Community kit för SharePoint

Snubblade just över ett första släpp (fortfarande beta) av ett Community Kit för SharePoint som fritt kan laddas ner och användas.

http://sharepoint.microsoft.com/sharepoint/cks/default.aspx