Bygg applikationer baserade på Outlook

Vid nyutveckling i större företag där det har en tendens att med tiden bli en ansenlig del av olika applikationer så kan det vara intressant att fundera en gång extra på vilket gränssnitt man ska använda. Vissa företag väljer att bygga deflesta applikationer baserade på webbgränssnitt och "bakar" in dem i intranätet. Andra bygger nya Windowsapplikationer på löpande band. Ett tredje alternativ är att bygga add-ins till Outlook som många användare redan har installerat på sina klientmaskiner och även är familjära med gällande gränssnittet.

På Microsoft har vi haft ett projekt som heter "Elixir" som hade till syfte att integrera kunddata i Outlook för våra anställda. Erfarenheterna från detta projekt har mynnat ut i en artikel som beskriver arkitekturen och även har en exempelapplikation med för granskning. Tekniker som VSTO och Web Services används tillsammans med SQL Server 2005 Express.

Mycket intressant läsning för den som är intresserad av arkitekturfrågor!

Extending Enterprise Applications with Microsoft Outlook: Architectural Design Guide