους έτοιμους πίνακες και όλους τους προσαρμοσμένους πίνακες. Ορισμένοι από τους πίνακες του συστήματος δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν για αναζήτηση Dataverse.

Για να ορίσετε τη διαχειριζόμενη ιδιότητα, κάντε τα εξής:

 1. Μεταβείτε στο Σύνθετες Ρυθμίσεις > Προσαρμογές.

 2. Επιλέξτε Προσαρμογή του συστήματος.

 3. Στην περιοχή Στοιχεία, αναπτύξτε το στοιχείο Οντότητες και στη συνέχεια επιλέξτε τον πίνακα που θέλετε.

 4. Στη γραμμή μενού, επιλέξτε Διαχειριζόμενες ιδιότητες. Για τη Δυνατότητα συγχρονισμού με το εξωτερικό ευρετήριο αναζήτησης, επιλέξτε True ή False για να ορίσετε την ιδιότητα στην επιθυμητή κατάσταση. Επιλέξτε Ορισμός να κλείσετε το πρόγραμμα, όπως φαίνεται εδώ.

  Ορισμός διαχειριζόμενης ιδιότητας.

 5. Επιλέξτε Δημοσίευση για να ισχύσουν οι αλλαγές σας.

Εάν θέλετε να αλλάξετε την ιδιότητα Δυνατότητα ενεργοποίησης συγχρονισμού εξωτερικού ευρετηρίου αναζήτησης σε False, πρέπει να καταργήσετε πρώτα τον πίνακα από την αναζήτηση Dataverse. Εάν ο πίνακας περιλαμβάνεται σε αναζήτηση Dataverse, θα δείτε το ακόλουθο μήνυμα: "Αυτή τη στιγμή γίνεται συγχρονισμός αυτής της οντότητας με εξωτερικό ευρετήριο αναζήτησης. Πρέπει πρώτα να καταργήσετε την οντότητα από το εξωτερικό ευρετήριο αναζήτησης, ώστε να μπορέσετε να ορίσετε για την ιδιότητα Δυνατότητα ενεργοποίησης συγχρονισμού με εξωτερικό ευρετήριο αναζήτησης σε False".

Αν η Δυνατότητα ενεργοποίησης συγχρονισμού με εξωτερικό ευρετήριο αναζήτησης έχει οριστεί σε False, θα δείτε το ακόλουθο μήνυμα κατά την προσπάθειά σας να συμπεριλάβετε έναν πίνακα στην αναζήτηση Dataverse: "Η οντότητα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί για αναζήτηση Dataverse λόγω της ρύθμισης παραμέτρων των διαχειριζόμενων ιδιοτήτων." Για προσαρμοσμένους πίνακες με ευαίσθητα δεδομένα, μπορείτε να ορίσετε τη Δυνατότητα συγχρονισμού με εξωτερικό ευρετήριο αναζήτησης σε False.

Σημαντικό

Να έχετε υπόψη σας, μετά την εγκατάσταση της διαχειριζόμενης λύσης στο σύστημα προορισμού, ότι δεν θα μπορείτε να αλλάξετε την τιμή της ιδιότητας, επειδή πρόκειται για μια διαχειριζόμενη ιδιότητα.

Δείτε επίσης

Αναζητήστε πίνακες και γραμμές χρησιμοποιώντας την αναζήτηση Dataverse

Σημείωση

Μπορείτε να μας πείτε ποια γλώσσα προτιμάτε για την τεκμηρίωση; Πάρτε μέρος σε μια σύντομη έρευνα. (σημειώνεται ότι αυτή η έρευνα είναι στα Αγγλικά)

Η έρευνα θα διαρκέσει περίπου επτά λεπτά. Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα (δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).