ASP.NET 2.0 & WebParts

En fråga som ofta dyker upp är om det finns någon anledning att bry sig om WebParts i ASP.NET 2.0. Frågan är relevant till viss del, bygger man webbplatser som inte ska personaliseras i någon form så finns det inget egentligt behov av detta, då kan man köra på som vanligt.

Vill man däremot ge användaren möjligheten att själv exempelvis skräddarsy en portals förstasida med innehåll så är WebParts en teknik som kan underlätta implementationen.

WebParts kan förenklat ses som en del (en ruta) av en webbsida som kan flyttas runt på sidan så att utseendet på sidan passar användaren. Man kan även gömma dessa delar om man inte vill se dem. Exempel på WebParts på en portalsida kan vara inloggningsruta, sökruta, senaste portalinlägg eller vädret på de orter ett företag har kontor.

Att bygga dessa WebParts i ASP.NET 1.X var extremt krångligt i jämförelse med ASP.NET 2.0 vilket gör att det egentligen är först nu som det är intressant.

Ytterligare en anledning att titta på WebParts och förstå grunderna är att SharePointportalen består av flertalet olika WebParts. När Office 12 släpps kommer också nästa version av SharePoint vilka är tight sammankopplade. Därmed kommer också stort fokus läggas på att nyttja SharePoint än mer än vad som kanske är vanligt idag då man kanske mest använder SharePoint för dokumenthantering och sedan har en Intranätportal vid sidan om.

Känner du att du vill veta lite mer så finns två länkar med bra grundinformation om WebParts.

Introducing the ASP.NET 2.0 Web Parts Framework
Creating a Simple WebPart Page and use WebServer controls as WebParts