Τι είναι η πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης;

Μια πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης λειτουργεί ως γέφυρα, παρέχοντας γρήγορη και ασφαλή μεταφορά δεδομένων μεταξύ των δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (δεδομένα που δεν βρίσκονται στο cloud) και των διαφόρων υπηρεσιών cloud της Microsoft. Αυτές οι υπηρεσίες cloud περιλαμβάνουν το Power BI, το Power Apps, το Power Automate, τις Υπηρεσίες Ανάλυσης του Azure και τις Εφαρμογές Azure Logic. Η χρήση μιας πύλης επιτρέπει στους οργανισμούς να διατηρούν βάσεις δεδομένων και άλλες προελεύσεις δεδομένων στα δίκτυα εσωτερικής εγκατάστασής τους, χρησιμοποιώντας παράλληλα με ασφάλεια αυτά τα δεδομένα εσωτερικής εγκατάστασης σε υπηρεσίες cloud.

Πώς λειτουργεί η πύλη

Επισκόπηση πύλης.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της πύλης, ανατρέξτε στην ενότητα Αρχιτεκτονική πύλης δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης.

Τύποι πυλών

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι πυλών, ένας για κάθε διαφορετικό σενάριο:

  • Η Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να συνδέονται σε πολλές προελεύσεις δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης με όλες τις υποστηριζόμενες υπηρεσίες, με μια ενιαία εγκατάσταση πύλης. Αυτή η πύλη είναι κατάλληλη για σύνθετα σενάρια με πολλούς χρήστες που αποκτούν πρόσβαση σε πολλές προελεύσεις δεδομένων.

  • Η Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (προσωπική λειτουργία) επιτρέπει σε έναν χρήστη να συνδεθεί σε προελεύσεις και δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση της με άλλους χρήστες. Μια πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης (προσωπική λειτουργία) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το Power BI. Αυτή η πύλη είναι κατάλληλη για σενάρια όπου είστε το μόνο άτομο που δημιουργεί αναφορές και δεν χρειάζεται να κάνετε κοινή χρήση οποιωνδήποτε προελεύσεων δεδομένων με άλλους χρήστες.

Χρήση μιας πύλης

Υπάρχουν τέσσερα βασικά βήματα για τη χρήση μιας πύλης.

  1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της πύλης σε έναν τοπικό υπολογιστή.
  2. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της πύλης με βάση το τείχος προστασίας σας και άλλες απαιτήσεις δικτύου.
  3. Προσθέστε διαχειριστές πύλης που μπορούν επίσης να χειρίζονται και να διαχειρίζονται άλλες απαιτήσεις δικτύου.
  4. Επιλύστε τυχόν προβλήματα της πύλης σε περίπτωση σφαλμάτων.

Επόμενα βήματα