ASP.NET 2.0: Egna kontroller med SiteMapDataSource

Som jag skrivit om tidigare så är det inga problem att använda Sitemap-strukturen och den medföljande providern som en ren datakälla. Tanken är ju att det ska vara enkelt att integrera denna provideri egna kontroller.

Steve C. Orr har skrivit en artikel som beskriver hur man enkelt kan göra detta och har även en kontroll som han kallar VisiPanel som är en enkel panelkontroll som kan användas som en typisk vänsterkolumnmeny.

Automate Navigation Chores
VisiPanel