Deklarativ programmering med XAML #2

Otroligt, vi har just sett hur man kan bygga en applikation som är baserad på WPF, WCF och WF enbart med XAML i .NET 4.0. Ingen code-behind alls, gränssnitt i XAML, kontrakt och endpoints i XAML och slutligen workflow och aktiviteter i XAML...

Skrev jag att deklarativ programmering är framtiden... :-)