ASP.NET AJAX för ISV:er

På Channel9 finns det nu en video där Brad Abrams diskuterar hur ASP.NET AJAX påverkar ISV:er och varför de ska bry sig över huvudtaget.

Brad Abrams on AJAX for ISVs