Διαθέσιμα εργαλεία για τη διάγνωση λύσεων

Υπάρχουν δύο διαθέσιμα εργαλεία για τη διάγνωση λύσεων στο Power Apps.

Έλεγχος αντικειμένων

Ο έλεγχος αντικειμένων και ο έλεγχος λύσεων είναι παρόμοια και έχουν μεγάλο μέρος της ίδιας υποδομής. Ωστόσο, ο έλεγχος αντικειμένων εκτελεί ζωντανά διαγνωστικά στη βάση δεδομένων και μπορεί να αναλύσει προβλήματα με βάση τα μετα-δεδομένα και τη δημιουργία επιπέδων ενός δεδομένου αντικειμένου λύσης, ανεξάρτητα από τις λύσεις στις οποίες βρίσκεται το αντικείμενο. Επομένως, ο "Έλεγχος αντικειμένων" είναι καταλληλότερος για να αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής εφαρμογών (ALM) στα περιβάλλοντα δοκιμής και παραγωγής. Περισσότερες πληροφορίες: Χρήση του ελέγχου αντικειμένων για τη διάγνωση ενός στοιχείου λύσης

Έλεγχος λύσεων

Ο έλεγχος λύσεων εκτελεί ανάλυση χωρίς σύνδεση σε ένα αρχείο μίας λύσης. Ο έλεγχος λύσης απαιτεί την εξαγωγή της λύσης για να μπορείτε να εκτελέσετε έναν διαγνωστικό έλεγχο λύσης. Ο έλεγχος λύσεων είναι καταλληλότερος για περιβάλλοντα ανάπτυξης ή ανάλυση μιας λύσης πριν τη δέσμευσή της σε ένα αρχείο φύλαξης ελέγχου προέλευσης. Περισσότερες πληροφορίες: Χρήση ελέγχου λύσης για να επικυρώσετε τις εφαρμογές που καθορίζονται από μοντέλο στο Power Apps

Δείτε επίσης

Εντοπισμός σφαλμάτων μιας εφαρμογής βάσει μοντέλου με το Monitor