Bokkapitel om multitrådning och säkerhet i .NET Fx 2.0 och C#

Snubblade över två stycken bokkapitel ur en bok av en MVP som heter Patrick Smacchia. De är från hans bok "Practical .NET2 and C#2" och handlar om multitrådning samt säkerhet.

Jag har inte lusläst kapitlen men de verkar innehålla vettig info, så det är bara att ladda ner och plöja igenom.

Practical .NET2 and C#2