Certifiering av programvara för Windows 7

När det gäller Windows 7 så inför vi en hel del förbättringar och nyheter i operativsystemet i jämförelse med tidigare versioner från oss på Microsoft. Många av dessa syftar till att göra arbetet effektivare och användaren mer produktiv oavsett vad man vill utföra.

Turen har nu kommit till att vi även genomför denna typen av förändringar kring certifiering av mjukvara som är en del av processen för att bli partner med Microsoft och därmed få ta del av en mängd förmåner men också ett sätt att sätta en stämpel på sin mjukvara i form av att den beter sig som man kan förvänta vid installation/avinstallation osv.

Vid certifiering av mujkvara för tidigare operativsystem så har det krävts inblandning av en tredje part som hanterat hela testförfarandet vilket gjort att processen dels har dragit ut på tiden men även upplevts krånglig då man behövt paketera mjukvaran för att kunna skicka iväg den och även göra instruktioner för hur man installerar/avinstallerar mjukvaran, testkör den osv.

Nyhet 1: Ingen inblandning av 3:e part

Nu laddar man som ISV ner ett toolkit som innehåller instruktioner och verktyg för att sköta all testning hemma på kammaren.image

Nyhet 2: Grafiskt verktyg

Testverktyget har ett grafiskt gränssnitt som gör det enkelt att ta sig igenom processen. Man kan script:a testerna också om man känner att det är en bättre väg att gå, exempelvis som ett sista steg i sin automatiserade testprocess.

Nyhet 3: Svar direkt!

Verktyget ger direkt svar på om man klarat testerna eller ej. Om man inte gjort det finns det beskrivet vad som måste åtgärdas.

Nyhet 4: Skicka testresultatet till oss direkt!

Nu är det ingen väntan på att en 3:e part ska skicka oss testresultat osv innan ni kan börja använda er av logotyper osv när ni klarat testerna. Tar ni er igenom testprocessen via verktyget kan ni direkt skicka oss resultatet till vår portal WinQual.

Nyhet 5: Kostnadsfritt!

Då vi numera inte har en 3:e part inblandad så finns det heller ingen testkostnad. Testa så många produkter du vill! Det enda som krävs är att man har ett Verisign-certifikat för att autenticera sig mot WinQual och kunna signera sina testresultat.

I nuläget så finns toolkit:et i en beta2-version, men alla som klarar av testerna nu kommer att få sina applikationer godkända i våra system och kan därmed tillgodoräkna sig upp till 30 partnerpoäng för den testade programvaran.

Läs mer på: http://msdn.microsoft.com/swlogo

Ladda ner toolkit:et på: Toolkit beta 2