ASP.NET 2.0 Resource Provider

Fick frågan här om dagen kring hur man kan använda en databas för lokalisering av texter på en webbplats på ett enkelt sätt. Självklart anammar man Provider-modellen och gör en egen provider för detta så man slipper klassiska resursfiler.

En lösning finns i följande artikel:

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa905797.aspx