Εμφάνιση λίστας στοιχείων σε εφαρμογές καμβά

Εμφανίστε μια λίστα με στοιχεία από οποιαδήποτε προέλευση δεδομένων με την προσθήκη ενός στοιχείου ελέγχου Gallery στην εφαρμογή καμβά σας. Αυτό το θέμα χρησιμοποιεί το Excel ως προέλευση δεδομένων. Φιλτράρετε τη λίστα ρυθμίζοντας τις παραμέτρους του στοιχείου ελέγχου Gallery για να εμφανίσετε μόνο τα στοιχεία που συμφωνούν με το κριτήριο φίλτρου σε ένα στοιχείο ελέγχου Text input.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Gallery και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατακόρυφα.

  Προσθήκη κατακόρυφης συλλογής.

 2. Στην καρτέλα Properties του δεξιού τμήματος παραθύρου, ανοίξτε τη λίστα Items και κατόπιν επιλέξτε Flooring Estimates.

  Flooring Estimates.

 3. (προαιρετικά) Στη λίστα Διάταξη κάντε μια διαφορετική επιλογή.

 1. Στην καρτέλα Αρχική σελίδα, επιλέξτε Νέα οθόνη > Οθόνη λίστας.

  Εμφανίζεται μια οθόνη που περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου Gallery και άλλα στοιχεία ελέγχου, όπως μια γραμμή αναζήτησης.

 2. Ορίστε την ιδιότητα Items της συλλογής σε FlooringEstimates.

  Το στοιχείο ελέγχου Gallery δείχνει το δείγμα δεδομένων.

  Εμφάνιση δεδομένων.

Πριν κάνετε οποιαδήποτε άλλη προσαρμογή, βεβαιωθείτε ότι η διάταξη για το στοιχείο ελέγχου Gallery ταιριάζει περισσότερο με αυτό που θέλετε. Από εκεί, μπορείτε να τροποποιήσετε περαιτέρω το πρότυπο Gallery το οποίο καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης όλων των δεδομένων στο στοιχείο ελέγχου Gallery.

 1. Επιλέξτε το πρότυπο, κάνοντας κλικ ή πατώντας κοντά στο κάτω μέρος του στοιχείου ελέγχου Gallery και, στη συνέχεια, επιλέγοντας το εικονίδιο μολυβιού στην επάνω αριστερή γωνία.

  Επεξεργασία προτύπου συλλογής.

 2. Με το πρότυπο ακόμα επιλεγμένο, προσθέστε ένα στοιχείο ελέγχου Label και, στη συνέχεια, μετακινήστε το και αλλάξτε το μέγεθός του, έτσι ώστε να μην επικαλύπτεται με άλλα στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο.

  Προσθήκη ετικέτας.

 3. Επιλέξτε τη συλλογή και κατόπιν επιλέξτε Επεξεργασία δίπλα στο Πεδία στην καρτέλα Ιδιότητες του δεξιού τμήματος παραθύρου.

 4. Επιλέξτε την ετικέτα που προσθέσατε προηγουμένως σε αυτήν τη διαδικασία και, στη συνέχεια, ανοίξτε τη λίστα που επισημαίνεται στο τμήμα παραθύρου Δεδομένα.

  Άνοιγμα αναπτυσσόμενης λίστας.

 5. Σε αυτή τη λίστα, κάντε κλικ ή πατήστε στο Τιμή.

  Το στοιχείο ελέγχου Gallery δείχνει τις νέες τιμές.

  Τελική συλλογή.

Η ιδιότητα Items ενός στοιχείου ελέγχου Gallery καθορίζει τα στοιχεία που εμφανίζει. Σε αυτήν τη διαδικασία, ρυθμίζετε αυτήν την ιδιότητα έτσι, ώστε να προσδιορίζει και τις εγγραφές που θα εμφανίζονται με βάση τα κριτήρια φιλτραρίσματος και με τη σειρά.

Εικονίδιο πλαισίου αναζήτησης και ταξινόμησης.

 1. Ορίστε την ιδιότητα Items του στοιχείου ελέγχου Gallery στον εξής τύπο:

  Sort
    (If
      (IsBlank(TextSearchBox1.Text),
      FlooringEstimates,
      Filter(
        FlooringEstimates,
        TextSearchBox1.Text in Text(Name)
      )
    ),
    Name,
    If(
      SortDescending1,
      SortOrder.Descending,
      SortOrder.Ascending
    )
  )
  

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναρτήσεις σε αυτόν τον τύπο, ανατρέξτε στο θέμα αναφορά τύπων.

 2. Κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε σε αυτό ένα τμήμα ή το σύνολο ενός ονόματος προϊόντος.

  Εμφανίζονται μόνο τα στοιχεία που πληρούν το κριτήριο του φίλτρου.

 3. Έχοντας πατημένο το πλήκτρο Alt, επιλέξτε το εικονίδιο ταξινόμησης μία ή περισσότερες φορές για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης.

  Οι εγγραφές κάνουν εναλλαγή μεταξύ αύξουσας και φθίνουσας αλφαβητικής σειράς με βάση το όνομα του προϊόντος.

Επισήμανση του επιλεγμένου στοιχείου

Ορίστε την ιδιότητα TemplateFill του στοιχείου ελέγχου Συλλογής σε έναν τύπο που είναι παρόμοιος με αυτό το παράδειγμα, αλλά μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικά χρώματα εάν θέλετε:

If(ThisItem.IsSelected, LightCyan, White)

Αλλαγή της προεπιλεγμένης επιλογής

Ορίστε την ιδιότητα Default του στοιχείου ελέγχου Gallery στην εγγραφή που θέλετε να επιλέγετε από προεπιλογή. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε το πέμπτο στοιχείο στην προέλευση δεδομένων FlooringEstimates:

Last(FirstN(FlooringEstimates; 5))

Σε αυτό το παράδειγμα, καθορίζετε το πρώτο στοιχείο στην κατηγορία Hardwood της προέλευσης δεδομένων FlooringEstimates:

First(Filter(FlooringEstimates; Category = "Hardwood"))

Επόμενα βήματα

Μάθετε πώς να εργάζεστε με φόρμες και τύπους.