BizTalk Server 2009

Under förra veckan så släppte vi en hel del information om vad som kommer i nästa version av BizTalk Server. Det som också hände var att vi ändrade namn på produkten från BizTalk Server 2006 R3 till BizTalk Server 2009 då vi kommer att få in mer funktionalitet i produkten än beräknat vilket gör att vi anser att det är en full release som når marknaden.

Personligen så tycker jag att följande nyheter är mest intressanta sett från ett ISV-perspektiv:

  • Stöd för de senaste plattformsprodukterna; Windows Server 2008, SQL Server 2008, Visual Studio 2008; intressant är också att man fokuserar hårt på en version som integrerar väl med Hyper-V, dvs en virtualiserad värld.
  • Användning av UDDI 3.0
  • Ännu starkare integration med WCF - detta gör att BizTalk är lättare att ta till sig för den generelle utvecklaren som lärt sig WCF.
  • RFID även för mobila enheter
  • Full integration med TFS - BizTalk-projekt blir som vilken annan typ av projekt som helst i  Visual Studio. Byggen blir baserade på MSBuild osv.
  • XSLT-debugging i Visual Studio.

Ser man sedan till vad vi gör framgent med Oslo-projektet så kommer nästa version av BizTalk ytterligare att förenkla serviceorienterad utveckling och administration.

Läs mer på:

BizTalk Server Roadmap

Q&A: What’s Next for BizTalk Server