ASP.NET 2.0 och providers

Under MSDN Live och även annars så framhäver jag möjligheten att skriva egna providers till de flesta av tjänsterna och kontrollerna i ASP.NET 2.0. Med detta avses att de underliggande strukturer för lagring av information eller hur kontroller jobbar mot underliggande API:er kan skräddarsys efter de egna behoven. Från vår sida skickar vi med förslag på lösningar i form av kod och databaser direkt i VS 2005 och ramverket, men skulle dessa inte vara helt anpassade till en verksamhet så skruvar man själv till det.

Det finns väldigt bra dokumentation kring detta på MSDN-webben, titta gärna på artiklarna via länkarna nedan: