Channel 9 på svenska...

Vi har här på kontoret diskuterat hur vi kan erbjuda dig som utvecklare nya sätt att ta till dig information kring nya produkter och tekniker från oss på Microsoft förutom de sedvanliga artiklarna på MSDN-webben.

Tittar man på USA så har de ett koncept som heter Channel 9 som är kortare filmer som tar upp aktuella ämnen på ett mer informellt sätt. Tanken med dessa filmer är att de ska vara lätta att ta till sig och kunna agera som en introduktion till olika ämnen.

Så frågan är, är detta något som är intressant om det skulle produceras av oss i Sverige och på svenska? Eller räcker det med de amerikanska filmerna? Finns det andra typer av online-resurser som ni vill se från oss i Sverige?

Kommentera detta inlägg, eller skicka ett email så vi får veta!

https://channel9.msdn.com/