Υποστήριξη πυλών για το Microsoft Power Platform CLI

Το Microsoft Power Platform CLI (Περιβάλλον εργασίας γραμμής εντολών) είναι ένα απλό, ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας εντολών προγραμματιστή που επιτρέπει στους προγραμματιστές να προσθέσουν δείκτες για τη δημιουργία στοιχείων κώδικα.

Η χρήση εργαλείων Microsoft Power Platform CLI είναι το πρώτο βήμα για μια συνολική διαδικασία διαχείρισης του κύκλου ζωής των εφαρμογών (ALM), όπου οι προγραμματιστές και οι ISV μπορούν να δημιουργήσουν, να συντάξουν, να διορθώσουν και να δημοσιεύσουν τις επεκτάσεις και τις προσαρμογές τους γρήγορα και αποτελεσματικά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι το Microsoft Power Platform CLI;

Με αυτήν τη δυνατότητα, οι πύλες Microsoft Power Apps υποστηρίζουν το Microsoft Power Platform CLI για την ενεργοποίηση του CI/CD (Συνεχόμενη ενοποίηση/Συνεχόμενη ανάπτυξη) της ρύθμισης παραμέτρων της πύλης. Τώρα μπορείτε να ελέγξετε τη ρύθμιση παραμέτρων της πύλης για τον έλεγχο προέλευσης και τη μεταφορά της ρύθμισης των παραμέτρων πύλης σε οποιοδήποτε περιβάλλον χρησιμοποιώντας το Microsoft Power Platform CLI.

Σημείωση

Αυτή η δυνατότητα είναι γενικά διαθέσιμη ξεκινώντας με το Power Platform CLI έκδοση 1.9.8. Για να μάθετε σχετικά με την εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης, ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση Microsoft Power Platform CLI.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Power Platform CLI για την ανάπτυξη πυλών;

Με την υποστήριξη πυλών για το Microsoft Power Platform CLI, μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε δυνατότητες παρόμοιες με τις δυνατότητες εκτός σύνδεσης για την προσαρμογή των πυλών κάνοντας αλλαγές στο περιεχόμενο των πυλών. Και μόλις όλες οι προσαρμογές ή οι αλλαγές αποθηκευτούν, μπορείτε να τις φορτώστε στην πύλη. Όταν κάνετε λήψη του περιεχομένου των πυλών χρησιμοποιώντας το Microsoft Power Platform CLI, το περιεχόμενο δομείται σε μορφές YAML και HTML, διευκολύνοντας την προσαρμογή και ενεργοποιώντας μια εμπειρία προ-ανάπτυξης.

Ακολουθεί μια λίστα με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που ωφελούν τις πύλες με την υποστήριξη για το Microsoft Power Platform CLI:

Ευκολία χρήσης

 • Υποστήριξη για λήψη/αποστολή δεδομένων πύλης προς/από το τοπικό σύστημα αρχείων

 • Δημιουργία με βάση το υπάρχον εργαλείο Microsoft Power Platform CLI.

Διαχείριση κύκλου ζωής εφαρμογής (ALM)

 • Παρακολούθηση αλλαγών στη ρύθμιση παραμέτρων πύλης εντός ενός οργανισμού

 • Μετακίνηση αρχείων ρύθμισης παραμέτρων σε οργανισμούς ή μισθωτές

Υποστήριξη για επαγγελματίες προγραμματιστές και επιχειρήσεις

 • Βοηθά στην απρόσκοπτη ενσωμάτωση με οποιαδήποτε εργαλεία ελέγχου προέλευσης, όπως το "git"

 • Εγκατάσταση διοχέτευσης CI/CD με εύκολο τρόπο

Προϋποθέσεις

Προτού χρησιμοποιήσετε τις εντολές Microsoft Power Platform CLI για πύλες, βεβαιωθείτε ότι η πύλη σας έχει ρυθμιστεί για ενεργοποίηση της υποστήριξης για αυτήν τη δυνατότητα.

Εγκατάσταση του Microsoft Power Platform CLI

Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην Εγκατάσταση του CLI του Microsoft Power Platform.

Υποστηριζόμενοι πίνακες

Η υποστήριξη για τις πύλες Microsoft Power Platform CLI περιορίζεται στους πίνακες που παρατίθενται παρακάτω.

adx_ad

adx_adplacement

adx_blog

adx_blogpost

adx_botconsumer

adx_communityforum

adx_communityforumaccesspermission

adx_contentsnippet

adx_entityform

adx_entityformmetadata

adx_entitylist

adx_entitypermission

adx_forumthreadtype

adx_pagetemplate

adx_poll

adx_polloption

adx_pollplacement

adx_portallanguage

adx_publishingstate

adx_redirect

adx_shortcut

adx_sitemarker

adx_sitesetting

adx_tag

adx_urlhistory

adx_webfile

adx_webform

adx_webformmetadata

adx_webformstep

adx_weblink

adx_weblinkset

adx_webpage

adx_webpageaccesscontrolrule

adx_webrole

adx_website

adx_websiteaccess

adx_websitebinding (μόνο λήψη)

adx_websitelanguage

adx_webtemplate

σχολιασμός

Σημαντικό

Οι προσαρμοσμένοι πίνακες και οι πίνακες που αφορούν συγκεκριμένα πρότυπα πύλης (όπως τις πύλες blog, κοινότητας ή ιδεών) δεν υποστηρίζονται για προσαρμογή με χρήση του Microsoft Power Platform CLI.

Εγκατάσταση και επαλήθευση του Microsoft Power Platform CLI για πύλες

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εγκατάσταση του Microsoft Power Platform CLI, μεταβείτε στο θέμα Εγκατάσταση του Microsoft Power Platform CLI.

Μετά την εγκατάσταση του Microsoft Power Platform CLI, ανοίξτε μια γραμμή εντολών και εκτελέστε το pac για να επαληθεύσετε ότι το αποτέλεσμα περιέχει το στοιχείο “paportal” - την εντολή για τις πύλες Power Apps.

Επιβεβαιώστε την εντολή paportal στο Microsoft Power Platform CLI.

Εντολές Microsoft Power Platform CLI για πύλες

Η εντολή Microsoft Power Platform CLI για πύλες είναι “paportal”.

Στις ακόλουθες ενότητες παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαφορετικές ιδιότητες της εντολής "paportal".

Παράμετροι

Όνομα ιδιότητας Περιγραφή Παράδειγμα
λίστα Αναγράφει όλες τις τοποθεσίες web πύλης από το τρέχον περιβάλλον Dataverse. pac paportal list
λήψη Λήψη περιεχομένου τοποθεσίας Web πύλης από το τρέχον περιβάλλον Dataverse. Έχει τις ακόλουθες παραμέτρους:
- path: Διαδρομή όπου θα γίνει λήψη του περιεχομένου της τοποθεσίας web (ψευδώνυμο: -p)
- webSiteId: Αναγνωριστικό τοποθεσίας Web πύλης για λήψη (ψευδώνυμο: -id)
- overwrite: (Προαιρετικό) αληθές - για την αντικατάσταση υπάρχοντος περιεχομένου, ψευδές - για αποτυχία, εάν ο φάκελος περιέχει ήδη περιεχόμενο τοποθεσίας web (ψευδώνυμο: -o)
pac paportal download --path "C:\portals" --webSiteId f88b70cc-580b-4f1a-87c3-41debefeb902
αποστολή Αποστολή περιεχομένου τοποθεσίας Web πύλης στο τρέχον περιβάλλον Dataverse. Έχει την ακόλουθη παράμετρο:
- path: Διαδρομή αποθήκευσης του περιεχομένου τοποθεσίας web (ψευδώνυμο: -p)
-deploymentProfile: Αποστολή δεδομένων πύλης με λεπτομέρειες περιβάλλοντος που καθορίζονται μέσω μεταβλητών προφίλ στο αρχείο deployment-profiles/[profile-name].deployment.yaml
pac paportal upload --path "C:\portals\starter-portal" --deploymentProfile "profile-name"
Χρήση προφίλ ανάπτυξης

Ο διακόπτης deploymentProfile σας επιτρέπει να καθορίσετε ένα σύνολο μεταβλητών για το περιβάλλον σε μορφή YAML. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε διαφορετικά προφίλ ανάπτυξης (όπως προγραμματιστής, δοκιμή, παραγωγή) τα οποία έχουν διαφορετικές λεπτομέρειες σχήματος που καθορίζονται στο προφίλ.

Εάν δημιουργείτε δοκιμαστικό προφίλ, μπορείτε να δημιουργήσετε αρχείο στα προφίλ-ανάπτυξης με το όνομα "test.deployment.yml" (δηλαδή, <profileTag>.deployment.yml). Επίσης, μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή με ετικέτα (<profileTag>) για να χρησιμοποιήσετε αυτό το προφίλ:

pac paportal upload --path "C:\portals\starter-portal" --deploymentProfile test

Σε αυτό το αρχείο, μπορείτε να έχετε το όνομα του πίνακα (οντότητα) με το αναγνωριστικό πίνακα, τη λίστα χαρακτηριστικών και τις τιμές που θέλετε να παρακάμψετε κατά την μεταφόρτωση της διαμόρφωση πύλης χρησιμοποιώντας την παράμετρο deploymentProfile.

Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μεταβλητή OS για να αποκτήσετε πρόσβαση στις μεταβλητές περιβάλλοντος του λειτουργικού συστήματος.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα του αρχείου YAML του προφίλ "test.deployment.yml" που έχει μοναδικές λεπτομέρειες σχήματος:

adx_sitesetting:
  - adx_sitesettingid: 5ad86900-b5d7-43ac-8359-482529724979
   adx_value: ${OS.FacebookAppId} 
   adx_name: Authentication/OpenAuth/Facebook/AppId
  - adx_sitesettingid: 5ad86900-b5d7-43ac-8359-482529724979
   adx_value: contoso_sample
   adx_name: Authentication/OpenAuth/Facebook/Secret
adx_contentsnippet:
  - adx_contentsnippetid: b0a1bc03-0df1-4688-86e8-c67b34476510
   adx_name: PowerBI/contoso/sales
   adx_value: https://powerbi.com/group/contoso/sales

Σημείωση

Για να μάθετε για όλες τις εντολές που χρησιμοποιούνται στο CLI εκτός από τις πύλες, μεταβείτε στο θέμα Κοινές εντολές στο Microsoft Power Platform CLI.

Χρήση της επέκτασης Visual Studio Code (έκδοση προεπισκόπησης)

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επέκταση VS Code Power Platform VS Code Extension για να ωφεληθείτε από την ενσωματωμένη γλώσσα Liquid από το IntelliSense, την υποβοήθηση συμπλήρωσης κώδικα, την παροχή συμβουλών και να αλληλεπιδράσετε με το Microsoft Power Platform CLI χρησιμοποιώντας το VS Code Integrated Terminal. Περισσότερες πληροφορίες: Χρήση της επέκτασης Visual Studio Code (έκδοση προεπισκόπησης)

Επιπλέον επισημάνσεις

 • Αναφέρεται ένα σφάλμα εάν η διαδρομή αρχείου σας υπερβαίνει τον περιορισμό του μέγιστου μήκους διαδρομής. Περισσότερες πληροφορίες: Μέγιστος περιορισμός μήκους διαδρομής στα Windows
 • Για τις διπλότυπες καρτέλες, όπως ένα διπλότυπο όνομα ιστοσελίδας, το Microsoft Power Platform CLI δημιουργεί δύο διαφορετικούς φακέλους—έναν με το όνομα της ιστοσελίδας και έναν με το ίδιο όνομα και με πρόθεμα έναν κωδικό κατακερματισμού. Για παράδειγμα, "Η σελίδα μου" και "Η σελίδα μου-κωδικός κατακερματισμού".

Επόμενα βήματα

Πρόγραμμα εκμάθησης: χρήση του Microsoft Power Platform CLI με πύλες

Δείτε επίσης