70-441 - En av de nya certifieringarna...

Har just kommit ut från testcentrat efter att ha försökt mig på att klara av en av de nya certifieringarna kring SQL Server 2005. Testet var en beta-version av testet "70-441 Designing Database Solutions by Using Microsoft SQL Server 2005" så det kanske inte är den slutgiltiga versionen som sedan blir publik för testning. Till min förvåning fick jag inte veta om jag klarade testet eller inte, utan det kommer inom ett visst antal veckor per e-post, snopet...

Hur var testet då?

Jo, det var en klar förbättring mot tidigare tycker jag, frågorna var inte av den enkla typen där man bara kan lära sig vilket svar som gäller utan det utgick hela tiden från case-beskrivningen tillsammans med erfarenhet av utveckling. Förhoppningsvis innebär detta att det blir svårare att klara testen och därmed får också certifieringarna bättre status som en verifikation på vilka kunskaper man har som utvecklare.

En klar utmaning med detta test var att det inte finns något material till förberedelse som det brukar göra i form av böcker med mera, utan jag fick helt enkelt utgå från beskrivningen av vad testet tar upp. Tur att man jobbat med produkten i snart ett år och att "Books On Line" är utförligt skriven. Jag återkommer huruvida det gick vägen eller ej...

Preparation Guide for Exam 70-441