Χρήση φίλτρων πλέγματος

Τα πλέγματα στην Ενοποιημένη διασύνδεση έχουν βελτιωθεί για να αυξήσουν το πλήθος δεδομένων που μπορείτε να δείτε στην οθόνη σας. Μπορείτε τώρα να επιλέξετε μεταξύ πολλών διαφορετικών επιλογών φιλτραρίσματος για μια στήλη. Ο τύπος δεδομένων στη στήλη προσδιορίζει ποιες επιλογές φιλτραρίσματος είναι διαθέσιμες. Για παράδειγμα, η στήλη Πλήρες όνομα στο πλέγμα Επαφές διαθέτει διαφορετικές επιλογές φίλτρου σε σχέση με τη στήλη Τύπος δραστηριότητας στο πλέγμα Δραστηριότητες.

Οι δημόσιες προβολές που δημιουργούνται στο Power Apps που περιλαμβάνουν φίλτρα Περιέχει δεδομένα ή Δεν περιέχει δεδομένα δεν θα εμφανίζονται στη λίστα των αποθηκευμένων προβολών στο παράθυρο "Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης".

Σημαντικό

Στην Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας, τα πλέγματα δεν προσυμπληρώνουν φίλτρα στηλών με βάση τον τρέχοντα ορισμό προβολής.

Φιλτράρισμα πλέγματος.

Περιήγηση πλέγματος και φίλτρου

Όταν φιλτράρετε δεδομένα σε ένα πλέγμα, η κύρια σελίδα πλέγματος θυμάται το φίλτρο, τη σειρά ταξινόμησης και την κατάσταση της σελίδας όταν απομακρυνθείτε και επιστρέψετε στη συνέχεια στη σελίδα. Αυτό λειτουργεί όμοια με την περίπτωση όπου φιλτράρονται δεδομένα με γρήγορη εύρεση, φιλτράρισμα στήλης, αριθμό σελίδας και άλλα.

Η επιστροφή στη σελίδα την ανοίγει στην ίδια κατάσταση.

Η γραμμή μετακίνησης σελίδων χρησιμοποιεί την πρώτη ταξινομημένη στήλη. Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη σειρά ταξινόμησης, η γραμμή μετακίνησης χρησιμοποιεί την πρωτεύουσα στήλη.

Επιλέξτε ένα φίλτρο στη γραμμή μετακίνησης.

Όταν επιλέγετε αυτό το εικονίδιο ιεραρχίας, μεταβαίνετε στην προβολή ιεραρχίας.

Εικονίδιο ιεραρχίας.

Μπορείτε, επίσης, να ανοίξετε την πρωτεύουσα στήλη και τις στήλες αναζήτησης σε μια νέα καρτέλα ή παράθυρο.

Άνοιγμα σε νέο παράθυρο.

Στήλη αναζήτησης

Όταν φιλτράρετε σε μια στήλη αναζήτησης, μπορείτε να επιλέξετε από μια λίστα σειρών για να φιλτράρετε αντί να πληκτρολογήσετε τα δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο. Για παράδειγμα, σε μια στήλη αναζήτησης Πρωτεύουσας επαφής, μπορείτε να επιλέξετε το όνομα επαφής από τη λίστα σειρών για φιλτράρισμα.

Το φίλτρο σε μια στήλη αναζήτησης σάς βοηθάει να ολοκληρώσετε την αναζήτηση προτείνοντας την εμφάνιση ενσωματωμένων αποτελεσμάτων. Αυτά τα αποτελέσματα βασίζονται στον πίνακα που αναζητείται και θα περιλαμβάνουν όλες τις σειρές χωρίς φίλτρο.

Φιλτράρισμα αναζήτησης.

Φίλτρο ημερομηνίας

Το ισχυρό φίλτρο Ημερομηνία περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές τιμές για να επιλέξετε, όπως Στις για αναζήτηση με βάση μια ακριβή ημερομηνία ή Επόμενο οικονομικό έτος Χ ή Στην οικονομική περίοδο για αναζήτηση κατά έτος ή τρίμηνο.

Φιλτράρισμα ημερομηνιών.

Φιλτράρετε τη λίστα των δραστηριοτήτων

Μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα των δραστηριοτήτων για να δείτε μόνο εκείνες που σας ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, μπορείτε να περιορίσετε ακόμα περισσότερο τις δραστηριότητες που βλέπετε σε μια προβολή, χρησιμοποιώντας το φίλτρο "τύπος δραστηριότητας". Το φίλτρο τύπου δραστηριότητας σάς δίνει τη δυνατότητα να φιλτράρετε τις δραστηριότητες με βάση τον τύπο, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εργασία, τηλεφωνική κλήση και ούτω καθεξής.

Φίλτρο δραστηριοτήτων.

Γνωστό ζήτημα

Εάν αλλάξετε την προεπιλεγμένη μορφή προβολής για αριθμό, νόμισμα, ώρα ή ημερομηνία και, στη συνέχεια, φιλτράρετε δεδομένα σε ένα πλέγμα, το φίλτρο δεν θα εμφανίζει την επιλεγμένη μορφή προβολής σας. Τα φίλτρα θα εξακολουθούν να εμφανίζονται στην προεπιλεγμένη μορφή συστήματος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, το φιλτράρισμα μπορεί να μην λειτουργεί καθόλου.

Για να διορθώσετε το πρόβλημα, ορίστε τη μορφή προβολής για αριθμό, νόμισμα, ώρα και ημερομηνία στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε το εικονίδιο γραναζιού Εικονίδιο γραναζιού. και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις εξατομίκευσης.

 2. Στην καρτέλα Μορφές, αλλάξτε τον αριθμό, το νόμισμα, την ώρα και την τιμή ημερομηνίας στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

  Ρυθμίσεις μορφοποίησης.

Εργαζόμαστε για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Επιστρέψτε για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα μιας επιδιόρθωσης.

Χρήση αναζήτησης σε ένα πλέγμα

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Αναζήτηση αυτής της προβολής σε μια σελίδα πλέγματος, το σύστημα αναζητά δεδομένα στην προβολή στην οποία βρίσκεστε. Στο παρακάτω παράδειγμα, εκτελείτε μια αναζήτηση στο πλέγμα Επαφές.

 1. Μεταβείτε στο πλέγμα Επαφές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Οι ενεργές επαφές μου από τη λίστα προβολών.

  Προβολή Η ενεργή επαφή μου.

 2. Επιλέξτε Αναζήτηση αυτής της προβολής για να αναζητήσετε δεδομένα στην προβολή στην οποία βρίσκεστε.

  Προβολή αναζήτησης.

Το σύστημα αναζητά δεδομένα στην προβολή Οι ενεργές επαφές μου και εμφανίζει τα αποτελέσματα αναζήτησης χρησιμοποιώντας τις στήλες που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα προβολή σας.

Προβολή αναζήτησης.

Χρήση της εμπειρίας αναζήτησης γρήγορης εύρεσης

Για να επιστρέψετε στην παλιά εμπειρία αναζήτησης γρήγορης εύρεσης που χρησιμοποιεί τον ορισμό προβολής γρήγορης εύρεσης ενός πίνακα για την εκτέλεση αναζητήσεων, θα χρειαστείτε δικαιώματα διαχειριστή.

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε το εικονίδιο γραναζιού Εικονίδιο γραναζιού. και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Διαχείριση > Ρυθμίσεις συστήματος.

 3. Στην καρτέλα Γενικά, στη Ρύθμιση γρήγορης εύρεσης, επιλέξτε Ναι για την επιλογή Χρησιμοποιήστε την προβολή γρήγορης εύρεσης ενός πίνακα για την αναζήτηση σε πλέγματα και δευτερεύοντα πλέγματα.

Χρήση των επιλογών στήλης σε μια προβολή ή ένα πλέγμα (προεπισκόπηση)

Αν η εφαρμογή που χρησιμοποιείτε έχει το στοιχείο ελέγχου πλέγματος Power Apps, μπορείτε να προβάλετε και να ανοίξετε καρτέλες σε προβολές και υποπλέγματα. Επιπλέον, μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε στήλες στην προβολή.

 1. Από μια προβολή εφαρμογής που καθορίζεται από μοντέλο, επιλέξτε το εικονίδιο Επιλογές στήλης. Ορίστε την επιλογή στήλης για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης της προβολής σας
 2. Από το παράθυρο Επεξεργασία στηλών μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
  • Επιλέξτε Προσθήκη στηλών για να προσθέσετε μια στήλη στην προβολή.
  • Μεταφέρετε και αποθέστε μια στήλη για μετακίνηση της σειράς των στηλών.
  • Επιλέξτε ... δίπλα σε μια στήλη που θέλετε να καταργήσετε από την προβολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση. Ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε να αλλάξουν την προβολή σας
 3. Επιλέξτε Εφαρμογή για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.