Add-ins, add-ons och Widgets till VSTS

Något som ploppar upp som svampar ur jorden är olika typer av utökningar av VS 2005 genom skapandet av add-ins eller add-ons.

Även VSTS har berikats med en hel del add-ons och Widgets. Nedan finns en länk till en lista med mängder av utökningar.

Team System Widgets