Ετικέτες μεταβλητής

Οι ετικέτες μεταβλητής χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν νέες Liquid μεταβλητές.

ανάθεση

Δημιουργεί μια νέα μεταβλητή. Οι αναθέσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν φίλτρα για να τροποποιήσετε την τιμή.

Κώδικας

{% assign is_valid = true %}

{% if is_valid %}

It is valid.

{% endif %}

{% assign name = dave bowman' | upcase %}

{{ name }}

Έξοδος

It is valid.

DAVE BOWMAN

καταγραφή

Καταγράφει το περιεχόμενο εντός του μπλοκ και το εκχωρεί σε μια μεταβλητή. Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να αποδοθεί στη συνέχεια χρησιμοποιώντας ετικέτες εξόδου.

Κώδικας

{% capture hello %}Hello, {{ user.fullname }}.{% endcapture %}

{{ hello }}

{{ hello }}

Έξοδος

Hello, DAVE BOWMAN.

Hello, DAVE BOWMAN.

Δείτε επίσης

Ετικέτες ροής ελέγχου
Ετικέτες επανάληψης
Ετικέτες προτύπου
Ετικέτες οντότητας Dataverse