CSS-kontroller i ASP.NET 2.0

Äntligen, precis nu så släpps en första beta på "CSS friendly"-kontroller för ASP.NET 2.0. Skillnaden på dessa kontroller kontra de som är i ramverket är att dessa renderar den HTML du själv vill.

Genom att använda kontrolladapters så kan du "lära" ASP.NET att rendera en kontroll precis som du vill ha den. Vill du inte ha en tabell i menykontrollen så kan du slippa det och istället rendera "<li>"-taggar.

Läs mer och ladda ner på:

http://www.asp.net/cssadapters/